زیباترین اس ام اس فلسفی (آبان 92)

اس ام اس فلسفی آبان 92

غیر ممکن است دو بار پای خود را در یک آب روان فروبریم
هراسیلتوس
اس ام اس فلسفی آبان 92

باطن انسان که اصلاح شود

رفتار او استوارترشود
امام جعفر صادق (ع)
اس ام اس فلسفی آبان 92

اگر می خواهی قیمت پول را بدانی قرض کن
فرانکلین
اس ام اس فلسفی آبان 92

آنقدر برمال دنیا حریص مباش که از مفقود شدنش اندوهناک شوی
سقراط
اس ام اس فلسفی آبان 92

ازشنیدن کارهای شرافتمندانه خویش خجالت مکش
کریستوفر مارلو
اس ام اس فلسفی آبان 92

عزت و احترام  قیمت زحمت و مشقت است
حسن رشدیه
اس ام اس فلسفی آبان 92

باید زندگی کرد برای نوشتن

نه نوشتن برای زندگی کردن
ژول برنارد
اس ام اس فلسفی آبان 92

چیزی که دانش بیارد راستی است
ابوعلی سینا
اس ام اس فلسفی آبان 92

حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است
چارلی چاپلین
اس ام اس فلسفی آبان 92

کسی که فکر و تدبیر دارد از هر چیز که ببیند پند می گیرد
امام علی (ع)
اس ام اس فلسفی آبان 92

بزرگترین نشانه اراده قوی  وجود متانت و آرامش است
کانادی
اس ام اس فلسفی آبان 92

من خودرا محتاج نمی دانم

زیرا طریقه قناعت رایاد گرفته ام
بوسی
اس ام اس فلسفی آبان 92

اگر می خواهی اندوهگین نباشی حسود نباش
انوشیروان
اس ام اس فلسفی آبان 92

اگر بر ناتوان خشمگین شدی دلیل براین است که قوی نیستی
ولتر
اس ام اس فلسفی آبان 92

- با نظرات خود به ما در پيشرفت خدمات به شما، کمک کنيد -

نگارنده : رادين خ.

اس ام اس در بخش سرگرمی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

حافظ از حشمت پرويز دگر قصه مخوان ««« »»» که لبش جرعه کش خسرو شيرين من استگردآوری شده توسط : رادين خ.
تاریخ گردآوری : 2015-11-17
در دسته بندی : فلسفی
برچسب ها : آبان
مطالب مرتبط

نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد فیلم و مطلب بالا بنویسید :