سامانه های جذب هیات علمی وزارت علوم و دانشگاه آزاد مرتبط می شوند

سامانه های جذب هیات علمی وزارت علوم و دانشگاه آزاد مرتبط می شوند

هیات مناسب جذب هیات علمی مقرر کرد وزارت علوم ظرف یک ماه امکان برقراری نگاه کن سامانه جذب دانشگاه آزاد و سامانه جذب خود را به صورت بر خط فراهم سازد.

تصویر و عکس سامانه های جذب هیات علمی وزارت علوم و دانشگاه آزاد مرتبط می شوند

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از شورای مناسب انقلاب فرهنگی، نشست 179 هیات مناسب جذب شورای مناسب انقلاب فرهنگی به انجام رسانده شد، در ابتدای این نشست نحوه نقش و بررسی شکایات متقاضیان جذب مطرح و چک شد.
در ادامه نشست و با توجه به انقضای احکام برخی از اعضای هیات های جذب دانشگاه ها مقرر شد در صورتی که این دانشگاه ها ظرف مدت یکماه بعد از انقضای مدت ماموریت اعضای هیات های جذب خود مبادرت به صدور احکام برای این افراد یا اعضای تازه نکنند، اعضای قبلی بعد از تائید هیات مرکزی جذب سیستم مربوطه به ماموریت خود ادامه دهند.
دستور بعدی نشست 179 هیات مناسب جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز تعلیمی، ارائه گزارش نماینده فنی این هیات اطراف برقراری رابطه نگاه کن سامانه جذب وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی بود.
بعد از ارائه این گزارش، هیات مناسب جذب مقرر کرد ظرف مدت یک ماه وزارت علوم امکان برقراری این رابطه به صورت بر خط را فراهم سازد.
در پایان این نشست نیز تعدای از اعضای هیات های اجرایی جذب و کارگروه های صلاحیت عمومی دانشگاه های ایلام، سلمان فارسی، فسا، کازرون، پژوهشگاه قرآن مجید و حدیث، پژوهشگاه فضایی کشورمان، علوم پزشکی قزوین، علوم پزشکی گلستان، علوم پزشکی مازندران و علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد تأیید صلاحیت شدند.


نظرات شما کاربران عزيز براى ما بسيار مهم و سازنده خواهد بود

گردآورنده: شرمين م.

دانشگاه در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

خوشتر ز عيش و صحبت و باغ و بهار چيست
««« »»»
ساقی کجاست گو سبب انتظار چيست

سامانه های جذب هیات علمی وزارت علوم و دانشگاه آزاد مرتبط می شوند

TT / 40 — TP / 16%

نظر دهید