ستاره های پاپ دهه ۸۰، از گذشته تا به حال (۲۲ عکس)

ستاره های پاپ دهه ۸۰، از گذشته تاکنون

چنانچه به موزیک دهه ۸۰ یا حتی خوانندگان سبک پاپ آن دوره از موزیک علاقمند هستید، از تصاویری که از گذشته و حال برخی از آن ستاره ها برایتان آورده ایم، صفا بکنید.
چنانچه به موزیک دهه ۸۰ یا حتی خوانندگان سبک پاپ آن دوره از موزیک علاقمند هستید، از تصاویری که از گذشته و حال برخی از آن ستاره ها برایتان آورده ایم، صفا بکنید.
مدونا (۱۹۸۵-۲۰۱۶)
تصویر و عکس شماره ۱ ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

بون جووی(۱۹۸۵-۲۰۱۶)
تصویر و عکس شماره ۲ ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

برایان آدامز (۱۹۸۸-۲۰۱۶)
تصویر و عکس شماره ۳ ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

بانی تایلر (۱۹۸۰- ۲۰۱۶)
تصویر و عکس شماره ۴ ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

جنت جکسون (۱۹۸۷- ۲۰۱۶)
تصویر و عکس شماره ۵ ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

وینس گیل (۱۹۸۵-۲۰۱۶)
تصویر و عکس شماره ۶ ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

الویس کاستلو (۱۹۸۰-۲۰۱۶)
تصویر و عکس شماره ۷ ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

لایونل ریچی(۱۹۸۳-۲۰۱۶)
تصویر و عکس شماره ۸ ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

ری پارکر جونیور(۱۹۸۰-۲۰۱۶)
تصویر و عکس شماره ۹ ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

تونی بازیل(۱۹۸۴-۲۰۱۶)
تصویر و عکس شماره ۱۰ ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

جرج مایکل(۱۹۸۳-۲۰۱۲)
تصویر و عکس شماره ۱۱ ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

آ-ها (۱۹۸۷- ۲۰۱۶)
تصویر و عکس شماره ۱۲ ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

فیل کالینز(۱۹۸۵-۲۰۱۶)
تصویر و عکس شماره ۱۳ ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

پتی لابل(۱۹۸۴-۲۰۱۶)
تصویر و عکس شماره ۱۴ ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

جیمز اینگرام(۱۹۸۷-۲۰۱۶)
تصویر و عکس شماره ۱۵ ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

سیمپلی رد (۱۹۸۷- ۲۰۱۶)
تصویر و عکس شماره ۱۶ ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

ریچارد مارکس(۱۹۸۸-۲۰۱۶)
تصویر و عکس شماره ۱۷ ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

پیتر گابریل(۱۹۸۴-۲۰۱۶)
تصویر و عکس شماره ۱۸ ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

بیلی اشن (۱۹۸۵-۲۰۱۶)
تصویر و عکس شماره ۱۹ ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

برند نافلر(۱۹۸۵-۲۰۱۶)
تصویر و عکس شماره ۲۰ ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

بابی مک‌فرین(۱۹۸۶-۲۰۱۵)
تصویر و عکس شماره ۲۱ ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

ایرنه کارا(۱۹۸۰-۲۰۰۸)
تصویر و عکس شماره ۲۲ ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

***************************

تهیه کننده : سميرا د.

درباره بازیگران و چهره ها در بخش فرهنگی و هنری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

گرم زمانه سرافراز داشتی و عزيز
««« »»»
سرير عزتم آن خاک آستان بودی

ستاره های پاپ دهه ۸۰، از گذشته تا به حال (۲۲ عکس)

TT / 143 — TP / 68%

نظر دهید

لطفا جواب سئوال زیر را بدهید *