ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تا به حال (22 عکس)

ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

چنانچه به موزیک دهه 80 یا حتی خوانندگان سبک پاپ آن دوره از موزیک علاقمند هستید، از تصاویری که از گذشته و حال برخی از آن ستاره ها برایتان آورده ایم، صفا بکنید.
چنانچه به موزیک دهه 80 یا حتی خوانندگان سبک پاپ آن دوره از موزیک علاقمند هستید، از تصاویری که از گذشته و حال برخی از آن ستاره ها برایتان آورده ایم، صفا بکنید.
مدونا (1985-2016)
تصویر و عکس شماره 1 ⇩

بون جووی(1985-2016)
تصویر و عکس شماره 2 ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

برایان آدامز (1988-2016)
تصویر و عکس شماره 3 ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

بانی تایلر (1980- 2016)
تصویر و عکس شماره 4 ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

جنت جکسون (1987- 2016)
تصویر و عکس شماره 5 ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

وینس گیل (1985-2016)
تصویر و عکس شماره 6 ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

الویس کاستلو (1980-2016)
تصویر و عکس شماره 7 ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

لایونل ریچی(1983-2016)
تصویر و عکس شماره 8 ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

ری پارکر جونیور(1980-2016)
تصویر و عکس شماره 9 ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

تونی بازیل(1984-2016)
تصویر و عکس شماره 10 ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

جرج مایکل(1983-2012)
تصویر و عکس شماره 11 ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

آ-ها (1987- 2016)
تصویر و عکس شماره 12 ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

فیل کالینز(1985-2016)
تصویر و عکس شماره 13 ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

پتی لابل(1984-2016)
تصویر و عکس شماره 14 ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

جیمز اینگرام(1987-2016)
تصویر و عکس شماره 15 ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

سیمپلی رد (1987- 2016)
تصویر و عکس شماره 16 ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

ریچارد مارکس(1988-2016)
تصویر و عکس شماره 17 ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

پیتر گابریل(1984-2016)
تصویر و عکس شماره 18 ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

بیلی اشن (1985-2016)
تصویر و عکس شماره 19 ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

برند نافلر(1985-2016)
تصویر و عکس شماره 20 ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

بابی مک‌فرین(1986-2015)
تصویر و عکس شماره 21 ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

ایرنه کارا(1980-2008)
تصویر و عکس شماره 22 ⇩
تصویر و عکس ستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تاکنون

***************************

تهیه کننده : سميرا د.

درباره بازیگران و چهره ها در بخش فرهنگی و هنری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

گرم زمانه سرافراز داشتی و عزيز ««« »»» سرير عزتم آن خاک آستان بودیستاره های پاپ دهه 80، از گذشته تا به حال (22 عکس)


TT / 143 --- TP / 68%

گردآوری شده توسط : سميرا د.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : یویژه ها
برچسب ها : تاکنون

مطالب مرتبط