سخنان حکیمانه از بزرگان

سخنان حکیمانه از بزرگان
ما دیگران را فقط تا آن بخش از مسیر که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم. اسکات پک

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان،جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

کسی داناست که می داند هیچ نمی داند. ضرب المثل فلسطینی

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان،جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

سعادت دیگران ، قسمتی مهم از خوشبختی ماست. رنان

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان،جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

یاد اشک و شیفتگی ، آویزه خاموش دلهاست . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان،جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

با مردم نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنان به حساب آیی. ژرژ هربرت

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان،جملات قصار♦♦♦♦♦♦♦♦

آدمهای بزرگ و اندیشمند ، بسیار اشک می ریزند . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان،جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

آن زنده که کاری نکند ، فوت شده به از اوست . ضرب المثل ایرانی

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان،جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

با دلسوزی و احترام زیاد تری نسبت به دیگران رفتار کنید . آنتونی رابینز

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان،جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

فرومایگان بعد از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان،جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

هنگامی که منتظرید دیگران هیجان را به حیات شما بازگردانند ، برای تولید عشق و شور و شادمانی به آنان وابسته می شوید و تماس خود را با منبع عشق داخل خود از دست می دهید . باربارا دی آنجلیس

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان،جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

با تقوی و خوبی می توان سعادت آفرید. زنون

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا،جملات قصار زیبا ♦♦♦♦♦♦♦♦

گهگاهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ، از لغزشات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می گیرد . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان حکیمانه بزرگان،سخنان منحصر بفرد بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦

مرور زمان به خودی خود بسیاری از دغدغه ها را ازبین می برد. دیل کارنگی

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان حکیمانه بزرگان،سخنان منحصر بفرد بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦

اندیشه پروازگر است مکانی فرودش آوریم که خوشگلی منزل دارد . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان حکیمانه بزرگان،سخنان منحصر بفرد بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦

میسر است که یک میلیون واقعیت را در مغز انباشت ولی هنوز بیسواد بود.آلک بورن

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان حکیمانه بزرگان،سخنان منحصر بفرد بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦

عصاره همه مهربانی ها را گرفتند و از آن مادر را ساختند. کریستوفر مارلو

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان حکیمانه بزرگان،سخنان منحصر بفرد بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦

آن گاه که ، زاد و ولد راهی بدیع را از داخل خویش احساس کردی پای در راهی خواهی گذارد که پیشتر برای رسیدن بدان بسیار تلاش نموده ایی . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان حکیمانه بزرگان،سخنان منحصر بفرد بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦

انسان در آن زمان که بر آن میشود آزاد باشد ؛ آزاد است. ولتر

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان حکیمانه بزرگان،سخنان منحصر بفرد بزرگان♦♦♦♦♦♦♦♦

آقاای که لبخند به صورت ندارد نباید دکان گشاید. ضرب المثل چینی

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان حکیمانه بزرگان،سخنان منحصر بفرد بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦

سخن بدون پشتوانه ، یعنی هنگفت گویی . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان اموزنده ♦♦♦♦♦♦♦♦

وظیفه چیزی است که از دیگران انتظار انجامش را داریم.اسکاروایلد

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان اموزنده ♦♦♦♦♦♦♦♦

با بدیهای دیگران دل خویش را به تیرگی نیالاییم ، پیوسته ساز سادگیمان کوک باشد و نگاهمان امیدوار. ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان اموزنده ♦♦♦♦♦♦♦♦

اندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم است. ناپلئون

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان اموزنده ♦♦♦♦♦♦♦♦

تعلل و عقب انداختن کارها، یکی از رایجترین راههای گریز از رنج است. آنتونی رابینز

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان اموزنده♦♦♦♦♦♦♦♦

رسانه تنها قادر هست پژواک ندای مردم باشد نه این که به مردم نقل بکند شما چه نقل بکنید که دلپذیر ما باشد . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان اموزنده♦♦♦♦♦♦♦♦

هر چه بیشتر عشق بورزید دیگران هم مجوز آن را پیدا خواهند کرد تا عشق زیاد تری به شما و هم دیگران بورزند . باربارا دی آنجلیس

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان اموزنده♦♦♦♦♦♦♦♦


دل کیهان را اگه باز بکنیم این سخن را خواهیم شنید ” هر کنشی عکس العملی را به دنبال دارد ” پس بر این باور باشید ! همه کردار ما چه خوب و چه زشت ، بی بازگشت نخواهد بود . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان اموزنده ♦♦♦♦♦♦♦♦

از آهسته رفتن به وحشت نیافت ، از بی حرکت ایستادن بترس . مانند چینی

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان اموزنده ♦♦♦♦♦♦♦♦

دوست مانند پول ، بدست آوردنش از نگه داشتنش راحتتر است. باتلر

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

کژی و ناراستی ، شکاف و رخنه گاه اندیشه اهریمن خواهد شد . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦

خنده کوتاهترین فاصله بین دو نفر است . ویکتور هوگو

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦

دوستان را در خلوت توبیخ کن و در ملاءعام تحسین . اسکاروایلد

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦

تنهایی برای جوان گرانبها ، و برای سالخورده اذیت کننده است . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦

خود را در وضعیت تسلط بر حوادث نگاه بکنید، بشنوید، و احساس کنید. تا این که حسی از اعتماد بصورت شرطی در شما شکل گیرد و یقین کنید که با اعتماد به نفس و توانایی قادر هستید با هر اتفاقی رویارویی کنید. آنتونی رابینز

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦

همه روابط شما از عشق خواهد درخشید . باربارا دی آنجلیس

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦

خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦

تکرار مادر تبحر هاست . دیل کارنگی

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦

به زبانت اجازه نده پیش از اندیشه ات به راه افتد. ناپلئون

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦

تنها تنهایی کارآمد است که همراهی کرده باشد با پژوهیدن و کاویدن در خرد و دانش . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان دنیا ♦♦♦♦♦♦♦♦

تنها موزیک مرا به شناسائی خداوند راهنمائی کرد. دوموسویه

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

خوب ترین انسان کسی است که در حق همه نیکی کند . کنفوسیوس

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان ادب ♦♦♦♦♦♦♦♦

کار ، خوب ترین آرامبخش ، افکار مضطرب ، و غم است . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان ادب ♦♦♦♦♦♦♦♦

تکلیفی را که از همه به شما نزدیک تر است به انجام رسانید. گوته

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان ادب ♦♦♦♦♦♦♦♦

حاصل من از فضل فقط این شدکه بر جهل خود دانا شوم. بقراط

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان ادب ♦♦♦♦♦♦♦♦

مکانی که شمشیر است آسایش نمی باشد . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

آن کس که ارده و استحکام دارد، روی شکست نگاه نمیکند. مترلینگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

خوب ترین وسیله برای جلب محبت دیگران ، نیکی درمورد آنها ست. روسو

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

ره آورد مکالمه با نادان دو چیز است : اول از دست دادن قسمتی از عمر و دیگری مبتلا شدن ، به افکار پوچ و بی ارزش . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

کمال هنر در نهان داشتن هنر است . کینتلین

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

اگه قرار است برای چیزی حیات خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی رمانتیک کنیم . شکسپیر

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

استعداد در محیط آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل حیات . گوته

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

نم نم باران ، موجب بیداری خاک گشته و آن را شکوفا می کند ، خرد هم ناگهان پدید نمی آید وقتی بس دراز می خواهد و روان پریش تشنه باران . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

از استثنائـات است که کسی را بـه خاطر آنچه که هست بپسندند . اغلب آدمها چیزی را در دیگران می پسندند که خود به آنها امانت می دهند : خودشان را ، تحلیل و برداشت خودشان را از او … گوته

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

نادر شاه افشار توانست از خراب آبادی که دشمنان برایمان ساخته بودند کشوری با ابهت بسازد نام او همیشه برای ایرانیان آشنا و محبوب خواهد بود . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

ماهی و میهمان دو روز اول خوب هستند ، از روز سوم بو می گیرند . اسپانیولی

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

اگه همه قادر میبودند از نبوغ های خود صحیح استفاده بکنند، دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند. زکریای رازی

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

اساسا ، خوشبختی بچه نامشروع حماقت است. همه کسانی که در جست و جوی خوشبخت بودن هستند بی خود کوششی در بیرون از خویش نکنند اگه بتوانند ” نفهمند” قادر هستند ” خوشبخت ” باشند. علی شریعتی

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

خارهای کوچک جراحت به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سختر . ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

هیچ چیز در حیات شیرین تر از این نمی باشد که کسی انسان را بپسندد. من در زندگانی خود هر وقت فهمیده ام که مورد محبت کسی می باشم, مانند این بوده است که دست خداوند را بر شانه خویش احساس کرده ام . چارلز مورگان

♦♦♦♦♦♦♦♦ جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

آنچه هستید شما را بهتر میشناساند تا آنچه نقل میکنید . بزرگمهر

******************

تهیه شده توسط : پدرام ض.

مطالب جالب و شگفت انگیز در بخش سرگرمی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

بر ما بسی کمان ملامت کشيده‌اند ««« »»» تا کار خود ز ابروی جانان گشاده‌ايمسخنان حکیمانه از بزرگان


TT / 179 --- TP / 13%گردآوری شده توسط : پدرام ض.
تاریخ گردآوری : 2017-02-22
در دسته بندی : حکیمانه
برچسب ها : بزرگان
مطالب مرتبط

نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد فیلم و مطلب بالا بنویسید :