سرنوشت تنخواه های بی بازگشت/ بدهی دولت به بانک مرکزی ۲۳۰ درصد افزایش یافت

سرنوشت تنخواه های بی بازگشت/ بدهی دولت به بانک مرکزی ۲۳۰ درصد افزایش یافت

خبرگزاری فارس: سرنوشت تنخواه‌های بی‌بازگشت/ بدهی دولت به بانک مرکزی ۲۳۰ درصد افزایش یافت

بدهی دولت به بانک مرکزی از رقم ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ با احتساب مانده بدهی دولت بابت پیش‌خور کردن نفت به فروش رسانده شده در سال گذشته و تنخواه بودجه امسال به ۴۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در پایان مرداد امسال رسیده است.

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد، یک رسانه روز پیش به نقل از مقام آگاه از نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور برای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی گزارش کرد.

به نقل کرده این مقام آگاه سیف در این نامه نگاشته است: در حالی که بانک مرکزی همواره بر بانک های دولتی و خصوصی فشار می آورد تا ترازنامه خود را هر سال انتشار دهند خود بانک مرکزی، در دو سال گذشته ترازنامه مالی اش را انتشار نداده است.

سیف تصریح کرده در صورت انتشار ترازنامه سال های ۹۳ و ۹۴، استقراض های دولت از بانک مرکزی و مبالغی که دولت ملزم بوده به حساب خزانه واریز کند و نکرده است، معلوم می شود و این به نفع دولت نیست.

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد، از زمان انتشار این خبر تاکنون بانک مرکزی نبود صحت چنین نامه ای را انکار نکرده است اما صحت یا نبود صحت محتوای نامه رئیس کل بانک مرکزی حقیقت را عوض نخواهد کرد.

جدول زیر آماری است که بانک مرکزی طی سال های گوناگون در قالب گزارش نماگرهای اقتصادی انتشار داده است.

سالبدهی دولت به بانک مرکزیدرصد رشد
۷۶۴۶۳۹_
۷۷۵۸۵۹۲۶.۳
۷۸۶۰۸۵۵.۹
۷۹۶۳۱۴۱.۹-
۸۰۶۳۱۴۶.۲
۸۱۱۱۱۶۲۷۲.۷
۸۲۱۱۷۱۶۴.۹
۸۳۱۱۲۳۲۴.۱
۸۴۱۰۱۲۵۹.۴-
۸۵۱۰۴۰۹۲.۸
۸۶۹۷۸۴۶-
۸۷۹۱۴۲۶.۶
۸۸۹۲۲۲۰.۹
۸۹۱۷۳۰۳۸۷.۶
۹۰۹۳۸۶۴۵.۸-
۹۱۱۳۱۶۱۴۰.۲
۹۲۱۵۸۲۷۲۰.۳
۹۳۱۸۳۵۸۱۶
۹۴۲۴۴۱۰۳۳
۵ ماهه نخست سال ۹۵۳۴۸۰۰۴۲.۶

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد، طبق این جدول، بدهی دولت در دوره دولت های هفتم و هشتم به بانک مرکزی ۶ هزار و ۵۹۳ میلیارد تومان و ۱۴۴ درصد رشد داشته است.

بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره دولت های نهم و دهم ۱۷ درصد و به واژه دیگر با هزار و ۹۲۹ میلیارد تومان افزایش روبرو شده است.

اما از سال ۹۲ تا سال ۹۴ بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۱ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومان (حدود ۸۶ درصد) رشد کرده است.

براساس آمارهایی که بانک مرکزی در قالب گزیده آمارهای اقتصادی انتشار داده، رقم این بدهی در ۵ ماهه نخست امسال به ۳۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که به چشم مییاید عمدتا ناشی از تنخواه بودجه است. طبق قانون دولت قادر هست سه درصد از بودجه عمومی را به عنوان تنخواه از بانک مرکزی گیرد.

اما مساله این است که دولت باید تا پایان سال همه تنخواه دریافتی را تسویه کند ولی بدهی دولت به بانک مرکزی که در پایان سال ۹۳ به میزان ۱۸ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان بود و تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی این رقم را در پایان مرداد سال گذشته به ۲۵ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان رساند و تا پایان همان سال فقط هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن تسویه شد.

در ۵ ماهه نخست امسال هم بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۰ هزار ۳۹۰ میلیارد تومان افزایش کشف کرده و با توجه این که دولت در ۵ ماهه نخست امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان نبود تحقق درآمد حدس زده شده داشته است، احتمال نبود بازپرداخت بخش قابل توجهی از این بدهی وجود دارد.

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد، دولت یک بار در برج فروردین سال ۹۳ به میزان ۴.۱ میلیارد دلار از حساب بانک مرکزی استخراج کرد که با وجود انکارهای متعدد در نهایت به تایید سازمان بازرسی و دیوان محاسبات رسید.

همچنین خبرنگار فارس کسب اطلاع کرد دولت در اواخر سال گذشته با دو مصوبه ای که از یک نهاد مناسب گرفت، ۱۰ میلیارد دلار از درآمد نفت به فروش رسانده شده را پیش از دریافت وجه آن از خریدار، از بانک مرکزی دریافت کرد که با توجه به آمار واریزی وجوه در ۵ ماهه نخست امسال، هنوز بخش قابل توجهی از این مبلغ به حساب بانک مرکزی بازگشت نشده است.

البته معلوم نیست در آمار متغیرهای پولی ۵ ماهه نخست امسال که از سوی بانک مرکزی انتشار داده شده است، بدهی ۱۰ میلیارد دلاری به بانک مرکزی هم در این آمارها آمده یا خیر اما با توجه به حجم قابل توجه آن به چشم مییاید در آمارها جای داده نشده است.

دولت طبق مصوبه ای که گرفته بود، باید در اوایل سال جاری کل رقم ۱۰ میلیارد دلار را از محل فروش نفت به حساب خود میرساند، در حالی که در ۵ ماهه نخست امسال رقم واریزی نفت خام به حساب خزانه ۱۱ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان بوده است. ۵ ماهه نخست سال گذشته هم میزان واریزی به حساب خزانه ۱۷ هزار و ۱۰ میلیارد تومان بوده است.

با توجه به این که با نگاه خوش بینانه میزان صادرات نفت در سال جاری به حدود ۲ میلیون بشکه در روز پیش رسیده و متوسط فروش نفت خام در ۵ ماهه نخست سال جاری ۲ میلیون و به واژه دیگر ۲ برابر ۵ ماهه نخست سال گذشته بوده است، با توجه به نبود تفاوت قابل توجه بهای نفت در این دوره نسبت به دوره پیش، کل فروش نفت خام احتمالا ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

بر این اساس بانک مرکزی ۲۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات خود را گرفته است و حدود ۹ هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی دولت در قالب ۲ مصوبه آن نهاد مناسب باقی مانده است.

بنابراین رقم قطعی بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان مرداد امسال ۳۳ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان و در صورت اضافه کردن تنخواه ۱۰ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومانی بودجه ۹۵ رقم کل بدهی دولت به بانک مرکزی به ۴۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می رسد.

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد، مجموع این اعداد و ارقام نمایان میکند رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در زمان سه سال و چندین ماهه دولت یازدهم به میزان عجیب و بی سابقه ای افزایش کشف کرده و از ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان به ۴۳ هزار ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش کشف کرده است. این میزان بدهی به سادگی قابل جبران نیست و بیم آن می رود که دولت باز هم به سراغ تسعیر دارایی های ارزش داری بانک مرکزی برود.

* مرتضی ماکنالی

**************************************

مطلب از : ترگل چ.

اقتصادی در بخش سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

وصال او ز عمر جاودان به
««« »»»
خداوندا مرا آن ده که آن به

سرنوشت تنخواه های بی بازگشت/ بدهی دولت به بانک مرکزی ۲۳۰ درصد افزایش یافت

TT / 150 — TP / 14%

با دیگران به اشتراک بگذارید

نظر دهید

لطفا جواب سئوال زیر را بدهید *