سرنوشت تنخواه های بی بازگشت/ بدهی دولت به بانک مرکزی ۲۳۰ درصد افزایش یافت

سرنوشت تنخواه های بی بازگشت/ بدهی دولت به بانک مرکزی ۲۳۰ درصد افزایش یافت

بدهی دولت به بانک مرکزی از رقم 13 هزار و 161 میلیارد تومان در پایان سال 91 با احتساب مانده بدهی دولت بابت پیش‌خور کردن نفت به فروش رسانده شده در سال گذشته و تنخواه بودجه امسال به 43 هزار و 800 میلیارد تومان در پایان مرداد امسال رسیده است.

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد، یک رسانه روز پیش به نقل از مقام آگاه از نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور برای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی گزارش کرد.

به نقل کرده این مقام آگاه سیف در این نامه نگاشته است: در حالی که بانک مرکزی همواره بر بانک های دولتی و خصوصی فشار می آورد تا ترازنامه خود را هر سال انتشار دهند خود بانک مرکزی، در دو سال گذشته ترازنامه مالی اش را انتشار نداده است.

سیف تصریح کرده در صورت انتشار ترازنامه سال های 93 و 94، استقراض های دولت از بانک مرکزی و مبالغی که دولت ملزم بوده به حساب خزانه واریز کند و نکرده است، معلوم می شود و این به نفع دولت نیست.

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد، از زمان انتشار این خبر تاکنون بانک مرکزی نبود صحت چنین نامه ای را انکار نکرده است اما صحت یا نبود صحت محتوای نامه رئیس کل بانک مرکزی حقیقت را عوض نخواهد کرد.

جدول زیر آماری است که بانک مرکزی طی سال های گوناگون در قالب گزارش نماگرهای اقتصادی انتشار داده است.

سال بدهی دولت به بانک مرکزی درصد رشد
76 4639 _
77 5859 26.3
78 6085 5.9
79 6314 1.9-
80 6314 6.2
81 11162 72.7
82 11716 4.9
83 11232 4.1
84 10125 9.4-
85 10409 2.8
86 9784 6-
87 9142 6.6
88 9222 0.9
89 17303 87.6
90 9386 45.8-
91 13161 40.2
92 15827 20.3
93 18358 16
94 24410 33
5 ماهه نخست سال 95 34800 42.6

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد، طبق این جدول، بدهی دولت در دوره دولت های هفتم و هشتم به بانک مرکزی 6 هزار و 593 میلیارد تومان و 144 درصد رشد داشته است.

بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره دولت های نهم و دهم 17 درصد و به واژه دیگر با هزار و 929 میلیارد تومان افزایش روبرو شده است.

اما از سال 92 تا سال 94 بدهی دولت به بانک مرکزی 11 هزار و 249 میلیارد تومان (حدود 86 درصد) رشد کرده است.

براساس آمارهایی که بانک مرکزی در قالب گزیده آمارهای اقتصادی انتشار داده، رقم این بدهی در 5 ماهه نخست امسال به 34 هزار و 800 میلیارد تومان است که به چشم مییاید عمدتا ناشی از تنخواه بودجه است. طبق قانون دولت قادر هست سه درصد از بودجه عمومی را به عنوان تنخواه از بانک مرکزی گیرد.

اما مساله این است که دولت باید تا پایان سال همه تنخواه دریافتی را تسویه کند ولی بدهی دولت به بانک مرکزی که در پایان سال 93 به میزان 18 هزار و 360 میلیارد تومان بود و تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی این رقم را در پایان مرداد سال گذشته به 25 هزار و 510 میلیارد تومان رساند و تا پایان همان سال فقط هزار و 100 میلیارد تومان آن تسویه شد.

در 5 ماهه نخست امسال هم بدهی دولت به بانک مرکزی 10 هزار 390 میلیارد تومان افزایش کشف کرده و با توجه این که دولت در 5 ماهه نخست امسال 40 هزار میلیارد تومان نبود تحقق درآمد حدس زده شده داشته است، احتمال نبود بازپرداخت بخش قابل توجهی از این بدهی وجود دارد.

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد، دولت یک بار در برج فروردین سال 93 به میزان 4.1 میلیارد دلار از حساب بانک مرکزی استخراج کرد که با وجود انکارهای متعدد در نهایت به تایید سازمان بازرسی و دیوان محاسبات رسید.

همچنین خبرنگار فارس کسب اطلاع کرد دولت در اواخر سال گذشته با دو مصوبه ای که از یک نهاد مناسب گرفت، 10 میلیارد دلار از درآمد نفت به فروش رسانده شده را پیش از دریافت وجه آن از خریدار، از بانک مرکزی دریافت کرد که با توجه به آمار واریزی وجوه در 5 ماهه نخست امسال، هنوز بخش قابل توجهی از این مبلغ به حساب بانک مرکزی بازگشت نشده است.

البته معلوم نیست در آمار متغیرهای پولی 5 ماهه نخست امسال که از سوی بانک مرکزی انتشار داده شده است، بدهی 10 میلیارد دلاری به بانک مرکزی هم در این آمارها آمده یا خیر اما با توجه به حجم قابل توجه آن به چشم مییاید در آمارها جای داده نشده است.

دولت طبق مصوبه ای که گرفته بود، باید در اوایل سال جاری کل رقم 10 میلیارد دلار را از محل فروش نفت به حساب خود میرساند، در حالی که در 5 ماهه نخست امسال رقم واریزی نفت خام به حساب خزانه 11 هزار و 970 میلیارد تومان بوده است. 5 ماهه نخست سال گذشته هم میزان واریزی به حساب خزانه 17 هزار و 10 میلیارد تومان بوده است.

با توجه به این که با نگاه خوش بینانه میزان صادرات نفت در سال جاری به حدود 2 میلیون بشکه در روز پیش رسیده و متوسط فروش نفت خام در 5 ماهه نخست سال جاری 2 میلیون و به واژه دیگر 2 برابر 5 ماهه نخست سال گذشته بوده است، با توجه به نبود تفاوت قابل توجه بهای نفت در این دوره نسبت به دوره پیش، کل فروش نفت خام احتمالا 34 هزار میلیارد تومان بوده است.

بر این اساس بانک مرکزی 22 هزار میلیارد تومان از مطالبات خود را گرفته است و حدود 9 هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی دولت در قالب 2 مصوبه آن نهاد مناسب باقی مانده است.

بنابراین رقم قطعی بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان مرداد امسال 33 هزار و 410 میلیارد تومان و در صورت اضافه کردن تنخواه 10 هزار و 390 میلیارد تومانی بودجه 95 رقم کل بدهی دولت به بانک مرکزی به 43 هزار و 800 میلیارد تومان می رسد.

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد، مجموع این اعداد و ارقام نمایان میکند رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در زمان سه سال و چندین ماهه دولت یازدهم به میزان عجیب و بی سابقه ای افزایش کشف کرده و از 13 هزار و 161 میلیارد تومان به 43 هزار 800 میلیارد تومان افزایش کشف کرده است. این میزان بدهی به سادگی قابل جبران نیست و بیم آن می رود که دولت باز هم به سراغ تسعیر دارایی های ارزش داری بانک مرکزی برود.

* مرتضی ماکنالی

**************************************

مطلب از : ترگل چ.

اقتصادی در بخش سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

وصال او ز عمر جاودان به ««« »»» خداوندا مرا آن ده که آن بهسرنوشت تنخواه های بی بازگشت/ بدهی دولت به بانک مرکزی ۲۳۰ درصد افزایش یافت


TT / 150 --- TP / 14%

گردآوری شده توسط : ترگل چ.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : بدهی
برچسب ها : بانک , تنخواه

مطالب مرتبط