سرپرست شورای انتظامی سازمان نظام صنفی کامپیوتر ای ابر شهر تهران تشریح کرد: شیوه جلوگیری از شکایات و تخلفات درحوزه تکنولوژی جزئیات

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با اشاره به این که شورای انتظامی به عنوان مرجع حل اختلافات صنف، به شکایات و تخلفات درحوزه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات رسیدگی می کند، گفت: براساس ماده 46 آئین نامه اجرایی ماده 17قانون حمایت ازحقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای، شورای انتظامی هر نظام استانی سازمان نظام صنفی رایانه ای، مسئول رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی درحوزه فاوا است.
فروزنده دراین ارتباط ادامه داد: شورای انتظامی نه به عنوان یک دادگاه، بلکه به عنوان شورای حل اختلاف صنفی تکنولوژی اطلاعات، تمرکز خود را روی تخلفات صنفی گذاشته است. اغلب جلسات این شورا، تلاش برای به سازش منتقل کردن طرفین شکایت است.
رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران درخصوص آمار شکایات و تخلفات در حوزه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات گفت: بیشترین شکایات و تخلفات صورت گرفته در حوزه ICT به ترتیب درحوزه های نرم افزار، دیزاین وب، ارائه خدمات بعد از فروش صورت می گیرد. همچنین شکایت درحوزه سخت افزار، کم به فروش رسانی اینترنت و نبود وصل به موقع سرویس اینترنت و نبود ارائه موافقتنامه سطح خدمات – SLA – در مراتب بعدی شکایات ارسال شده به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای قرار دارد.
فروزنده با تاکید بر راه های جلو گیری از وقوع شکایات و تخلفات در حوزه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ادامه داد: درصورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی درقراردادهای کاری حوزه ICT، شورای انتظامی سازمان را به عنوان داور و مرجع حل اختلاف لحاظ کنند، این موضوع رسیدگی به شکایات احتمالی طرفین قرارداد را برای شورای انتظامی تسریع و تسهیل می کند.
او در این ارتباط ادامه داد: لزوم توجه فعالان به مواردی از جمله دقت به شرایط شکلی قراردادهای کاری، جزئیات فرمت این قراردادها، شناخت از سرویس دهنده و پیش بینی نیاز شرکت ها پیش از انعقاد قرارداد، نکات اهمیتی می داری هستند که اغلب در حوزه قراردادهای تکنولوژی اطلاعات موردتوجه قرار نمی گیرند و منجر به نقش شکایات می شوند.
به نقل کرده رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، اشخاص حقیقی وحقوقی قادر هستند پیش از توافق و یا انعقاد قراردادهای کاری با شرکت های تکنولوژی اطلاعات، عضویت و حالت این شرکت ها را از طریق سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران استعلام و نکته بررسی گذارند تا با سوابق حرفه ای این شرکت ها آشنایی پیدا کنند.
فروزنده دراین خصوص ادامه داد: شرکت ها (اشخاص حقوقی) و مشاوران( اشخاص حقیقی) برای عضویت در سازمان، بسیاری از مسائل خود را در فرایند خوداظهاری روشن و جلا میدهند. بنابراین کد عضویت این اشخاص در سازمان نظام صنفی رایانه ای، قادر هست اطلاعات جامعی را برای شناخت سوابق خوب تر طرفین قرارداد در اختیار متقاضیان گذارد.
او همچنین به لزوم ارائه یک خواست برای توصیه نقش از سوی کارفرمایان به ضمیمه قراردادهای تکنولوژی اطلاعات اشاره کرد و تاکید کرد: بسیار کم رقم میخورد که مناقصه گذاران و یا شرکت های کارفرما در حوزه تکنولوژی اطلاعات به همراه قراردادها، خواست برای توصیه نقش ( RFB ) دقیق برای راهنمایی بیشتر پیمان کاران عرضه کنند؛ ارائه این نقش به همراه قراردادها باعث می شود تا تعهدات سرویس دهندگان برای پیشبرد قرارداد کاملا معلوم باشد.ارائه یک RFB و تعهد طرفین به آن احتمال بروز شکایات و تخلفات را در این حوزه بسیار کم میکند.
او با اشاره به سیر تکاملی شورای انتظامی و آگاهی صنف نسبت به تخلفات و شکایات حوزه تکنولوژی اطلاعات گفت: درابتدای تشکیل شورا، بسیاری از شکایاتIT ، فاقد هر گونه قرارداد و یا سند مکتوب و مستند بود به مخصوص این که بندهای مربوط به مرجع حل اختلاف و یا فسخ قرارداد معمولا درقراردادها موجود نبود و این موضوع کار را برای شورای انتظامی بسیار سخت می کرد.
فروزنده دراین خصوص ادامه داد: ازآنجایی که رسیدگی شورای انتظامی براساس مستندات شکایات است این فرایند رحلت کرده برای شورا بسیار سخت بوده است اما خوشبختانه با خبر دهی های مستمر سازمان و شورای انتظامی، اعضای سازمان و فعالان این حوزه با فرم های قراردادی و نحوه انعقاد آنها به منظور جلو گیری از وقوع شکایات و تخلفات در حوزه ICT آشنایی پیدا کردند.
رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به حوزه رسیدگی این شورا گفت: درحقیقت شورای انتظامی تنها به پرونده هایی رسیدگی می کند که مشتکی عنه (طرف نکته شکایت)در آن پرونده ها عضو سازمان است یا درحوزه IT کار کند.
به نقل کرده فروزنده در هر سیستم قضایی و یا شبه قضایی، عدالت، اجرای قانون است و شورای انتظامی به دنبال حل اختلافات است پیش از این که به تخلف برسد؛ وقتی که این اختلافات با مصالحه حل شود، تخلفی موجود نخواهد بود.
او درخصوص رسیدگی به شکایات غیر اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران گفت: برای کسانی که عضو سازمان نیستند پیش از این که تخلفی را تشخیص دهیم، سازمان وقتی را به طرفین اختلاف مهلت می دهد که عضو سازمان شوند تا ماهیت آنها شناخته شود؛ چراکه عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای الزامی است که قانون گذار حدس زده است.
ضروری به ذکر است واحد روابط عمومی و شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران آماده دریافت نظرات و نقش شکایات اعضای محترم صنف درخصوص فعالیت شورای انتظامی است و بنا دارد در یک خبر دهی مستمر، راه های تخصصی و مفید جلو گیری از شکایات و تخلفات حوزه تکنولوژی اطلاعات را از سوی اعضا و خبرگان شورای انتظامی برای عموم انتشار دهد.

------------------------------------------------

تهیه کننده : تورج ب.

امنیت در بخش سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

چون من خيال رويت جانا به خواب بينم ««« »»» کز خواب می‌نبيند چشمم بجز خيالیسرپرست شورای انتظامی سازمان نظام صنفی کامپیوتر ای ابر شهر تهران تشریح کرد: شیوه جلوگیری از شکایات و تخلفات درحوزه تکنولوژی جزئیات


TT / 106 --- TP / 11%

گردآوری شده توسط : تورج ب.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : تشریح
برچسب ها : رایانه , شورای , اطلاعات , سازمان , تخلفات , صنفی , شکایات

مطالب مرتبط