شمار اَبرسیاهچاله های کیهان قادر هست بسیار زیاد باشد (2 عکس)

تعداد اَبرسیاهچاله های کیهان می تواند بسیار زیاد باشد

نفس های خودتان را حبس کنید: امکان می دارد شمار ابرسیاهچاله های کیهان دوچندان آنچه تا به حال تصور می شد، باشد! به طور باستانی پیوسته تصور می شد اَبر سیاهچاله ها در کانون کهکشان های بزرگ همانند کهکشان راه شیری خودمان موجود موجود باشند، اما اکنون یک مطالعه جدید نمایان میکند که امکان می دارد ابر سیاهچاله ها در کانون کهکشان های کوتوله هم موجود باشند.

عکس شماره 1 ⇩
به اعلان سرزه و به نقل از بیگ بنگ، ماجرا این کشف از سه سال پیش آغاز شد، وقتی که اخترشناسان دانشگاه یوتا اَبرسیاهچاله ای را یافتند که در کانون یک کهکشان کوتوله فوق پرپشت پنهان شده بود. از آن زمان این کهکشان به عنوان کوچکترین کهکشانی که میزبان یک اَبرسیاهچاله در کانون خود هست شناخته شده بود، اما اکنون همان تیم با کشف دو کهکشان کوتولۀ دیگر که حاوی ابرسیاهچاله مرکزی هستند به این حاصل رسیده اند که احتمالاً این اکتشاف در کهکشان های کوتوله آن قدرها هم ناشایع نباشد.

با تخمینی بالغ بر ۷ تریلیون کهکشان کوتوله در دنیا قابل مشاهده، این کشف شمار ابرسیاهچاله های کیهان را بسیار بیش از آنچه تا به حال پژوهشگران تصور می کردند، ازدیاد خواهد داد. و نکتۀ مؤثر تر این که بر خلاف اندازه همین کهکشان های کوتوله، اَبرسیاهچاله مرکزی آنها جرمی به مراتب بیش از ابر سیاهچاله مرکزی کهکشان خودمان -راه شیری- دارند. به قول ی کریس آن رئیس تیم تحقیق:« این بحث بسیار هیجان انگیز است وقتی در نکته اش اندیشید، این کهکشان های کوتوله اندازه ای در حدود ۰٫۱ % کهکشان راه شیری دارند در صورتیکه ابرسیاهچاله درونشان از ابر سیاهچاله کهکشان راه شیری بزرگتر است.» این تحقیق همچنین به سوالاتی درباره خود کهکشانهای کوتوله هم جواب خواهد داد.

وقتی اخترشناسان برای اولین بار در سال ۱۹۹۰ کهکشان های کوتوله را یافتند چیزی باورنکردنی توجه شان را به خود جلب کرد: کهکشان های کوتوله جرمی به مراتب بیش از جرم ستارگان قابل مشاهده شان داشتند. این مطالعه جدید توصیه می کند که ابرسیاهچاله ها مسئول این جرم اضافه هستند و این یافته ها امکان می دارد منتهی به راز گشائی از معمای پیدایش کهکشان ها از آغاز گردد. “کریس آن” گفت: « ما هنوز به طور دقیق نمی دانیم که کهکشانها به چه صورت در طول زمان بوجود آمده و تکامل مییابند. این یافته ها قادر هست به روشن شدن ِ چگونگی برخورد و ادغام کهکشانها با همدیگر یاری رساند.»

عکس شماره 2 ⇩
عکس شمار اَبرسیاهچاله های کیهان قادر هست بسیار زیاد باشدبا بهره گیری از تکنیک اپتیک تطبیقی پژوهشگران به اندازه گیری جرم دو کهکشان کوتوله فوق پرپشت بنام های VUCD3 و MS9cO توجه کردند و دیدند که سیاهچاله کانون کهکشان VUCD3 شامل ۱۳ % جرم کل خود آن کهکشان و سیاهچاله کانون کهکشان MS9cO شامل ۱۸ % جرم کل آن کهکشان می شد؛ در صورتیکه سیاهچالۀ کانون کهکشان راه شیری چیزی حدود کمتر از ۰٫۰۱ % جرم کل کهکشان ما را شامل میشه. این یافته ها در تضاد با این فکر بود که کهکشان های کوتوله فقط خوشه های بزرگ ستاره ای هستند که از صدها هزار ستاره که همزمان ایجاد شده اند، تشکیل شده است و بیش از این فکر حمایت می کند که کهکشان های کوتوله باقی مانده ی تکه پاره و بلعیده شدن کهکشانها به وسیله قیمتیش ِ کهکشان های بزرگتر هستند.

به قول ی آنیل ست از دیگر اعضای این تیم تحقیقاتی:« می دانیم که کهکشانها پیوسته از طریق ادغام و مخلوط شدن با همدیگر در طول زمان تکامل مییابند، همان گونه که کهکشان راه شیری در صورتیکه داریم با هم حرف میزنیم در حال بلعیدن کهکشان های دیگر است. عکس و تصویر کلی ما از شیوه ی تکامل کهکشانها این است که کهکشان های کوچولو تر با هم ادغام شده و کهکشان های بزرگتر را شکل می دهند، اما تا به حال شواهد دقیقی از این ادعا نداشتیم و اکنون با مطالعۀ این کهکشان های کوتولۀ فوق پرپشت خواهیم توانست به گذشته بینیم و بفهمیم که چه اتفاقاتی وفات کرده رخ داده است.» کهکشان های کوتوله با این که امکان می دارد بسیار کوچک باشند، اما قادر هستند جواب سوالات بزرگی مربوط به کیهان را در خود داشته باشند. جزئیات بیشتر این پژوهش در نشریۀ Astrophysical  منتشر شده است.

ترجمه: دکتر مصطفی رحمانی

**************

تهیه شده توسط : شبنم ب.

نجوم و فضا در بخش دانش و فناوری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

نسيم مشک تاتاری خجل کرد ««« »»» شميم زلف عنبربوی فرخشمار اَبرسیاهچاله های کیهان قادر هست بسیار زیاد باشد (2 عکس)


TT / 171 --- TP / 25%گردآوری شده توسط : شبنم ب.
تاریخ گردآوری : 2017-05-02
در دسته بندی : زیاد
برچسب ها : کیهان , ابرسیاهچاله
مطالب مرتبط

نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد فیلم و مطلب بالا بنویسید :