شکایات پستی را به چه صورت پیگیری کنیم؟

یکی از این شیوه ها استفاده از سامانه پاسخگویی شرکت پست است که به طور متمرکز به نقد و پیشنهاد افراد رسیدگی می کند. بر همین اساس افراد قادر هستند برای تماس با این مرکز با شماره تلفن ۸۴۴۷۰۰۰۰ تماس گرفته و معضلات خود را پیگیری کنند.
همچنین سامانه هوشمند شرکت پست به آدرس eop.post.ir نیز به این منظور دیزاین شده و بنابر اعلام مسوولان شرکت پست شاید روزانه بیش از ۵۰۰ نفر با این شرکت مرتبط شده و انتقادات و توصیه های خود را مطرح کنند.
همچنین بنابر اذعان مسوولان شرکت پست در استان های گوناگون شرکت ها موظف شده اند ظرف مدت هشت تا ۲۴ ساعت به شکایت های مردمان پاسخ داده و موارد مطرح شده در قالب آنها را نکته پیگیری گذارند.

*******************

مسئول متن : گلبانو غ.

اینترنت و وب در بخش کامپیوتر , اینترنت و موبایل سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

در ره عشق نشد کس به يقين محرم راز ««« »»» هر کسی بر حسب فکر گمانی داردشکایات پستی را به چه صورت پیگیری کنیم؟


TT / 21 --- TP / 13%

گردآوری شده توسط : گلبانو غ.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : پستی
برچسب ها : شکایات

مطالب مرتبط