صادرات 600 میلیون دلاری مناطق آزاد در سال گذشته

صادرات 600 میلیون دلاری مناطق آزاد در سال گذشته

اقتصاد کلان - یکی از اهداف عمده مناطق آزاد، توجه به صنایع صادرات محور است تا با پرهیز از صادرات فله ای به سمت تبدیل، بسته بندی و بازاریابی و صادرات حرکت کنیم.

به گزارش سرزه به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین همایش ملی نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد مقاومتی در منطقه آزاد ارس به انجام رسانده شد. در آیین آغازین این همایش معاون تولید، صادرات و فناوری شورای مناسب مناطق آزاد نقل کرد: در سال گذشته قریب به 600 میلیون دلار صادرات از مناطق آزاد صورت گرفت که بیش از نیمی از این میزان در خود مناطق آزاد تولید شده بود.

مهدی بازارگان افزود: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور برای تمام سیستم های اجرایی برنامه ای تدوین و ابلاغ کرد که این برنامه برای مناطق آزاد در سه بسته تقسیم بندی شدند.

وی عنوان کرد: در راستای اقتصاد مقاومتی باید به دنبال کاهش ضایعات و افزایش بهره وری بود.
معاون تولید، صادرات و فناوری شورای مناسب مناطق آزاد، علت اهمیت اقتصاد مقاومتی در شرایط حال حاضرکشور را مقابله با استکبار جهانی آگاهی داشت و نقل کرد: دشمن از سلاح اقتصاد برای ضربه زدن به کشورما بهره خواهد گرفت. از همین رو باید خود را در مقابل این ضربه ها بیمه کنیم که مطمئن کردن با جستجو و کشف کردن راهکار و عملیاتی کردن آن محقق خواهد شد.
وی خلال اشاره به افزایش 30 درصدی مقدار صادرات نقل کرد: گسترش زمینه انتقال تکنولوژی و گسترش تکنولوژی در این مناطق از برنامه های جلو روی مناطق آزاد برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
بازارگان در خصوص حجم صادرات در مناطق آزاد نقل کرد: در سال گذشته رقمی قریب به 600 میلیون دلار صادرات از مناطق آزاد صورت گرفت که از این میزان در حدود 300 میلیون دلار در خود مناطق آزاد تولید و صادر شده و مابقی نیز در دسته صادرات مجدد قرار دارد.

وی در توضیح صادرات مجدد نقل کرد: این صادرات به صورت کالاهای نیمه ساخته وارداتی است که باتغییرات مجدداَ صادر می شود.

معاون تولید، صادرات و فناوری شورای مناسب مناطق آزاد تصریح کرد: در زمینه انتقال تکنولوژی نیز به لطف خدا اقدامات مثبتی صورت گرفته که نتیجه آن تولید محصولات در داخل این مناطق و پیش گیری از واردات محصولات مشابه بوده است.

بازارگان در ادامه به انتقادات وارده به مناطق آزاد اشاره و بیان کرد: علت انتقادات وارده به این مناطق را می توان در انتظارات و توقعات بالا از این مناطق آگاهی داشت که این انتظارات با زیربناهای موجود و اعتبارات تخصیص کشف شده مطابقت ندارد.

خام به فروش رسانی و فرهنگ نادرست مصرف از مشکلات اقتصادی است
محسن خادم عرب باغی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در ادامه همایش بیان کرد: متاسفانه عده ای مییاندیشند که مناطق آزاد محلی برای چاپ ریال و دلار است در حالی که این مناطق یکی از وظایف عمده را ایجاد ارزش اضافه کرده آگاهی میدارند که این اصلی نیز تنها با تاکید بر کار و فعالیت و اعتقاد راسخ به اقتصاد مقاومتی قابل تحقق است.

وی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را تنها راه برون رفت از مشکلات جلو روی کشور آگاهی داشت و خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی باید در عملکرد ما نمود یابد، بهبود حالت معیشتی و زندگی کردی انسان ها وظیفه تک تک مسئولان دولتی است و محور های این سیاست ها باید با عشق و علاقه محقق شود.

عرب باغی بازنگری اساسی در تفکرات و بینش عملکردی را لازم آگاهی داشت و نقل کرد: در کنار تاکید بر صادرات در مناطق آزاد ارس باید در مسائل دیگری همچون بهره وری و نحوه مصرف و اصلاح رفتارهای اقتصادی تاکید و دقت داریم.

وی تاکید کرد: فرهنگ مصرف در کشور ما متاسفانه به سمت فاجعه می رود و در این خصوص باید تدبیری اساسی انجام شود.
وی نقش بهره وری در مناطق آزاد و سرعت بخشی در تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار داد و نقل کرد: متاسفانه ما امروز درحالی از اقتصاد مقاومتی سخن می گوییم که سهم قابل توجهی از تولید ما را ضایعات تشکیل می دهد به طوری که در طبخ کرد نان شاهد 30 درصدی ضایعات هستیم و این تنها نمونه ای از آمار تکان دهنده ای است که با هیچ منطق اقتصاد مقاومتی توجیه پذیر نیست.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس خام به فروش رسانی را یکی از مشکلات اقتصاد کشور آگاهی داشت و نقل کرد: یکی از اهداف عمده مناطق آزاد توجه به صنایع صادرات محور است تا با پرهیز از صادرات فله ای به سمت تبدیل، بسته بندی و بازاریابی و صادرات حرکت کنیم .

وی بهره گیری از فرصت های ویژه در مناطق آزاد را مورد توجه قرار داد و افزود: مناطق آزاد قادر هستند به عنوان الگویی اصلی در برنامه های اقتصادی کشورباشند چرا که بر آن شوی درا ین مناطق به مراتب آسانتر و حمایت ها بیشتر است .

در ادامه این همایش محمد باقر بهشتی، دبیر همایش خلال اشاره به نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد مقاومتی نقل کرد: بهره گیری از ظرفیت برون گرایی اقتصاد مقاومتی باید مورد تاکید مناطق آزاد باشد و در این نگاه کن رویکرد برون گرایی اقتصاد مقاومتی موجب تغییر اساسی در منطقه آزاد ارس و کل کشور است .

وی افزود: رویکرد برون گرایی اقتصاد مقاومتی موجب تغییر اساسی در منطقه آزاد ارس و کل کشور است .

بهشتی بیان کرد: اقتصاد کشورمان با مشکلات متعددی روبرو مواجه است که برای رفع این مشکلات تلاش های زیادی صورت گرفته است که سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله این تلاش ها است .

وی ادامه داد: هدف تمام برنامه هایی که در این راستا انجام شده است توسعه کشورمان اسلامی است تا با بهبود در تامین نیازهای اساسی مردمان شاهد توسعه اقتصادی کشور باشیم.

وی خواستار توجه درست به مفهوم عمده اقتصاد مقاومتی شد و نقل کرد: باید توجه داشت که مفهوم و معنای اقتصاد مقاومتی با اقتصاد مقابله ای فرق می دارد چرا که هدف از اقتصاد مقاومتی مقاوم سازی اقتصاد است تا در برابر مشکلات و شرایط گوناگون انعطاف پذیری مورد نیاز را داشته باشد در حالی که اقتصاد مقابله ای درون گرا است و این نوع نگاه پویایی را از اقتصاد می گیرد.

دبیر همایش خاطرنشان کرد: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به فرصت سازی، درون زایی، برون گرایی، افزایش مشارکت مردمی، افزایش درآمد طبقات کم درآمد افزایش سهم تولید و صادرات محصولات دانش بنیانف اصلاح الگوی مصرف، ترویج بهره گیری از تولید داخل ، اصلاح ساختار اداری و ... اشاره دارد که هر یک از این مسائل در مناطق آزاد باید مورد تاکید قرار گیرد.

بهشتی با اشاره به بند یازده سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقل کرد: در این بند آمده است" توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و مخصوص اقتصادی کشور به منظور انتقال تکنولوژیهای توسعه یافته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای لازم و منابع مالی از خارج" و بر این اساس هدف عمده سیاست اقتصاد مقاومتی و مناطق آزاد تقویت اقتصاد ملی است .

وی با تاکید بر این که نباید مناطق آزاد فعالیت خود را تنها در کشورهای همسایه خلاصه کنند خاطرنشان کرد: برای نمونه منطقه آزاد ارس، تنها با یک واسطه همسایه اتحادیه اروپا است و اگر با رویکرد برون گرایی به بازار این منطقه دقت دارد قادر خواهد بود به بازار 18 هزار میلیارد دلاری اروپا دست یابدو این اصلی موجب تغییر اساسی در منطقه آزاد ارس و حتی کل کشورمان خواهد شد .

وی پویایی و تحرک مناطق آزاد کشور را منوط به دو عامل عمده آگاهی داشت و نقل کرد: باید مسئولان سیاسی کشور با عنایت به قوانین مناطق آزاد از دخالت در این مناطق بپرهیزند و در این مناطق مدیرانی دانا و توانمند اقتصادی مورد استفاده قرار داده شوند تا پویایی و تحرک در این مناطق باشیم.

بهشتی به تبلیغات منفی در خصوص مناطق آزاد کشور نیز اشاره کرد و نقل کرد: امیدواریم با نگاه تخصصی تبلیغات منفی علیه مناطق ازاد کمتر شود و از سویی شاهد نگاه مثبت مجلس به موضوع افزایش تعداد مناطق آزاد کشور باشیم.

22339

***لطفا نظر خود را در مورد سايت سرزه در انتهاي صفحه بنويسيد***

نگارش توسط: شرمين م.

اقتصادی در بخش سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

رشته صبرم به مقراض غمت ببريده شد ««« »»» همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمعصادرات 600 میلیون دلاری مناطق آزاد در سال گذشته


TT / 157 --- TP / 12%

گردآوری شده توسط : شرمين م.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : صادرات
برچسب ها : مناطق

مطالب مرتبط