به چه صورت آسایش حافظه داشته باشیم + تمرین و آموزش

چگونه آرامش ذهن داشته باشیم + تمرین و آموزش

می توان از اضطراب به سمت آرامش حرکت کرد. مناظره ی ذهنی منفی به شما نقل میکنید که آرامش غیرممکن است. اما حالا شما آگاهی میدارید که گزینه ای متفاوت وجود دارد.

 جعبه ابزاری برای صحبت با خودتان بسازید آیا برای رسیدن به آرامش آماده اید؟ آیا آماده اید از شدت اضطراب خود بکاهید، ذهنتان را آرام کنید وبر جنبه های مثبت زندگی خود بی فزایید؟ همه چیز به شما بستگی دارد. امکان می دارد به چشم بیاید که اینها خارج از مهار شما هستند، اما قدرت مهار در اختیار شماست. با به انجام رساندن ارزیابی های فصل دوم و بهره گیری از اقداماتی که در فصل سوم توضیح داده شد، در شرایط آگاهی و هشیاری تازه ای قرار گرفته اید تا منابع و تأثیرات مناظره ی ذهنی منفی را تشخیص دهید. آگاهی می دارید که این کار بر شدت تشویش شما اضافه میکند.قول ها و قول هایی می دهد که قادر نیست بر سر آن باقی بماند.

به چه صورت آرامش ذهن داشته باشیم + تمرین و آموزش

خوشگلی مناظره ی ذهنی مثبت این است که در برخورد با اضطرابات و استرس های روزانه یا در وقتی که اوضاع از مهار شما بیرون میرود، قادر می باشید از آن بهره گیرید. حقیقت این است شمایی آرام تر هم وجود دارد؛ شمایی وجود دارد که می تواند در دل گردباد بایستد و قرار بدهد که باد  در پیرامونش بپیچد و تاب بخورد اما او بیش برگزید،

گرفتار طوفان نشود. اگه حضور می دارید که زندگی تان را متحول سازید و آرامش را به جای تا باید مناظره ی ذهنی منفی را کنار قرار بدهید و از یک شمای توانا تر و مثبتتر فراخوان به عمل آورید. رعایت نکاتی که در این کتاب توضیح داده شده، آموزش مطالب بیشتر درباره ی چرخه ی مناظره ی ذهنی منفی و بررسی آنچه این صداها به شما می گویند، بخش های مهم این جورچین هستند. اما ضروری است که اقداماتی به عمل آورید. ضروری است که متعهد شوید. با بید زمان آن رسیده است که وجود آرام تر شما متجلی شود.

بهره گیری از ابزارها و ارزیابی ها

این کتاب نگاشته نشده است تا فقط یک بار آن را بخوانید. منظور این است که شما را دست به فعالیت کند و به شما اقدامات و ابزاری نمایان کند تا از لغات منفی به سراغ لغات مثبت بروید. امکان می دارد بر این باور باشید که این جهان امکانی برای ذهن آرام فراهم نمی کند. اما باید توجه داشت که بسیاری از مردمان در دل طوفان ها و گردبادها به راحتی به نظاره می ایستند و صبر میکنند تا طوفان فروکش کند. شما هم قادر می باشید همین کار را بکنید. در این فصل یاد میگیرید که چه ابزاری باید در جعبه ی ابزار مناظره ی ذهنی مثبت خود نگه دارید تا در آرامش به سر ببرید و بر خود مسلط باشید

تعهد

اولین کاری که باید بکنید این است که به خود تعهد بدهید. عهد کنید که به آدمی جدید مبدل شوید. تعهد بسپارید که از روشی تازه بهره گیرید.

تعهد خود را روی یک کارت اندیکس یا روی کاغذی بنگارید و آن را مکانی در برابر چشمان خود قرار دهید که مدام چشمتان به آن بیفتد. واژه را به زمان حال ساده بنگارید و آن را به دفعات مرور کنید. قادر می باشید بنگارید: «متعهد می شوم که آرام تر شوم» یا «من هر روز آرامش بیشتری به دست میآورم» یا «هر کاری ضروری باشد می کنم تا مناظره ی ذهنی منفی از زندگی ام کنار زده شود.»

برنامه های شخصی شما

اگه به هیچ یک از ارزیابی ها توجه نکرده اید، همین حالا به فصل دوم و سوم مراجعه کنید. با ارزیابی فصل دوم شروع کنید تا مسائل و نقطه ضعف های خود را بشناسید و بعد به ارزیابی محرک ها در فصل سوم بروید. اهمیتی می دارد آگاهی بدارید چه زمینه هایی در زندگی شما مناظره ی ذهنی منفی را در شما افتتاح می کنند. درحالی که بخش اعظم زندگی امکان می دارد گه گاه برای تان تولید آزردگی کند، بعضی از موقعیت ها بیشتر از بقیه تولید استرس و اضطراب می کنند. بسیاری از اشخاص زندگی کاری عالی و بی نظیری دارند اما هنوز شخص رؤیاهای خود را ملاقات نکرده اند و به همین علت وقتی به خانه می رسند و
تنها می شوند، با خود حرف های منفی می زنند. عده ای دیگر هر کاری که می کنند با اضطراب روبه رو می شوند. بعضی ها رئیس بسیار بدی دارند یا شرایط کاری و شغلی شان خوب نیست یا اصولاً بیکار هستند و قادر نیستند شغلی یابند. از این رو، هرگاه درباره ی کار و شغل مییاندیشند، افسرده می شوند و با خود حرفهای منفی میزنند. بار دیگر خاطرنشان می  کنم تاندانید که مسئله ی شما چه است، قادر نیستید آن را حل کنید.

در ارزیابی ها جواب درست و غلطی وجود ندارد. همه اش درباره ی این است که خودتان و پریشانیتان را بیشتری یا وانمود کنید که خود به خود از بشناسید. هیج خاصیتی ندارد که آنچه را ناراحت تان می کند نادیده بین خواهد رفت. و درحالی که این کتاب می تواند درباره ی اضطراب راهنمایی تان کند، ابتدا باید بفهمید که  اضطراب شما از کجا می آید و چه عواملی آن را افتتاح می کند و بعد  که در جسم و ذهن شما چه  تأثیری بر جای قرار میدهد.

مناظره ی ذهنی منفی خود را ردیابی کنید

قبلا درباره ی بهره گیری از کارت های اندیکس ۱۲ × ۷ و نگاشتن مناظرات ذهنی منفی روی آنها حرف زدم.

درضمن پیشنهاد دادم که دفترچه یادداشت روزانه ای آماده کنید و مطالب خود را در آن بنگارید. بعضی ها درانجام این کار مردد هستند اما بسیار مفید است. می توانید در صورت تمایل به جای دفترچه یادداشت،مطالب خود را روی برگه های کاغذی بنگارید و این برگه ها را مکانی در دسترس خود قرار
دهید تا هرگاه ضروری شد آنها را مرور کنید. می توانید یک سیستم ضبط صوت کوچولو با خود داشته باشید و در وقت لزوم مطالب خود را در آن ضبط کنید.

به هر صورت هدف این است که مناظرات ذهنی منفی خود را مکانی ثبت و ضبط کنید. هرچه بیشتر متوجه شوید که مناظره ی ذهنی منفی چه وقتی به سراغ شما می آید، آسان تر می توانید این گفتگو را از ذهن خود خارج کنید و به جای آن گفتمانهای مثبت قرار دهید. بهره گیری از لغات تأییدی مثبت می تواند سودمند باشد اما برای حرکت از اضطراب به سوی آرامش باید مکالمه ی منفی با خودتان را تشخیص دهید و به جای آنها حرف های مثبت قرار دهید.
در اینجا مصمم شوید که مناظرات ذهنی منفی خود را در طی روز تشخیص دهید

برای شناسایی این گفتگو ازچه روشی بهره میگیرید؟

اقدامات بعدی

علاوه بر نگاشتن تعهد خود برای ایجاد تحولی که می خواهید و شناسایی روشی برای شناخت و آگاهی از آنچه با خود می گویید، باید آگاهی بدارید که کدام یک از بخش های این کتاب برای رفع مسائلی که با آن روبه رو هستید، مفیدتر است. بدین منظور بخش فهرست مطالب کتاب را بخوانید و موضوعاتی را که به نظرتان جالب تر می رسند، برگزید. بعد آن بخش ها را به دقت بخوانید.

اقدامات و مراحلی را که به چشم می آید برای موقعیت شما مفید است یابید. امکان می دارد بد نباشد نسخه ای از این صفحات آماده کنید تا همیشه آنها را مکانی نزدیک خود نگه دارید. هیچ تغییر واقعی و راستین بدون داشتن برنامه صورت خارجی نمییابد.

اقداماتی را که باید پس از شروع مناظره ی ذهنی منفی خود به انجام رسانید، مرور کنید. آنها را مکانی آموختن کنید و در اختیار داشته باشید. شاید بتوانید آنها را نزدیک تخت خواب خود قرار دهید تا پیش از اینکه استراحت بکنید، لغات تأکیدی مثبت را مرور کنید. در محل کارتان هم این لغات تأکیدی مثبت را همراه خود داشته باشید. آنها را در یک پوشه بایگانی نکنید چون امکان می دارد خیلی راحت آنها را از یاد برید. آنها را مکانی قرار بدهید که به هنگام نیاز بتوانید به راحتی به آنها دسترسی داشته باشید.

پس از آن وقتی را اختصاص دهید تا فرآیندی را که تشخیص داده اید، مورد استفاده قرار دهید.  بعضی از روش های این کتاب از شما میخواهد تا آرام بنشینید، نفس های عمیق بکشید یا لغات تأکیدی مثبت را تکرار کنید. می توانید اینها را در هر وقتی تمرین کنید. درواقع باید آن قدر تمرین کنید که برای شما عادت شوند تا وقتی مناظره ی ذهنی منفی به سراغتان می آید، با آن برخورد کنید.

درحالی  که فصل های بعدی کتاب را می خوانید، به تمرینات عمل کنید. روشی را برگزید که  برای شما عالی است. می توانید در این زمینه برای خود یک دوست تمرینی انتخاب بکنید.  این شخص می تواند شما را در انجام برنامه هایتان کمک دهد.

مرور کنید، اصلاح کنید و کامیاب شوید

بجای این که فرض کنید حالا که برنامه ای دارید همه چیز بر وفق مراد شما خواهد بود،  آگاهی بدارید که هر پیشنهادی برای همه کاربرد یکسان ندارد. بعضی از رویکردهای این کتاب امکان می دارد برای دوست  شما مفید واقع شود، اما برای شما نه.

وقتی روش های پیشنهادی را تمرین می کنید، نگاه بکنید کدام یک از آنها در رابطه با شما مفید واقع می شود و کدام یک بی فایده است. بد نیست این موارد را نیز یادداشت کنید. هر بار نکته ای را اعمال می  کنید، بنگارید که آیا

این روش تٲثیرگذار واقع شد یا نشد. کدام یک از روش های پیشنهادی اثرگذار واقع نشد؟ کدام را پسندیدید؟ در نوبت بعدی کدام یک را میخواهید اصلاح کنید؟ به این دقت دارید که کدام مورد درباره ی شما کاربرد دارد.

آرامش

می توان از اضطراب به سمت آرامش حرکت کرد. مناظره ی ذهنی منفی به شما نقل میکنید که  آرامش غیرممکن است. اما حالا شما آگاهی میدارید که گزینه ای متفاوت وجود دارد. قادر می باشید به آرامش برسید. از امروز متعهد شوید که چنین کاری بکنید.قادر می باشید در برخورد با  زندگی تان به احساس خوب برسید. پیشنهادهای کتاب را به کار ببندید. راه میانبر نروید.  شما حق دارید که به آرامش برسید. شما سزاوارید که بدون اضطراب زیید. از امروز روشی جدید را امتحان کنید.

***انتها***

نگارش از : شهروز ی.

سلامت روان در بخش سلامت سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

فلک به مردم نادان دهد زمام مراد ««« »»» تو اهل فضلی و دانش همين گناهت بسبه چه صورت آسایش حافظه داشته باشیم + تمرین و آموزش


TT / 260 --- TP / 15%

گردآوری شده توسط : شهروز ی.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : سلامت روان
برچسب ها : آرامش

مطالب مرتبط