به چه صورت قادر می باشم سرکلاس حضور فعالی داشته باشم؟

چگونه می توانم در کلاس حضور فعالی داشته باشم؟

بسیار اهمیتی می دارد که خودتان را سریع، نحوه و شیوه تدریس معلم یا استاد خود هماهنگ سازید و با او حرکت کنید.


همراهی با مدرس:

بسیار اهمیتی می دارد که خودتان را سریع، نحوه و شیوه تدریس معلم یا استاد خود هماهنگ سازید و با او حرکت کنید. هم شتاب بیش از مدرس داشتن ذهن را نابسامان و مغشوش می کند و هم سرعت کند شما و عقب ماندن از او. هماهنگ نبودن سریع و روش و اظهار مدرس، شما را از جذب مطالب بعدی محروم می کند. آنچه که در همراهی با مدرس اهمیتی می دارد، در وهله نخست، خوب شنیدن است.

پرسش کردن از معلم گناه نیست و نباید احساس گناهی را هم به دنبال داشته باشد. به مخصوص دانش آموزان دوره ابتدایی خیلی از پرسش کردن بیم دارند.

دوباره تأکید می کنیم که چنانچه موردی را متوجه نشدید یا نشنیدید، حتماً سؤال بکنید چه بسا که آن نکته کلیدی بوده، تمام درس آن روز وابسته به همان نکته باشد.

شنونده ای فعال باشید:


شما بارها به این عبارت تأکیدی برخورد کرده اید: شنونده ای فعال باشید، اما مفهوم این عبارت چه است؟ یعنی باید به چه صورت باشیم؟ شنونده فعال چه خصوصیات و ویژگیهایی دارد؟

خوب ترین و اثرگذار ترین راه برای اینکه شما یک شنونده فعال باشید این است که یادداشت بردارید. چه، نیاز به یادداشت برداری را سر کلاس احساس می کنید چه نمی کنید، حتماً از گفتمان مدرس یا سخنران، یادداشت بردارید.
شما به هیچ عنوان نباید جمله ای یادداشت کنید بلکه باید به صورت اشاره ای و مختصر از عبارتهای کلیدی بهره گیرید که چون جرقه ای تمام موضوع را به یاد شما می آورد.

یادداشت برداری داخل کلاس


قلم و کاغذ به دست می گیرید و در کلاس حاضر می شوید. یادتان هست که نقل کردیم شب پیش از کلاس یک مطالعه اجمالی و یک بررسی ابتدایی از درس، به انجام رسانید؟ این کار را برای کسب اطلاعات اولیه و هشیاری ذهنی در کلاس به انجام رسانده اید. چنانچه شما بدون هیچ مطالعه ای سر کلاس شیمی حاضر شوید، زمانی معلم نقل میکنید امروز درس ما هیبریداسیون است و شما هم نه از پیش درباره هیبریداسیون چیزی آگاهی میدارید نه نگاهی اجمالی به کتاب انداخته اید، تا چندین لحظه خود را در کلاس بیگانه احساس می کنید. خود را کاملاً گیج می نگاه کنید و این وضعیت، خود باعث می شود که نسبت به این درس بی علاقه شوید و به سرعت تمرکز حواستان را از دست بدهید و ذهنتان را به سیر در مکان های دیگر مشغول سازید.

چنانچه شما با مطالعه اولیه سر کلاس حاضر شوید، احساس خیلی خوبی در کلاس خواهید داشت،

شما به هیچ عنوان نباید جمله ای یادداشت کنید بلکه باید به صورت اشاره ای و مختصر از عبارتهای کلیدی بهره گیرید که چون جرقه ای تمام موضوع را به یاد شما می آورد.

اینشکلی قادر هستید همزمان با تدریس استاد، یادداشت کنید و پشت سر هم یادداشت بردارید در حالی که نه وقت شما گرفته می شود نه از درک مطلب بعدی باز می مانید و نه مدرس را ناراضی می کنید.

به هیچ عنوان در لحظه حضورتان در کلاس، اطلاعات قبلی خود را با اطلاعات معلم مقایسه نکنید. این مقایسه، ذهن شما را به خود مشغول می کند و دقایقی حواس شما را پرت می کند. مقایسه اطلاعات خودتان با اطلاعاتی که سر کلاس از معلم می گیرید، فقط باید در چندین دقیقه پایان کلاس و یا حتی پس از آن صورت گیرد.

از چه چیزهایی یادداشت برداریم؟

یادداشت برداری در کلاس، سه شاخه دارد.

شاخه نخست، یادداشت برداری از نکات اهمیتی می داری است که معلم نقل میکنید که در رابطه با آن توضیح دادیم.

شاخه دوم، یادداشت برداری از سوالاتی است که به ذهنتان می رسد. البته چنانچه روند کلاس آرام و نقش پرسش در طول کلاس جایز باشد، ما پیشنهاد میدهیم پرسش خود را فوراً سؤال بکنید. اما چنانچه معلم نقل بکنید به سوالات شما در آخر کلاس پاسخ می دهم، مطلقاً پرسش خود را ول نکنید. حتماً آن را مختصراً در گوشه ای بنگارید که آخر کلاس سؤال بکنید.

شاخه سوم، یادداشت برداری از عوامل حواس پرتی است.

اهمیت جلو نشستن

همیشه به دلیل داشته باشید که واقعاً ارتباطی بین کسانی که جلو می نشینید و کسانی که درسشان خوب است وجود دارد. دقت دارید، کسانی که صندلیها و نیمکتهای جلویی را اشغال می کنند، در میدان نگاه کرد خود، فقط معلم و تخته را خواهند داشت. اما کسانی که در ردیف دوم می نشینند، علاوه بر معلم و تخته، افراد ردیف نخست را هم می نگاه کنند و همین طور تا ردیف آخر که دیگر همه ردیفهای جلویی در میدان نگاه کرد قرار می گیرند. به عبارت دیگر، عوامل حواس پرتی در جلوی کلاس حداقل و در انتهای کلاس حداکثر است.

پیشنهاد میدهیم که حتی الامکان، ردیفهای جلو را برای نشستن برگزید.


---لطفا نظر خود را در مورد سايت سرزه در بخش نظر بنويسيد---

تهیه از : افشين ب.

کودک و خانواده در بخش بارداری و کودک یاری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

بر آن سرم که ننوشم می و گنه نکنم ««« »»» اگر موافق تدبير من شود تقديربه چه صورت قادر می باشم سرکلاس حضور فعالی داشته باشم؟


TT / 124 --- TP / 15%

گردآوری شده توسط : افشين ب.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : فعالی
برچسب ها : باشم , کلاس

مطالب مرتبط