ضیافت فروردینگان تصویر و عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین ضیافت فروردین روز

جشن فروردینگان عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین ماه جشن فروردین روز

عکس شماره 1 ⇩

جشن فَروَردینگان یا فرودُگ

فروردینگان یا فرودگ یکی از ضیافتهای زرتشت است.تاریخ برگزاری این جشن کهنه 19 فروردین است.می‌دانیم در آیین مزدیسنی هنگامی که نام ماه و روز با یکدیگر موافق میوفتد آن روز را جشن میگیرند روز 19 فروردین که فروردین روز نام دارد از جمله آنست و آن را جشن فروردینگان یا فرودگ ذکر میکنند.

پیشینه

در گاه‌شماری زرتشتی روز نوزدهم هرماه «فروردین» نام دارد و نوزدهم فروردین ضیافتی برگزار میشد، به اسم «فروردینگان» که به آن «فرودگ» هم ذکر میکنند. فروردین به معنای فروهرها، فروردین، ماه فروهرها و این جشن در گرامی داشت فروهره است.

فَرَوَهَر که گونه اوستایی آن به فروش رسانی و گونه پارسی باستان آن فرورتی است، یکی از نیروهای باطنی است که به عقیده‌ی مزدیسنان پیش از پدید آمدن موجودات، موجود بوده و بعد از مرگ و انهدام آن ها، به عالم زیاد شده و پایدار میماند. این نیروی معنوی که آن را میتوان جوهر زندگی نامید، فناپذیر و زوالی نمی باشد.

در زمان باستان، فروردگان جشن فروهرها بودو ظاهراً در آن هنگام ده روز و ده شب برگزار میشد. بعد ها جشن «همسپثمیدیه» به یادبود آفرینش آدم تخصیص یافت. جشن‌های نوروزی و فروردین با فروهرها پیوند خورده‌ است، چون عقیده بر این است که دراین ایام، فروهرها به زمین فرود می آیند و به خانه‌های اسبق خویش میروند.

پس مردم باید برای پیشواز آنان خانه را نظیف کنند، برای هدایت آنان آتش بیفروزند ودر اینروزها، بوهای خوش در آتش نهند و روان‌ها را ستایش کنند و اوستا بخوانند تا روان‌ها آرامش داشته باشند و با خوشحالی و شادمانی باشند و برکت ارزانی دارند.

در اینروزها، به هیچ کاری نمیبایست دست زد، مگه انجام تکالیف و کار نیک تا اینکه فروشی‌ها با رضایت خاطر بجای‌های خویش برگردند و خوبی بخواهند ودر انتها جشن، روان‌ها را بدرود نقل می کنند.

جشن فروردین

عکس شماره 2 ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

لرک ترکیبی است از هفت میوه خشک نپخته از قبیل پسته نپخته، بادام نپخته، فندق نپخته، برگه، انجیر خشک، خرما، توت. ترکیبات لرک برای های مختلف تحول می‌کند.در جشن فروردینگان، هفت موبد وارد می‌شوند و مینشینند.

لرک ها را در چادرشب هایی می ریزند و جلو موبدان میگذارند.چند «موبدیار» هم حضور دارند. موبدان آغاز به اوستاخوانی میکنند، بیشتر هم سرودهایی از فروردین یشت می خونن و به این ترتیب، لرک را تبرک می‌کنند.

بعد از آن، موبدیاران چادرشب ها رابه کمر می بندند و لرک را بین مردم تقسیم می‌کنند. اگه کسی هم نذری دارد، دراین روز نذرش را میان مردم انتشار می دهد. این مراسم فی الواقع گونه ای دعا یا در اصطلاح مسلمین، فاتحه دسته جمعی برای خوشحالی ارواح درگذشتگان است.

عکس شماره 3 ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

فروهر چه چیزی است؟

این واژه در اوستا به فروش رسانی ودر زبان پهلوی فروهر ذکر میشود و به معنی نیروی بهبود و سربلندی می باشد.

ذره ای از ذرات نود خداوند است که در اندام هر یک از ادمها وجوددارد. فروهر به منزله مشعلی است فروزان که گوشه و کنار خودرا روشتن نموده و راه و چاه را نمایان می کند. فروهر آموزش روان برای در زندگی است. سخن دیگری که میشود اظهار کرد این است که فروهر نوری ست سرچشمه گرفته از خداوند و از چنین نوری جز روشنایی و راهنمایی چیزی دیگری ترشح نمی کند.

فروهر همیشه سپنته یا مقدس است ودر درازای زندگانی پاکی خودرا از دست نمی‌دهد و حتی ازآن کاسته نمیشه. در نسکهای «کتاب» دین بهی فروهر به رخنمای «شکل» پیرمردی درخشان مجسم شده که دارای دو بال گشاده است.فروهر هریک از انسان ها بعد از مرگ راه بالا را پیش گرفته و به سرچمشه خود می پیوندد.

آنگونه که از نخستین بندهای فروردین یشت برمی‌آید، اهورامزدا به اشوزرتشت نقل می کند: « ای زرتشت، فروهرهای پاکان مرا در کار آفرینش یاری کردند. از پرتو فر و شکوه آنهاست که من آسمان و زمین و آن چه که در روی آن است از رود و گیاهان و موجودات و مردم را نگاه می‌دارم. و اینچنین خواهد بود تا دامنه رستاخیز؛… اگه یاری فروهر پاکان نبود هرآینه نه گیتی پایدار می ماند و نه آدم و نه چهارپایان. و سراسر گیتی دچار دیو دروغ میشد

عکس شماره 4 ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

سمبل فروهر یا سمبل اهورامزدا از نشان های ایران باستان بیشتر بدانید

معنی نماد فروهر چه چیزی است؟

همه ی ی ما نام فروهر را شنیده ایمحتی بسیار از ما نشان فروهر رابه دست و گردن انداخته و یا از تندیس و یا تصویر آن بهره می گیریم، اما اطلاعات زیادی در رابطه با ی پیشینه ی فروهر نداشته و حتی نمی دانیم این نشان، سمبل چه چیزی است. سمبل فروهر همان سمبل اهورامزدا یا ایزد سنتی بالدار است.

نمادی که روی شمار زیادی از سنگ نبشته های شاهان هخامنشی از جمله در پایتخت سنتی امپراتوری ایران باستان یعنی تخت جمشید «پارسه / پرسپولیس» بر سر در قصرها و تندیس ها حک شده است.

این موجودیت مستند با قدمتی دست کم دو هزار و پانصد ساله در طول سده ها و هزاره ها بعد از هخامنشیان همان‌ گونه برای هم وطنان زرتشتی ما و ایرانیان دوستدار فرهنگ و تمدن سنتی ایران گرانبها و قابل احترام است.این سمبل سالمند و ملی ایرانیان در تفکر اساطیری ایران باستان ودر باور زردشتیان معنایی کلاسیک دارد و به شکلی زیبا تعبیر، تمجید و تحلیل می شود.

عکس شماره 5 ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

فروهر نماد ایران باستان

این سمبل امروزه هم در اشکال مختلف بر بشقاب های نقره ای، کاشی و سنگها ودر جواهرسازی ها به شکل گردنبند و انگشتر ساخته می شود و به این دلیل که بیانگر زمان شکوه و توانایی ایرانیان در عهد باستان و دربرگیرنده ی معانی پر عمق اخلاقی است، پیروان بسیاری دارد.


حتما بخوانید :  سخنان پرمعنا از زرتشت «2»


خوب است عزیزانی که بعنوان ایرانی مسلمان، ایرانی مسیحی، ایرانی کلیمی و ایرانی زردشتی و حتی ایران دوستان غیر ایرانی، این سمبل اخلاقی رابه هر شکلی، خوشگلی بخش سر و گردن یا نمای آپارتمان و دیوار و طاقچه های منزل خود کرده اند، معانی نهفته ی تعبیر شده از زمان کهن، در شکل ظاهری آن را هم بدانند.

عکس شماره 6 ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

در تفکر سنتی و اساطیری ایران ودر اعتقادات آیین زردشت، وجود هر آدم از پنج بخش تشکیل شده است که به زبان ساده و خودداری از بکار بردن عبارات و واژگان سنتی، شرحشان میدهم.

“تن” که همان پیکر آدم است،

“روان” که همان روح است که در روز پسین «پایانت» یا کیفر کردار بد را نگاه می کند یا ثواب کردار نیک،

“جان” که کیفیت زنده بودن است و با مرگ انتها پذیرا هست،

“وجدان” که دادگاه درونی و نیروی استنباط و داوری درونی هر آدم در ارتباط با خویشتن خود است،

و “فروهر” که بطور یقین و به یک نوع بخشی از وجود خداوند و یا نعمتی از طرف خداوند «اهورامزدا:سرور دانا» است که در وجود آدم به ودیعه گذارده شده و بی آن که به گناه ناپاک شود، بعد از مرگ به سوی خداوند بازمی گردد.

عکس شماره 7 ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

بنا بر باور سنتی ایرانیان فروهر، هر انسانی موظف است از هنگام بسته شدن نطفه تا هنگام مرگ از او نگهداری کند. فروهر آدمی بعد از مرگ به عالم زیاد میشود، ولی با صورت جسمی خود ترک علاقه نمی کند و بازماندگان درگذشتگان پیوسته درنظر فروهر می باشند و فروهر برای بازماندگان از خداوند تندرستی و خوشحالی می‌خواهد.

در باور سنتی ایرانیان، «فروهر با روان» فرق دارد، زیرا روان مسئول اعمال آدم و کیفر پذیر است اما فروهر همیشه پاک می ماند. “فروردین” به فروهرها تعلق دارد و رفتن بر مزار درگذشتگان و روشن کردن شمع و فانوس بر مزار آن ها در شب نوروز هم بنابر سنت کهن سالی است که گمان میکند در شب نوروز و اول فروردین که ماه فروهرهاست، فروهر درگذشتگان از آسمان به زمین و مزار و منزل خود می آیند،

سنت خانه تکانی هم دراین باور و تهیه شدن خانه برای میهمان آسمانی ریشه دارد و همچنین باور به بدرقه ی فروهر درگذشتگان در روز سیزدهم فروردین از دامن طبیعت به سوی آسمان هم با سنت سیزده به در در ارتباط است؛ فرآیندی که هر سال تکرار می شود و شمار زیادی از ما احتمالاً حکمت آن را از این منظر نمیدانستیم.

عکس شماره 8 ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

گفتنی است که در رابطه با ی هر یک از این مراسم در باورهای مختلف اقوام و ادیان و مذاهب میهنمان نظریه ها و اعتقادات مختلف وجوددارد که آن چه که نقل شد، تنها نگاه ای درمیان بسیاری است. مسلما برای مطالعه بیشتر در رابطه با ی ماهیت این تفکر اساطیری ایران کهن می‌توانید به کتب و مقالات و سایتهای تخصصی سر زنید.

سمبل فروهر را گاه تصویری نمادین از اهورا Mazda هم یاد میکنند که بنا بر توضیحات پیشین، درمی پیدا کنیم که این برداشت با این که غلط است، چون فروهر بطور یقین بخشی از وجود پاک اهورامزد و یا نعمتی از طرف اوست که در هر انسانی به ودیعه گذارده میشود، قابل درک است.

بگذریم و بپردازیم به توضیح این سمبل؛

چهره ی این سمبل مرد جا افتاده و سالمند پارسی را نمایان می کند که در داخل انگشتری گرد قرار دارد؛ مرد با تجربه ی پارسی بیانگر آن است که خداوند می‌خواهد آدم را در کمال بلوغ نگاه بکند، آن انگشتر بزرگ نشانی است از جهان مادی و بزرگی که آدم در آن به دنیا مییاید و می زید.

دو بال سه بخشی در دو سوی انگشتر بزرگ، در نگاره با امتدادی راست و مستقیم وجوددارد. این سه قسمت یادآور سه ارزش بزرگ اخلاقی تفکر کهن ایرانی و زردشتیان است که دین مبین دین اسلام هم بر آن تأکید دارند.

عکس شماره 9 ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

این سه ارزش اخلاقی سرشناس واژه می باشند از ” اندیشه ی نیک ” ، ” گفتار نیک ” و ” کردار نیک “.

آدم پارسا و خداجوی با بهره گیری از این دو بال با پرهای اندیشه و گفتار و کردار نیک قادر می باشد از دایره و انگشتر دنیا به سوی بهشت برین و راستی پرواز کند.

در دست چپ نگاره انگشتری نگاه کرده می شود که بیانگر ”عهد و پیمانی” است که آدم با خدای خود « اهورامزدا:سرور دانا» می بندد تا در راه خداوند بیندیشد، نقل بکند و به انجام رساند.

انگشتر عروسی ای که سده هاست در سراسر دنیا زن و مرد در هنگام ازدواج در انگشت دست چپ یک دیگر میکنند، بیانگر عقد «پیمان و عهد» زناشویی و وفاداری است که به یک نوع یادگار از این انگشتر پیمانی است که در دست چپ نگاره ی فروهر نگاه کرده می شود.

دست راست که به شکل نیایش و نمایان کردن امتداد مستقیم بال، بالا گرفته شده است، آدم رابه یاد آیه ی شریفه ی قرآن «اهدنا الصراط المستقیم» می اندازد.همانگونه که خود فروهر و معنا و فلسفه اش آدم رابه یاد خطاب خداوند به آدم در دین اسلام مبین می اندازد که می فرمایند: من از روح خود من در شما دمیدم» ودر مکان دیگر هم یاد آور «همه ی از خداییم و به سوی او بازخواهیم گشت» می شود.

عکس شماره ده ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

به راستی پیامبران راستین خداوند و پیرو آن ها مصلحان خداجوی و متفکر برای هدفی بزرگ و نهادینه کردن اخلاق برانگیخته شده اند و یا حس مسئولیت کرده اند. این شباهت ها در اهداف آسمانی را در هر یک از ادیان و آیین های آسمانی و معتقدان و مبلغان خردمند و راستین آن ها به یک نوع میشود یافت.

در زیر تصویر دم را در نگاره می بینیم که آن هم سه بخشی است و این سه طبقه در تضاد سه طبقه در بال ها، بیانگر اندیشه و گفتار و کردار بد است. خداوند از آدم میـــخواهد بنا بر بلوغ خود، بنا بر پیمانی که با او بسته است، بنا بر تأکید او بر راه راست و با تکیه بر دو بالی که از اندیشه و گفتار و کردار نیک تشکیل شده اند، بر اندیشه و گفتار و کردار بد هم مسلط و چیره باشد و آن ها را پایین افکند.

عکس شماره 11 ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

در نگاره دو رشته ای که از دو طرف انگشتری که بیانگر جهان است به طرف پایین ودر دو جهت مخالف هم آویزان شده اند، بیانگر دومینوی «نیروی» بد و نیک یا همان شر و خیر، تاریکی و روشنایی، حق و باطل است که هر گز به یک دیگر نمیرسند.

امید است بنا بر موارد اخلاقی پر عمق در فرهنگ و تمدن و ادب میهنمان از زمان کهن باستان تا زمان بعد از ظهور دین اسلام و تا به حال در راه رضای خداوند بامحبت و بهبود و آبادانی میهنمان گام برداریم.

عکس پروفایل نماد فروهر + عکس های نماد فروهر

عکس شماره 12 ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

عکس شماره 13 ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

عکس های سمبل فروهر +تصویر و عکس هایی از کورش کبیر

عکس شماره 14 ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

عکس شماره 15 ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

عکس شماره شانزده ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

عکس شماره 17 ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

عکس شماره 18 ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

عکس شماره 19 ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

عکس شماره 20 ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

عکس شماره 21 ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

عکس شماره 22 ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

عکس شماره 23 ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

عکس شماره 24 ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

عکس شماره 25 ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

عکس شماره 26 ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

عکس شماره 27 ⇩
عکس جشن فروردینگان  عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین جشن فروردین روز

آیا واقعا هنوز جشن فروردینگان داخل کشور فعلی به انجام رسانده می شود؟

در یزد، این مراسم از ساعت چهار بعدازظهر نوزدهم فروردین بطور مفصل به انجام رسانده میشود اما در تهران بزرگ به علت مشغله‌های هرروز مردم، همه ی قادر نمی باشند دریک ساعت معلوم یکجا جمع شوند. از این‌ رو، مراسم چند سالی است که منسجم برگزار نمی شه و هر زردشتی هر ساعتی از روز یاد شده که موفق شد، برای زیارت قبور به قصر فیروزه می رود.

فرودگ یا فروردینگان ضیافتی است برای یادبود درگذشتگان و به این دلیل که در دین زردشتی، آیین‌های سوگ واری به اشکالی که می‌شناسیم، وجود ندارد، این مراسم به صورت جشن به انجام رسانده میشود و مردم روان درگذشتگان را هم در خوشحالی خود کمپانی میدهند.

برگزاری جشن فروردینگان در برخی نقاط ایران

در استان یزد هم همکیشان ساکن تفت و توابع بامداد روز ١٩ فروردین در آرامگاه چم جمع می شوند و آیین های راجع به فرودگ را اجرا می‌کنند.

در تهران بزرگ هم گروه های زیادی در روز 19 فروردین گردهم می آیند و به آرامگاه قصر فیروزه می روند و بر مزار های

*ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، لطفا با نظرات خود به ما در پيشرفت خدمات به شما کمک کنيد*

گردآوری توسط: شهربانو گ.

گوناگون گردشگری در بخش گردشگری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

آن کيست کز روی کرم با ما وفاداری کند ««« »»» بر جای بدکاری چو من يک دم نکوکاری کندضیافت فروردینگان تصویر و عکس پروفایل نماد فروهر + ١٩ فروردین ضیافت فروردین روز


TT / 504 --- TP / 22%گردآوری شده توسط : شهربانو گ.
تاریخ گردآوری : 2018-04-11
در دسته بندی : پروفایل
برچسب ها : فروهر , فروردین , نماد
مطالب مرتبط

نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد فیلم و مطلب بالا بنویسید :