عربستان لجوجانه حاضر به پذیرفتن واقعیت های ژئوپلتیک منطقه و نقش ایران نیست

عربستان لجوجانه حاضر به پذیرفتن واقعیت های ژئوپلتیک منطقه و نقش ایران نیست

خبرگزاری فارس: عربستان لجوجانه حاضر به پذیرفتن واقعیت‌های ژئوپلتیک منطقه و نقش ایران نیست

سفیر ایران در لندن با اشاره به سیاست‌های خصمانه عربستان علیه ایران بویژه در طول سال‌های اخیر نقل کرد: عربستان لجوجانه حاضر نیست واقعیت‌های ژئوپلتیک منطقه و نقش تاریخی ایران در منطقه را به مجلسیت بشناسند.

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد، حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن در نشستی در پارلمان انگلیس در خصوص «روابط ایران و عربستان» که با حضور نمایندگان مجلس و برخی از محققان به انجام رسانده شد، به سخنرانی توجه کرد.

وی در این جلسه با اشاره به سیاست های خصمانه عربستان علیه ایران بویژه در طول سال های جاری از جمله در جریان حج و بروز فاجعه منا، تاکید کرد: ریشه بسیاری از بدبینی ها و لغزشات پی در پی سیاست خارجی عربستان در این امر نهفته است که آنها لجوجانه حضور نمی دارند حقیقتهای ژئوپلتیک منطقه و نقش تاریخی ایران در منطقه را به مجلسیت بشناسند و بر تصویر و عکس همه کشورهای متحد خود را در برابر دو راهی انتخاب میان کار با سعودی یا همکاری با ایران قرارداده اند.

سفیر ایران در لندن خاطرنشان کرد: در صورتیکه سعودی ها حاضر به پذیرش واقعیت مسلم موجود و پذیرش نقش منطقه ای ایران شوند، نه تنها تنش های موجود نگاه کن دو کشور قابل رفع هستند بلکه ظرفیت های سیاسی دو کشور برای همکاری قادر هست بیش از پیش به ارتقای صلح و امنیت در منطقه یاری رساند.

برخی از اعضا در این جلسه بیان داشتند که زمان آن رسیده است که در منطقه خلیج فارس ترتیبات تازه امنیت منطقه ای با حضور تمام کشورهای منطقه شامل 6 کشور حوزه جنوبی خلیج فارس و ایران و کشور عراق تشکیل شود.

برای حاضران در این جلسه جالب بود که ایران این پیشنهاد را حدود 20 سال پیش، پس از جنگ دوم خلیج فارس و برای پیش گیری از چالش تازه در منطقه پیشنهاد پیشنهاد کرده است.

****پيشنهادات شما براى ما بسيار مهم و سازنده خواهد بود****

نگارش توسط: جهانگير ف.

بین المللی در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

گفتمش در عين وصل اين ناله و فرياد چيست
««« »»»
گفت ما را جلوه معشوق در اين کار داشت

عربستان لجوجانه حاضر به پذیرفتن واقعیت های ژئوپلتیک منطقه و نقش ایران نیست

TT / 49 — TP / 16%

نظر دهید