عروسک پارچه ای با معده شکلاتی

عروسک پارچه ای با شکم شکلاتی

دوخت این عروسک پارچه ای با بهره گیری از الگویی که گذاشته ایم بسیار ساده است. نکته جالب این است که شکم این عروسک پر از آجیل و شکلات می شو دبنابراین قادر هست یک هدیه هیجان انگیز و متفاوت برای فرزندها باشد. پس با این تعلیم ساده همراه باشید.

تصویر و عکس شماره 1 ⇩

لوازم نکته نیاز برای این کاردستی:
تصویر و عکس عروسک پارچه ای با شکم شکلاتیپارچه در درورنگ
تصویر و عکس عروسک پارچه ای با شکم شکلاتی نخ و وزن
تصویر و عکس عروسک پارچه ای با شکم شکلاتی پشم شیشه برای پر کردن سر و دست و پای عروسک

تصویر و عکس عروسک پارچه ای با شکم شکلاتینخ و سوزن
تصویر و عکس عروسک پارچه ای با شکم شکلاتی آجیل ، شکلات و .. برای پر کردن شکم عروسک


تصویر و عکس عروسک پارچه ای با شکم شکلاتیابتدا الگوی زیر را دانلود کنید و در اندازه ای که دوست دارید روی پارچه پیاده نمایید. تعداد هر تکه از الگو مشخص است.

تصویر و عکس شماره 2 ⇩
تصویر و عکس عروسک پارچه ای با شکم شکلاتی

تصویر و عکس عروسک پارچه ای با شکم شکلاتیقسمت های گوناگون را طبق شکل به هم وصل کنید.

تصویر و عکس عروسک پارچه ای با شکم شکلاتیسر، دستها، پا ها و دم خرگوش را با پر کنید و به بدنه وصل کنید. گوش ها را هم از قسمت مشخص شده در الگو به سر کوک بزنید.
تصویر و عکس عروسک پارچه ای با شکم شکلاتیحالا شکم عروسک را از خوراکی پر کنید و بعد کوک شل بزنید تا آسان گشوده شود.

تصویر و عکس شماره 3 ⇩
تصویر و عکس عروسک پارچه ای با شکم شکلاتی

تصویر و عکس شماره 4 ⇩
تصویر و عکس عروسک پارچه ای با شکم شکلاتی

تصویر و عکس شماره 5 ⇩
تصویر و عکس عروسک پارچه ای با شکم شکلاتی

koodak@tebyan.com
شهرزاد فراهانی- خوب ترینها

__________________________________

تهیه و تدوین : گيتی خ.

سرگرمی کودکان در بخش ویژه کودکان سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

وفا خواهی جفاکش باش حافظ ««« »»» فان الربح و الخسران فی التجرعروسک پارچه ای با معده شکلاتی


TT / 74 --- TP / 37%

گردآوری شده توسط : گيتی خ.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : پارچه
برچسب ها : شکلاتی , عروسک

مطالب مرتبط