عنکبوت آبی

عنکبوت آبی

در آب های اروپا و آسیا عنکبوتی وجود دارد که تمام زندگی اش را در آب سپری می کند و نمونه دیگری مانند آن روی زمین پیدا نمیشود.

این موجود هم درست مانند انسان ها برای مبدل شدن به یک شناگر ماهر باید در وهله اول یک مهندس حرفه ای باشد. برای این منظور، عنکبوت شناگر اول شبکه ای از تارها را روی سبزیجات اعماق دریا بوجود مییاورد.

اما در ادامه، این عنکبوت به جای آنکه بر وسعت تارها اضافه بکند، ابریشم بیشتری را از بدنش خارج می کند تا اینکه با متمرکز نمودن آنها در یک نقطه شکلی شبیه به ناقوس را می سازد.

علاوه بر این رشته هایی هم از ناقوس به سمت سطح آب کشیده می شوند و حشره درست مانند یک نردبان از آنها برای زیاد شدن بهره میگیرد.

وقتی که عنکبوت به سطح آب رسید آن طور که انتظارش را دارید هوا را تنفس نمی کند و در عوض قسمت تحتانی بدن خود را به سمت بالا می گیرد. وقتی که حشره مجددا به زیر آب می رود، هوا از طریق موهای آب گریر در یک حباب به دام می افتد.
در این ضمن، شکم عنکبوت که در داخل حباب محصور شده صحنه ای خوشگل خلق می کند و از آن یک نقل کنی نقره ای براق و خارق العاده می سازد.

حشره با بهره گیری از پاهای عقب خود حباب را در مکانش محکم نگه می دارد و در حالی که به دلیل آن روی آب شناور شده (و ظاهرش شبیه به کودکانی است که با تن کردن تجهیزات بادی سعی دارند در آب غرق نشوند) با بهره گیری از رشته هایی که سر دیگرش به انتهای ناقوس منتهی شده سعی می کند به زیر آب برود و حباب را در داخل تارهای زنگوله ای شکل خود محبوس کند.

خوب تر است که اینجا نگاهی کوتاه داشته باشیم به نحوه تنفس کردن تنندگان. عنکبوت های ناقوسی دو دستگاه مجزا برای این منظور دارند: اول شکاف هایی در داخل شکمشان که به سمت «ششهای های کتابی» آنها گشوده میشود و اینطور به چشم مییاید که گویی از تعدادی صفحه ساخته شده اند و دوم نوعی دستگاه نایی (منافذی در پوشش محافظ خارجی آنها که اکسیژن را مستقیما به بافت ها و ارگان های بدنشان میرساند).

به دلیل موقعیت این ششهای کتابی و نایی، تنها کاری که عنکبوت برای تنفس کردن باید به انجام رساند این است که قسمت انتهایی بدن خود را در داخل ناقوس گذارد و در همین ضمن هم پیرامون را تحت نظر بگیرد تا مراقب جانوران درنده و نزدیک شدن دشمنان به خود باشد.

جالب است آگاهی بدارید که نای بدن حشرات دیگر هم همین گونه بوده و همین امر در اندازه آنها ثمربخش است: به اظهار دیگر، هرچه این جانوران بزرگ تر باشند، نای آنها هم برای رسیدن به اندام های داخلی شان باید بلندتر باشد و همین مسأله کارایی این اندام را برای تأمین اکسیژن کافی پایین می آورد.

البته مد نظر گرفته باشید با زیاد شدن سطوح اکسیژن در آب، از اهمیت این مسأله کاسته می شود و شاید به همین دلیل باشد که در طول زمان Carboniferous که 300 میلیون سال قبل به اتمام رسید، تعداد حشرات (و البته انواع بلند) تا این اندازه زیاد بود چراکه در همان لحظه اکسیژن در بالاترین سطح خود واقع بود و 35 درصد از هوا (امروز این میزان برابر با 21 درصد است) را به خود اختصاص می داد.

البته رحلت کرده تصور می شد که این نوع عنکبوت ها برای تنفس و تأمین هوای نکته نیاز خود باید مرتبا به سطح آب باز گردند و حتی نقل شده بود که این حشره باید هر 20 دقیقه یک بار به روی آب بیاید.

اما طبق کشف کرده ها این عنکبوت به لطف نوعی حقه شیمیایی تنها کافی است که روزی یک بار به سطح آب بیاید (البته این موجود به دلیل آینده گریه نکن اش ترجیح می دهد که بیشتر از یک مرتبه در روز این کار را به انجام رساند).

چون حباب هوا توسط تارهای تنیده شده عنکبوت محصور می شود، بخش اعظمی از آن را مخلوطی از هوا و آب پوشانده و این کار امکانی را فراهم می آورد تا اکسیژن میان آب و حباب جریان یابد.

اما همان طور که گفته شد، عنکبوت ناقوسی، وقتی که به سطح آب می رود، سرش را در زیر آب گذاشته و انتهای بدنش را به خارج از سطح آب می برد و از این طریق خود را از چنگال جانوران گرسنه خارج از آب در امان نگه می دارد. از سویی، این موجود قادر هست تمام مدت روز را در داخل ناقوس خود سپری کند و از این طریق خطر جانوران زیر آبی را هم از خود دور نگه دارد.

نکته جالب دیگر اینکه وقتی که بخشی از بدن عنکبوت در داخل حباب هوا قرار گرفته و توجه لاروها یا ماهی های کوچولو را به خود جلب می کند، به محض آنکه دشمن با بافت ابریشمی تارها برخورد می کند، حشره آن را گرفته و می کشد.

اما قبل از خوردن طعمه، عنکبوت حبابش را بزرگ تر می کند و ناقوس خود را از هوا پر می نماید. بعد از آنکه همه شرایط برای آن فراهم گردید، طعمه خود را به داخل ناقوس کشانده و آن را می خورد.

شهرزاد فراهانی-سایت دیجیاتیو

—انتها—

تهیه کننده : كاوه ق.

دانستنی ها در بخش دانش و فناوری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد
««« »»»
چو شمع صومعه افروزی از چراغ کنشت

عنکبوت آبی

TT / 109 — TP / 12%

نظر دهید