فرزندان، رفتار والدین را الگو می نهند

فرزندان، رفتار والدین را الگو قرار می دهند

تصویر و عکس فرزندان، رفتار والدین را الگو میگذارند
ناهید ازغندی روان شناس خردسال با تأکید براینکه رفتار والدین بطور مستقیم الگویی برای رفتار فرزندان است، بیان داشت: خردسال واکنش و رفتارها را می نگاه کند، کپی برداری کرده و در ذهن خود نگه میدارد.
وی در ادامه تصریح کرد: چنانچه نخستین واکنش والدین به هر اتفاق ناخوشایندی از دست دادن صبر و تحمل خود باشد، خردسال نیز یاد میگیرد تا در شرایط مشابه همانند پدر و مادرش رفتار کند و طاقت هیچ گونه سختی و معضلی را نخواهد داشت.
ازغندی بیان کرد: یک پدر عصبی یا یک مادر زودرنج فرزندان خود را مانند خویش تربیت می کند و بالعکس خردسال از والدین آرام و متعادل، رفتاری مشابه را یاد میگیرد.
این روان شناس خردسال در پایان نقل کرد: والدین هرگز نباید بطور مرتب به بچه خود امر و نهی کنند و وسواس زیاد به خرج دهند زیرا موجب پرخاشگری، معضلات عصبی و ایجاد وسواس فکری و عملی در او می شود.

—انتها—

تهیه کننده : پرهام ش.

کودک و خانواده در بخش بارداری و کودک یاری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

همی‌رويم به شيراز با عنايت بخت
««« »»»
زهی رفيق که بختم به همرهی آورد

فرزندان، رفتار والدین را الگو می نهند

TT / 25 — TP / 16%

نظر دهید