فرصت مجدد برای نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

فرصت مجدد برای نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

دانشجویان شاهد و ایثارگر که با انتقال و ضیافت آنها به خاطر عدم ظرفیت و نداشتن شرایط ضروری مخالفت شده، باید به دانشگاه های مبداء خود بازگشته و تابستان 96 مجدد در سامانه نام نویسی کنند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، تمام متقاضیان نقل و انتقال شاهد و ایثارگر ورودی قدیم و تازه که در سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر نسبت به خواست انتقال و ضیافت خود اقدام کرده اند و با آن موافقت شده، چنانچه حکم کمیسیون آنان انتقال و یا ضیافت به شرط کسب معدل در نیمسال نخست تحصیلی و یا در دو نیمسال نخست تحصیلی باشد، باید آن را کسب کنند.
این به این معنی است که، دانشجویان باید، در نیمسال نخست تحصیلی و یا دو نیمسال نخست، معدل گفته شده را کسب کنند، در غیر این صورت برای نیمسال دوم به دانشگاه قبول شده خود (مبدا) فرستاده می شوند.
تمام متقاضیان نقل و انتقال شاهد و ایثارگر ورودی قدیم و تازه که در سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر نسبت به خواست انتقال و ضیافت خود اقدام کرده اند و با آن موافقت شده، برای نام نویسی باید به دانشگاه های مقصد مراجعه کنند.
به گزارش اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تمام متقاضیانی که با انتقال و ضیافت آنها به خاطر عدم ظرفیت و نداشتن شرایط ضروری مخالفت شده، باید به دانشگاه های مبداء خود بازگشته و تابستان 96 مجدد در سامانه نام نویسی کنند.


--ضمن تشكر از حسن انتخاب شما ،لطفا نظرات خود را در انتهاى صفحه براى ما بنويسيد--

گردآورنده : آزاده ی.

دانشگاه در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

ز کوی مغان رخ مگردان که آن جا ««« »»» فروشند مفتاح مشکل گشايیفرصت مجدد برای نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر


TT / 32 --- TP / 13%

گردآوری شده توسط : آزاده ی.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : انتقال
برچسب ها : شاهد , مجدد , ایثارگر

مطالب مرتبط