فسفر سوزی! (57) (5 عکس)

فسفر سوزی! (57)

تست هوش، معما، چیستان و یا هر نام دیگری که برایش برگزیده شده است، در این مکان قرار است با اینشکلی سوالاتی که هوش و تمرکز شما را هدف قرار داده، کمی فسفر بسوزانیم و قدرتمندی ذهن خود را محک بزنیم.
تست هوش، معما، چیستان و یا هر نام دیگری که برایش برگزیده شده است، در این مکان قرار است با اینشکلی سوالاتی که هوش و تمرکز شما را هدف قرار داده، کمی فسفر بسوزانیم و قدرتمندی ذهن خود را محک بزنیم.
******
در ابتدا می رویم سراغ پاسخ های سوالات شماره پیش:
جواب سوال شماره 1:
15 جوجه در عکس و تصویر معلوم شده است.
عکس شماره 1 ⇩
جواب سوال شماره 2:
گزینه A جواب صحیح می باشد.

جواب سوال شماره 3:
پاسخ 3 است.

مجموع هر ستون برابر 21 می باشد.

جواب سوال شماره 4:
گزینه D می شود.
جواب سوال شماره 5:
تعداد توپ ها 29 عدد می باشد.

حالا می رویم سراغ پرسشهای امروز:
1. داخل دو ظرف الف و ب تعدادی تخم مرغ قرار دارد. اگه از ظرف الف یک تخم مرغ برداریم و داخل ظرف ب قرار بدهیم، تخم مرغ های هر دو ظرف با هم برابر میشوند. حال اگه از ظرف ب یک تخم مرغ برداریم و داخل ظرف الف قرار بدهیم، تخم مرغ های ظرف الف دو برابر تخم مرغ های ظرف ب میشود. در هر ظرف چندین تخم مرغ وجود دارد؟
عکس شماره 2 ⇩
عکس فسفر سوزی! (57)
پاسخ و حدسیات خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

جواب سوالات فردا انتشار داده میشود.


2. در یک مسابقه‌ی فوتبال ‎۱۰‎ تیم شرکت کرده‌اند. هر دو تیم یک بار با هم مسابقه می‌دهند. هر برد دو امتیاز، هر مساوی یک امتیاز و هر باخت صفر امتیاز دارد. حداکثر اختلاف امتیاز برای دو تیم که رتبه‌های متوالی را کسب کرده‌اند چه‌قدر می‌تواند باشد؟
الف) ۸
ب) ۱۰
ج) ۱۲
د) ۱۵
هـ) ۱۸‎
عکس شماره 3 ⇩
عکس فسفر سوزی! (57)
پاسخ و حدسیات خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

جواب سوالات فردا انتشار داده میشود.

3. به حاصلضرب زیر دقت دارید. هر یک از مربع ها و دایره ها نمایانگر ارقامی هستند. آیا قادر هستید حاصلضرب مذکور را رمزگشایی کنید؟

دقت دارید هر یک از دایره ها نمایانگر یک رقم زوج و هر مربع، یک رقم فرد خواهد بود.

این معما در بر می داری تنها یک جواب می باشد...
عکس شماره 4 ⇩
عکس فسفر سوزی! (57)
پاسخ و حدسیات خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

جواب سوالات فردا انتشار داده میشود.


4. در عکس و تصویر چندین اختلاف نگاه می‌ کنید؟ منتظر مانید، برای این که این تست خیلی هم ساده نباشد، عکس و تصویر پایین روی محور عمودی، چرخش کشف کرده است!
عکس شماره 5 ⇩
عکس فسفر سوزی! (57)
پاسخ و حدسیات خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

جواب سوالات فردا انتشار داده میشود.

-- نظرات شما براى ما بسيار مهم و سازنده خواهد بود --

نگارش : خردمند غ.

مطالب جالب و شگفت انگیز در بخش سرگرمی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

ای باد اگر به گلشن احباب بگذری ««« »»» زنهار عرضه ده بر جانان پيام مافسفر سوزی! (57) (5 عکس)


TT / 67 --- TP / 15%

گردآوری شده توسط : خردمند غ.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : یویژه ها
برچسب ها : فسفر

مطالب مرتبط