قطع فضای مجازی در جنوب شرق استان ابر شهر تهران

خبرگزاری ایرنا: خطوط اینترنت شهرستان های ورامین ، قرچک و پیشوا در جنوب شرق استان تهران قطع شد.
از ساعاتی پیش خطوط اینترنت در بسیاری از مناطق شهرستان های ورامین ، قرچک و پیشوا قطع شده و این امر خدمات بانکی ، شرکت های دولتی ، دانشگاه ها و مراکز تعلیمی را با معضل مواجه ساخته است.
رئیس مخابرات ورامین با تائید این خبر بیان کرد: عملیات حفاری مأموران اداره برق در منطقه خاور شهر سبب قطع فیبر نوری در این منطقه شده و این امر باعث قطع رابطه اینترنت در مناطق جنوب شرق استان تهران شده است.

سید محمد غیاثی بیان کرد: اینترنت بیشتر مناطق جنوب شرق استان قطع است.

وی تصریح کرد: کارکنان مخابرات سرگرم رفع عیب هستند اما امکان می دارد این اصلی کماکان ادامه داشته باشد.

شهرستان های جنوب شرق استان تهران شامل ورامین ، قرچک ، پیشوا و پاکدشت است.
این مناطق بیش از یک میلیون جمعیت را در خود گنجانده است.

_________________________________

گردآوری از : دل آرام د.

تازه های علمی در بخش دانش و فناوری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

حديث آرزومندی که در اين نامه ثبت افتاد ««« »»» همانا بی‌غلط باشد که حافظ داد تلقينمقطع فضای مجازی در جنوب شرق استان ابر شهر تهران


TT / 12 --- TP / 6%

گردآوری شده توسط : دل آرام د.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : اینترنت
برچسب ها : جنوب

مطالب مرتبط