فیلم/ تصویری که یک چینی از عاشورا ترسیم کرد

فیلم/ تصویری که یک چینی از عاشورا ترسیم کرد

*******************

مسئول متن : لادن ی.

حوزه در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان
««« »»»
چرا که شيوه آن ترک دل سيه دانست

فیلم/ تصویری که یک چینی از عاشورا ترسیم کرد

TT / 4 — TP / 19%

نظر دهید