قائم مقام مدیرعامل همراه نخست تاکید کرد: لزوم سیاست گذاری برای وارد شدن به نسل پنجم ارتباطات

حمیدرضا نیکوفر در گفت وگو با ایسنا بیان کرد: امکانات نامحدودی که نسل تازه اینترنت های تلفن همراه در اختیار کاربران میگذارد، ملاحظات فرهنگی و امنیتی را به مخصوص در حوزه حفظ حریم شخصی و اطلاعاتی فردی آنها در پی دارد که باید از هم اکنون برای این موارد برنامه ریزی، سیاست گذاری و قانون گذاری صورت گیرد.
وی ادامه داد: بدون توجه به این موارد، صرف ورود یک فناوری تازه به کشور به توسعه پایدار منجر نمی شود و امکان می دارد زمینه های فرهنگی و قانونی استفاده از جنبه های گوناگون آن موجود نموجود باشد.
قائم مقام مدیرعامل همراه نخست با اشاره به وقت بر بودن دستیابی بشر به فناوری 5G گفت: کشورمان نیز می توان در فرایند تحقق این فناوری موثر باشد و با دیگر کشورها مشارکت دارد.
نیکوفر تحقق نسل پنجم ارتباطات را نیازمند فعالیت ها و مکالمه های نگاه کن رشته ای آگاهی داشت و افزود: فعالان و متخصصان رشته های گوناگون صنعتی باید در رابطه با این فناوری و کاربردهای آن گفت وگو کنند و به زبان مشترکی برسند.
وی با اشاره به برگزاری نخستین همایش نگاه کن المللی نسل پنجم ارتباطات گفت: برگزاری چنین سمینارهایی برای گفت وگو و تبادیل نظر متخصصان و مسئولین امور مخابراتی ضروری است.
ضرورت سرمایه گذاری در حوزه تله کام
قائم مقام مدیرعامل همراه نخست با اشاره به افزایش ریسک پذیری اپراتورها برای سرمایه گذاری در امور گوناگون بیان کرد: باید توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری در تله کام و برنامه ریزی برای بازگشت سرمایه در مدت معقول موجود موجود باشد.
نیکوفر افزود: تله کام از جمله امور زیربنایی کشور است که در توسعه اهمیت بسیار زیادی دارد و اکنون حتی کشورهای نفت خیز نیز در حال سرمایه گذاری در این زمینه هستند.
وی ادامه داد: از تله کام می توان در حوزه های گوناگون از جمله افزایش بهره وری، تعلیم، بهداشت و ایجاد تغییر در زندگی روستاییان استفاده کرد.
قائم مقام مدیرعامل همراه نخست گفت: کشورهایی که از سیاست های شفاف تری در حوزه تله کام برخوردارند قادر بوده اند ارزش اضافه کرده قابل توجهی در این حوزه به دست آورند و سهم آن را در تولید ناخالص داخلی خود زیاد کنند.
به نقل کرده نیکوفر، سیاست های کشور باید به سمت آوردن اینترنت در زندگی شخصی مردمان باشد، در عین حال به حفظ اطلاعات و حریم شخصی آنها نیز توجه شود.

--با نظرات خود به ما در پيشرفت خدمات به شما، يارى رسانيد--

گردآورنده : شهاب ط.

مخابرات در بخش دانش و فناوری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

به عمری يک نفس با ما چو بنشينند برخيزند ««« »»» نهال شوق در خاطر چو برخيزند بنشانندقائم مقام مدیرعامل همراه نخست تاکید کرد: لزوم سیاست گذاری برای وارد شدن به نسل پنجم ارتباطات


TT / 73 --- TP / 17%

گردآوری شده توسط : شهاب ط.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : ارتباطات
برچسب ها : قائم , ضرورت , مدیرعامل , مقام , تاکید

مطالب مرتبط