هر کسی چه ماشینی سوار میشه (طنز تصویری) (8 عکس)

عکس شماره 1 ⇩

عکس شماره 2 ⇩
عکس هر کسی چه ماشینی سوار میشه (طنز تصویری)

عکس شماره 3 ⇩
عکس هر کسی چه ماشینی سوار میشه (طنز تصویری)

عکس شماره 4 ⇩
عکس هر کسی چه ماشینی سوار میشه (طنز تصویری)

عکس شماره 5 ⇩
عکس هر کسی چه ماشینی سوار میشه (طنز تصویری)

عکس شماره 6 ⇩
عکس هر کسی چه ماشینی سوار میشه (طنز تصویری)

عکس شماره 7 ⇩
عکس هر کسی چه ماشینی سوار میشه (طنز تصویری)

عکس شماره 8 ⇩
عکس هر کسی چه ماشینی سوار میشه (طنز تصویری)

-- پيشنهادات شما براى ما بسيار مهم و سازنده خواهد بود --

نگارش از : پريچهر ی.

جک و خنده بازار در بخش سرگرمی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

در پاش فتاده‌ام به زاری ««« »»» آيا بود آن که دست گيردگردآوری شده توسط : پريچهر ی.
تاریخ گردآوری : 2015-11-21
در دسته بندی : ماشینی
برچسب ها : سوار , میشه
مطالب مرتبط

نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد فیلم و مطلب بالا بنویسید :