طلاق توافقی به چه صورت است جدای زوجین در وضعیتی که با رضایت و قبول هر دو طرف باشد را طلاق توافقی ذکر میکنند زن و مرد پس از توافق بر اصل طلاق و مهریه و حضانت فرزندان, گواهی عدم سازش را امضا می کنند در این مقاله به توضیح و شرح طلاق توافقی و اینکه طلاق توافقی به چه صورت انجام می گیرد, توجه شده است

طلاق توافقی به همین صورت است که زوج و زوجه پس از اینکه ادامه زندگی مشترک را به صلاح شناسایی نکردند با منظم دادخواستی مشترک، ممضی به امضاء هر دونفر ،با قید لغت «طلاق توافی » در ستون تعیین خواسته از دادگاه محترم تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی می نمایند .معمولا قاعده بر این است که نام زوج و زوجه بایکدیگر در ستون خواهان نگاشته میشود همچنین روال بر این است که توافقات به عمل آمده از حیث مهریه و نفقه و در صورت داشتن بچه،حضانت وی و هم حق و حقوقات زوجه و غیره هم در نوشته دادخواست نگاشته خواهد شد.

علی القاعده بنا بر توافق زوجین د ر خصوص طلاق توافقی از حیث صدور حکم مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید که دادگاه محترم خلال جلب نظر داور به منظور اصلاح ذات البین و عدم پیروزی ایشان در این خصوص اقدم به صدور حکم خواهد نمود.طلاق توافقی مصداق آشکار مراعات قاعده« امساک به سرشناس یا تصریح به احسان است» . یعنی اینکه یا می بایست به صورت عرف و متداول زندگی معمولی را ادامه داد در غیر این صورت زوجین بدون ایجاد زحمت و مزاحمتی برای همدیگر از هم جداشوند.

باورم نمی شد که این قدر زود به پایان رسانده شود . این قدر عصبانی بودم که دلم میخواست هر چه زود تر تمامش کنم و ما از هم طلاق گیریم . یک هفته بیش از امضایی که داده بودیم تا توافقی طلاق بگیرم نگذشته بود که به طور رسمی طلاق گرفتیم . حالا که شش ماه از آن روز میگذرد بسیار نادمم . دلم برای حیاتم که از سر لجبازی از هم پاشید واقعاً می سوزد. کاش این قدر پرسرعت اتفاق نمی افتد تا ما مجال می کردیم بیشتر اندیشیم .

این روزها موضوع طلاق توافقی زیاد به گوش میرسد . صفحات تبلیغ نشریه ها را که ورق می زنید پر است از تبلیغ های مشورتهای حقوقی و طلاق توافقی که با وکالت دادن بدون شرکت در دادگاه صورت میگیرد . طلاق توافقی سه سوته بی نیاز از شاهد و زوجین …

طلاق توافقی کدام است ؟

طلاق توافقی یا درخواست گواهی عدم امکان سازش است که در آن زوجین بر روی اصل طلاق ، مهریه و در صورت داشتن بچه بر روی حضانت بچه توافق کرده و درخواست گواهی عدم سازش را می دهند . مدارک لازم جهت گواهی عدم امکان سازش(طلاق توافقی) تنها و تنها امضای وکالت نامه از سوی زوجین و کپی شناسنامه و سند ازدواج است و هم چنین برای سرکار خانوم برگه تست عدم حاملگی

بیشتر کسانی که به طلاق توافقی روی میاورند زوجین جوان و اکثراً فاقد بچه می باشند .زن وشوهری که رمانتیک مزدوج شده اند و پس از مدت کوتاهی که عشقشان خنک شد تازه متوجه شدند که فرقهای بنیادی بایکدیگر دارند و نیرومند به ادامه زندگی نمی باشند . عده ای هم هنوز وارد زندگی مشترک نشده اند و زودتر از آنکه مزه زن و همسر بودن را بچشند راهی دادگاه میشوند و درخواست طلاق می کنند .عده ای هم تنها برای اینکه زودتر و بی سر و صداتر از هم طلاق گیرند طلاق توافقی را بر میگزینند.

عجولانه جدا نشوید

زوجی که با تصمیم عجولانه وشتابزده طلاق توافقی را به عنوان کوتاه ترین راه بر میگزینند زندگی زناشویی را با دعوا های کودکانه و قهر و آشتی های زمان بچگی غلط می گیرند و گویی برای قهر و تنبیه طرف برابر طلاق را به عنوان راه چاره بر میگزینند و پس از مدتی که خشم ها فرو نشست و طرف برابر به سایز کافی تنبیه شد مجدد سر زده و مزدوج میشوند.برای عده ای هم هرگز امکان بر گشت فراهم نمیشه و تا پایان عمر در این حسرت می سوزند که کاش طلاق نمی گرفتم!

طلاق تنها و تنها یک راه چاره است برای حیاتها و ارتباط هایی که به کلی به بن بست رسیده است و امکان ادامه آن به هیچ وجهی وجود نمی دارد . طلاق راه بین بری برای دستیابی به خوسته ها و تحت فشار گذاشتن طرفین نیست . احتمالاً اگه به مفهوم طلاق و مزمت آن در نزد خدا بیشتر بر داخته می شد این روزها احتمالاً ازدیاد آمار متارکه های غیر لازم نبودیم.