محرومیت ۲ ساله در انتظار معترضان به تصمیم داوران در المپیک/ خطر از بیخ گوش ایران گذشت

محرومیت ۲ ساله در انتظار معترضان به تصمیم داوران در المپیک/ خطر از بیخ گوش ایران گذشت

در کنگره فدراسیون جهانی که در حاشیه برگزاری مسابقات جهانی نوجوانان در پنانگ مالزی به انجام رسانده شد، اساسنامه این فدراسیون دچار تغییرات اساسی شد.

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد و به نقل از فدراسیون وزنه برداری، کنگره فدراسیون جهانی وزنه برداری در سال 2016 در حاشیه برگزاری مسابقات نوجوان دنیا در پنانگ مالزی به انجام رسانده شد که در این کنگره اساسنامه فدراسیون جهانی مطالعه شد. در این کنگره «فرانس کارا» که سال ها دبیرکل کمیته نگاه کن المللی المپیک بوده تغییرات جدی و مهم اساسنامه را برای اعضای فدراسیون جهانی شرح داد.

از اصلیترین تغییرات این اساسنامه افزوده شدن قانون محرومیت 2 ساله برای فدراسیون هایی است که ورزشکاران آنها در مسابقات المپیک به تصمیم داوران اعتراض کنند. این بند از اساسنامه از جمله قوانینی بود که به اساسنامه فدراسیون جهانی برای اولین بار اضافه شد.

همچنین در بند دیگری به ثبت رسانده شد که حداقل یکی از اعضای هیات رئیسه فدراسیون جهانی وزنه برداری از نگاه کن زنان باشد.

در بند دیگری از این اساسنامه قرار شد که تحول تابعیت ورزشکاران با سخت گیری بیشتری همراه باشد.

با این قانون از این پس وزنه برداران برای این که برای کشور دیگری رقابت بکنند باید حداقل 4 سال سابقه زندگی در آن کشور را داشته باشد و حداقل یک المپیک را هم پس از تحول تابعیت از دست داده باشد.

اینها بخشی از تغییرات مهم اساسنامه فدراسیون جهانی بود که به تصویب اعضای فدراسیون ها رسید.

- با تشکر از حسن انتخاب شما -

نگارش : سيامك ع.

ورزشی در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

شاه ترکان سخن مدعيان می‌شنود ««« »»» شرمی از مظلمه خون سياووشش بادمحرومیت ۲ ساله در انتظار معترضان به تصمیم داوران در المپیک/ خطر از بیخ گوش ایران گذشت


TT / 45 --- TP / 19%

گردآوری شده توسط : سيامك ع.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : داوران
برچسب ها : المپیک , معترضان , ایران , محرومیت

مطالب مرتبط