محمدفرهاد کلینی کاردار ایران در آرژانتین شد

محمدفرهاد کلینی کاردار ایران در آرژانتین شد

خبرگزاری فارس: محمدفرهاد کلینی کاردار ایران در آرژانتین شد

محمدفرهاد کلینی به عنوان کاردار تازه ایران در آرژانتین منصوب شد.

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد، محمدفرهاد کلینی به عنوان کاردار تازه ایران در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین منصوب شد.

این کارشناس ارشد مسائل راهبردی خارجی رحلت کرده نیز در سمت های گوناگون از جمله سفیر ایران در جمهوری کشور ارمنستان خدمت کرده است.

*******************

متن از : ارژنگ ک.

بین المللی در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

جام می و خون دل هر يک به کسی دادند
««« »»»
در دايره قسمت اوضاع چنين باشد

محمدفرهاد کلینی کاردار ایران در آرژانتین شد

TT / 20 — TP / 32%

نظر دهید