مدیرکل امور تجاری شرکت ارتباطات زیرساخت گزارش کرد: فیبر تاریک در آستانه واگذاری

مجید میرزایی در مکالمه با ایسنا، با اشاره به واگذاری فیبر تاریک به بخش خصوصی بیان کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت این امکان را فراهم کرده که هر دو طرف دولتی و بخش خصوصی بتوانند در این زمینه به یکدیگر یاری رسانند. بخش دولتی بتواند امکان کرایه دادن فیبرهای مازاد را به بخش خصوصی داشته باشد و بخش خصوصی هم در جاهایی که فیبر نیست، سرمایه گذاری کند.
وی با بیان این که در حال حاضر چندین اپراتور برای دریافت فیبر تاریک خواست دادند، اما تعرفه آن هنوز معلوم نشده است، اضافه کرد: توصیه تعرفه را تهیه کردیم که باید توسط هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت تایید شده و سپس سازمان تنظیم مقررات آن را مصوب کند، در آن صورت ما مصوبه سازمان را اجرا می کنیم و قرارداد می بندیم.
میرزایی در ادامه بیان کرد: این دیدگاه وجود دارد که هر دو طرف دولتی و خصوصی بتوانند در زمبینه توسعه شبکه فیبر کشور باهم مشارکت دارند، بدین ترتیب که ما بتوانیم فیبر تاریک کرایه دهیم و بخش خصوصی نیز بتواند جاهایی که فیبر وجود ندارد، بوجود آورد و ما هم بهره گیریم.

______________________

گردآوری از : سالومه .ی

مخابرات در بخش دانش و فناوری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

با آن که از وی غايبم و از می چو حافظ تايبم ««« »»» در مجلس روحانيان گه گاه جامی می‌زنممدیرکل امور تجاری شرکت ارتباطات زیرساخت گزارش کرد: فیبر تاریک در آستانه واگذاری


TT / 31 --- TP / 13%

گردآوری شده توسط : سالومه .ی
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : ارتباطات
برچسب ها : امور , واگذاری , تجاری , تاریک , آستانه , مدیرکل , فیبر

مطالب مرتبط