مردان تندخو را چطور ارام کنیم؟

**انتها**

نگارش از : آزاده ی.

ویژه آقایان در بخش خانه و خانواده سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

سلام کردم و با من به روی خندان گفت ««« »»» که ای خمارکش مفلس شراب زدهمردان تندخو را چطور ارام کنیم؟


TT / 95 --- TP / 13%

گردآوری شده توسط : آزاده ی.
تاریخ گردآوری : 2016-10-18
در دسته بندی : تندخو
برچسب ها : ارام

مطالب مرتبط