این هوش مصنوعی برای آموزش دیگر نیازی به آدم ندارد!

این هوش مصنوعی برای یادگیری دیگر نیازی به انسان ندارد!

تکنولوژی هوش مصنوعی گوگل تا آگاهی دار حد توسعه یافته که برای خودآموزی دیگر نیازی به دریافت اطلاعات از انسان ندارد.
DeepMind از این پس قادر هست با پردازش داده های قبلی که از انسان گرفته و مخلوط و تجزیه و تفسیر این اطلاعات خود مطالب جدید را یاد بگیرد و خود را جدید کند.
گوگل مدتی است رایانه های در بر می داری هوش مصنوعی موسوم به رایانه های در بر می داری اعصاب شناسایی کننده را ابداع کرده که با بهره گیری از اطلاعات نگه داشته شده در رایانه ها و بهره گیری از هوش مصنوعی و شبکه عصبی خود قادر به تجزیه و تفسیر و ارائه خروجی نهایی هستند.
شبکه عصبی سیستم ابداعی گوگل مانند اعصاب مغز انسان توان آموزش دارد و حتی قادر هستند برای ارائه خروجی شرایط و راه حل های موجود را چک کنند و خوب ترین نتیجه را پیشنهاد کنند. با زیاد کرده های نگه داشته شده در چنین دستگاه ای کشف کردن خوب ترین جواب نیز ساده تر خواهد شد.
به عنوان مثال بعد از معرفی برخی روابط خانوادگی به این سیستم، سیستم مذکور کامیاب به شناسایی تمامی ارتباطات خانوادگی دیگر آن کلکسیون شد و در آینده هم سریع بیشتری به سوالات نقش شده در این زمینه پاسخ نقل کرد.
در نمونه ای دیگر اطلاعات مبنایی متروی لندن در اختیار سیستم مذکور قرار گرفت و شبکه عصبی آن کامیاب به شناسایی تمامی مسیرهای دیگر متروی لندن و کشف ارتباطات آنها با یکدیگر شد.
کارشناسان این موفقیت را تغییری اساسی در زمینه دیزاین بسیاری از محصولات الکترونیک نکته استفاده انسان آگاهی میدارند و امیدوارند در آینده از این تکنولوژی برای ساخت ابزار توسعه یافته در حوزه رایانه، پزشکی، مهندسی و … بهره گیرند.

********************

تهیه شده توسط: پونه ر.

تازه های فناوری در بخش دانش و فناوری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

چشم بد دور کز آن تفرقه‌ات بازآورد
««« »»»
طالع نامور و دولت مادرزادت

این هوش مصنوعی برای آموزش دیگر نیازی به آدم ندارد!

TT / 72 — TP / 27%

نظر دهید