از زمان های گذشته، این باور همچنان پابرجاست که عطر و اودکلن را باید به پوست جلوی گردن و یا به مچ دست زد. واقعیت این است که زدن عطر بر روی محل نبض ها (مانند: مچ دست، مچ پا، پشت زانوها و نبض گردن) باعث متصاعد شدن رایحه عطر شده و کلا خوشایند است اما پزشکان توصیه می کنند به گردنتان عطر نزنید چرا که این کار، احتمال بیماری های پوستی را در این ناحیه افزایش می دهد