معالجه تعریق زیاد با جراحی ممکن می باشد؟ (2 عکس)

درمان تعریق زیاد با جراحی امکان پذیر است؟

تصویر شماره 1 ⇩

اگه تعریق بیش از اندازه در بخشی از اندام موجود موجود باشد به طوری که آزرده کننده شود میبایست گره ویژه به آن عضو را تحت عمل جراحی گذاشت و قطع کرد.

معالجه حتمی برای تعریق بیش از اندازه

تعریق در اعضای اندام بخاطر تحریک اعصاب سمپاتیک ایجاد می‌شود؛ بخاطر ارتباطات عصبی زیاد در اندام همیشه به راحتی نمی‌توان اعصاب سمپاتیک را قطع کرد.

محمد رضا رادپی فوق‌تخصص جراحی عروق ، با تاکید بر این که تعریق در اعضای اندام بخاطر تحریک اعصاب سمپاتیک ایجاد می‌شود، نقل کرد: در مواقعی که تحریک سمپاتیک بیش از حد متداول می باشد، ازدیاد تعریق ایجاد خواهد شد.

هر کدامین از اعضای گوناگون اندام گره سمپاتیک مخصوصی دارند. قطع اعصاب سمپاتیک برای رفع تعریق شروط ویژه ای دارد و بخاطر ارتباطات عصبی زیاد در اندام همیشه به راحتی نمی‌توان این اعصاب را قطع کرد.

وقتی برای رفع تعریق کف دست گره راجع به اعصاب سمپاتیک آن را قطع می‌کنیم به صورت ناخواسته تعریق در پشت کمر یا شکم زیاد می‌شود و در آن نقطه وقوع خواهد کرد.

تصویر شماره 2 ⇩
تصویر معالجه تعریق زیاد با جراحی ممکن می باشد؟

به این سبب میبایست جراحی اعصاب سمپاتیک ضروری یا به واژه ای دیگر ناتوان کننده باشد تا دکتر تشخیص به جراحی دهد.

در جوار نخاع زنجیره سمپاتیک یافت می شود که از گردن تا کمر ادامه یافته می باشد. هر کدامین از اعضای اندام گره خاص خود را دارند به طور مثال کف پا،‌کف دست، زیر بغل و پا هر کدامین گره ویژه به خود را دارند.

اگه تعریق بیش از اندازه در بخشی موجود موجود باشد میبایست گره ویژه به آن عضو را تحت عمل جراحی گذاشت و قطع کرد.

این مشکل معمولا از سنین نو بالغی و جوانی آغاز شده و به‌دلیل بیش‌فعالی غدد عرق ایجاد می‌شود.

اگه میخواهید بیشتر بدانید : تعریق کف دست

اگه میخواهید بیشتر بدانید : مشکلی به اسم تعریق زیاد

اگه میخواهید بیشتر بدانید : دلیل عرق کردن در خواب/به چه دلیل خیس عرق از خواب بیدار می شوید؟


---نظرات شما مايه دلگرمى ماست---

تهیه از : اميد ل.

سلامت پوست و مو در بخش سلامت سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

به رحمت سر زلف تو واثقم ور نه ««« »»» کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشيدنمعالجه تعریق زیاد با جراحی ممکن می باشد؟ (2 عکس)


TT / 127 --- TP / 38%

گردآوری شده توسط : اميد ل.
تاریخ گردآوری : 2018-03-20
در دسته بندی : درمان
برچسب ها : زیاد , پذیر , جراحی , تعریق

مطالب مرتبط

نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد فیلم و مطلب بالا بنویسید :