معاهده های جهانی تازه ملزم به ارائه پیوست تکنولوژی شدند

قراردادهای بین المللی جدید ملزم به ارائه پیوست فناوری شدند

سیناپرس: 'نظام نامه پیوست تکنولوژی و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای نگاه کن المللی و نقشهای اصلی ملی' در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون نخست رئیس جمهوری تصویب و ابلاغ شد.

تصویب 'نظام نامه پیوست تکنولوژی و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای نگاه کن المللی و نقشهای اصلی ملی' با توجه به تصمیمات هفدهمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر 'دانش بنیان شدن بخش های اصلی و حساس اقتصادی' و 'شرط انتقال تکنولوژی در معاملات خارجی' در چارچوب برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان و به منظور انتقال و بومی سازی تکنولوژی صورت گرفته است.

'اسحاق جهانگیری' این نظام نامه را برای اجرا به سیستم های اجرایی موضوع ماده 2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1391 ، ابلاغ کرد.
حوزه ها و صنایع اولویت دار در این نظام نامه، شامل انرژی (نفت، گاز و برق)، آب، الکترونیک، پتروشیمی، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، حمل و نقل (جاده ای و ماشین، ریلی، دریایی و هوایی)، تندرست (دارو، تجهیزات پزشکی)، ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات، فضایی (ماهواره)، معدن (صنایع معدنی و مواد اولیه توسعه یافته)، کشاورزی (مواد غذایی استراتژیک) و ارتقای بهره وری است.
برمبنای ماده 2 این ابلاغیه، سیستم های اجرایی مسوول در حوزه های اولویت دار موظف شده اند حداکثر 6 ماه پس از تصویب نظام نامه (24 مهرماه 1395)، برنامه توسعه توانمندی و مهندسی خود مشتمل بر اهداف توسعه تکنولوژی، احصای توانمندی های فناورانه، شفاف سازی و تجمیع تقاضا، برنامه انتقال دانش فنی و تکنولوژی، برنامه آموزش فناورانه و ایجاد بانک اطلاعاتی ظرفیت های داخلی به همراه مدل سرمایه گذاری حسب موضوع و نحوه همکاری و مشارکت خارجی را تدوین و به دبیرخانه شورای اقتصاد ارائه کنند.
در این نظام نامه همچنین از سیستم های اجرایی مربوطه خواسته شده است در راستای تحقق اهداف پیوست تکنولوژی، موارد زیر را با توجه به شرایط طرح / پروژه در مفاد قراردادهای موضوع این نظام نامه منظور کنند:
- واگذاری انجام کار به شرکت های ایرانی با همکاری نگاه کن شرکتهای ایرانی و خارجی با هدف انتقال دانش دیزاین و مدیریت طرح / محصول
- حداکثر بکارگیری منابع انسانی متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقای دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی
- انتقال تکنولوژی به شرکت های داخلی و حداکثر تامین مواد نکته نیاز پروژه و اجرای آنها از داخل کشور
- انتقال تکنولوژی تعمیر، نگهداری و بهره برداری
- صادرات محور بودن همکاری شرکت اجراکننده داخلی و خارجی و ورود شرکتهای ایرانی به زنجیره تامین نگاه کن المللی شرکتهای خارجی
- مشارکت در فعالیت های توسعه کارآفرینی دانش بنیان
- تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی در بر می داری مجوز و شرکت های دانش بنیان داخلی
ماده 3 این نظام نامه، سیستم های اجرایی را موظف کرده است با توجه به موضوع ماده 2، نسبت به دیزاین روش های اجرایی، ابزارهای مقرراتی و مشوق های موردنیاز در چارچوب قوانین و مقررات ( و یا ارائه پیشنهاد به مراجع ذیصلاح جهت تصویب) برای نهادینه شدن اهداف نظام نامه پیوست تکنولوژی به مخصوص برای قراردادهای همکاری نگاه کن المللی، متناسب با نوع و شرایط قرارداد اقدام کنند.
ماده 4 نظام نامه تاکید می کند که پیوست تکنولوژی قرارداد، جزء لاینفک قرارداد به حساب مییاید و سیستم های اجرایی موظفند این پیوست را در تمام طرح ها و پروژه های موضوع ماده 2 این نظام نامه تهیه و همراه با دیگر مستندات فنی و اقتصادی طرح و پروژه به نهادهای به ثبت رساننده پیشنهاد کنند و بالاترین مقام اجرایی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست تکنولوژی برای هر یک از قراردادهای موضوع ماده 2 نظام نامه خواهد بود.
کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد با مشارکت سیستم های مسوول، وظیفه راهبری و نظارت بر حسن اجرای مفاد این نظام نامه را برعهده خواهد داشت.
ششمین و آخرین ماده این نظام نامه، دبیرخانه های شورای اقتصاد و هیات های ترک تجملات مناقصه را موظف کرده طرح و پروژه های ماده 2 را که به آنها ارجاع می شود را با توجه به دستورالعمل های تعیین شده از منظر رعایت نظام نامه پیوست تکنولوژی و چگونگی توسعه استفاده از توان فناورانه داخلی چک کرده و درصورت نبود رعایت، مراتب را به کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد و هیات های ترک تجملات مناقصه برای بر آن شوی اعلام کند.

-- با نظرات خود به ما در پيشرفت خدمات به شما عزيزان، يارى نماييد --

نگارنده : شبنم ب.

تازه های علمی در بخش دانش و فناوری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

سرود مجلس جمشيد گفته‌اند اين بود ««« »»» که جام باده بياور که جم نخواهد ماندمعاهده های جهانی تازه ملزم به ارائه پیوست تکنولوژی شدند


TT / 90 --- TP / 12%

گردآوری شده توسط : شبنم ب.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : ارائه
برچسب ها : المللی , ملزم

مطالب مرتبط