معضل امروز جامعه تحریک احساسات با اظهارات خطابی عوض اقناع عقلی با برهان می باشد/ مرز شرک و توحید نازک می باشد

مشکل امروز جامعه تحریک احساسات با بیانات خطابی به جای اقناع عقلی با برهان است/ مرز شرک و توحید باریک است

غلامحسین دینانی با اشاره به اینکه جامعه بشری سمت تحریک احساسات با انواع مختلف هنرها می‌پردازد و سمت قانع کردن عقل نمی‌رود نقل کرد: آنگاه انسان به مدینه فاضله راه پیدا می‌کند که عقلش خرسند باشد نه اینکه با اظهارات خطابی احساسات ارضاء شده باشد.

به اعلان سرزه و به نقل از خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، غلامحسین دینانی در برنامه ی معرفت هفته جاری شبکه ی چهارم سیما، به تحلیل آیه 35 سوره شریفه نور «الله نور السموات والارض …» پرداخت.

وی با بیان این که خداوند تبارک و تعالی نور حقیتی است و در قرآن خداوند خودش را هم نور السماوات والارض میشناساند و با نامهایی که فلاسفه و متکلمین خداوند را میشناسانند همچون واجب الوجود و علت العلل معرفی نکرده است.

دینانی با اشاره به این مورد که مسئله نور مسئله اصلی ای است نقل کرد: دو نوع نور ، محسوس و معقول وجود دارد و نور محسوس مانند نور خورشید، نور ماه و نور چراغ برق که حس ما بر پایه این نورها نگاه میکند .

وی با اشاره به این مورد که نور قوی تر و باطنی تر وجود دارد نقل کرد: عقل نور است و ما معقول را با نور عقل می فهمیم.

دینانی با اشاره به اینکه حکما در تمجید نور یک تمجید جامعی داده اند که شامل نور محسوس و معقول می شود، نقل کرد: آمده است که «النور هو الظاهر بذاته والمظهر الغیره» یعنی نور چیزی است که خود به خود ظاهر است و هر چیز دیگری هم بر پایه آن بارز می شود.

وی اضافه کرد: نور احساسی خودش روشن است و چیز دیگری آن را روشن نمی کند و به ذات خود روشن است و اشیاء محسوس دیگر را هم روشن می کند. عقل هم به ذات خود روشن است و معقولات را روشن می کند و اگه عقل نبود معقولات مفهوم نمی شدند. معقولات به وسیله عقل برای ما روشن و تعقل می شوند.

دینانی درباره معنای اینکه خداوند نور است نقل کرد: حق تبارک و تعالی به حسب ذات ظاهر و بارز و هر چیز دیگری را هم روشن و بارز می کند. اگه حق تعالی نبود هیچ چیزی روشن نمی شد و بارز نمی شد و هیچ چیزی موجود نبود تا نگاه شود. خداوند نور است و درخشان است چون نور،درخشانت دارد و روشن کننده است. پس خداوند به ذات نور است و روشن کننده است و همه جانوران در پرتوی نور حق روشن می شود.

وی با اشاره به اینکه در روز که اشیاء دیده میشوند بر پایه نور خورشید است. اگه نوری نبود آن اشیاء مشاهده نمی شدند و اینکه اشیاء دیده میشود بر پایه نور است نقل کرد: یک مورد مهم دیگری که وجود دارد آن است که اگه فقط نور هم باشد و هیچ چیز دیگر نباشد و حتی جو هم نباشد نور به خودی خود دیده نمیشود. پس نور همیشه در درخشان نگاه میشود یعنی نور موجب می شود که اشیاء نگاه بشوند و خودش هم نگاه شود.

دینانی با اشاره به اینکه حق تبارک و تعالی را بدون مظهر و بدون آن چیزی که نور حق به آن بتابد و به طور مستقیم نمی توان دید نقل کرد: وقتی حضرت موسی(ع) خواست نگاه کردن خدا را کرد. در جواب به ایشان خطاب شد؛ «لن ترانی» نگاه نمیکنید. عبارت «لن» به معنای نفی ابدی است و از «لا» شدت نفی زیاد تری دارد؛ یعنی هیچ گاه قادر نیستی من را نگاه بکنی و فقط در مظهر من را ببیین.

وی با اشاره به اینکه اگه کسی در مظاهر آگاه باشد، آنگاه خدا را نه تنها در دریا و صحرا بلکه در هر وجود می داری نگاه میکند نقل کرد: حق در مظاهر دیده می شود و بدون مظاهر هیچ گاه نمی توان دید. مردمی که آگاه نباشند مرتکب غلط می شوند و مظهر را عوض ظاهر می گیرند ظهور خداوند را در آن نگاه نمیکنند و خود آن شی ء را اصل می بینند.

دینانی با اشاره به اینکه مرز کمپانی و توحید نازک است نقل کرد: اگه آن شیء را مظهر و مکان تجلی حق بدانید این توحید است اما اگه آن شیء را اصل بدانید و به آن اصالت بدهید و آن را عوض خدا گذارید این فرعونیت است که خود را به جدای خدا می نشاند.

وی با اشاره به این بیت غزل عطار نیشابوری «ای روی درکشیده به بازار آمده** خلقی بدین طلسم دچار آمده» نقل کرد: یعنی حضرت حق نقاب دارد و در مظاهر تجلی مییابد. منتهی انسان باید دید آگاه بین یابد تا حضرت حق را بیند.

دینانی با اشاره به اینکه گهگاهی پنهان بودن از شدت ظهور است نقل کرد: از بس که خداوند روشن است، پنهان است. گهگاهی مخفی ای برای شدت روشنایی است در عین ظهور باطن است. گهگاهی ظاهر پرده باطن است و ظاهر پرده می شود. این عالم ظاهر است و اگه نگاه فقط به این عالم باشد، پرده باطن می شود. باید هم این عالم را و هم داخل این عالم را نگاه بکند. اگه در ظاهر بمانیم ظاهر پرده ای بر روی باطن می شود. باید از عالم ظاهر عبور کرد و به باطن رسید. از صورت به معنی رفت چراکه اگه انسان در صورت ماند و به سمت معنا نرفت مشرک شده است.

وی با اشاره به اینکه تمام معضلات امروز جامعه بشری این است که بیشتر سمت تحریک احساسات با راهکار های گوناگون و انواع مختلف هنرهایی که می داند توجه میکند و کمتر به سمت قانع کردن عقل می رود نقل کرد: همه بشریت به دنبال رسیدن به مدینه فاضله می باشند و آن وقتی است که قانع کردن عقل اتفاق بیفتد.

دینانی با تاکید بر این که مخالف ارضاء احساسات نیست، نقل کرد: اما باید بدانیم که ارضای احساسات زودگذر است اما امر معقول ثابت و همیشگی است. اگه امروز حس ارضاء شد، فردا یک حس دیگر و همان گونه روزانه یک حس جدید یافت میشود. انسان هیچ وقت باری به هر جهت بودن را نمی خواهد و جاودانی و پایداری را می خواهد. امر زودگذر که باقی نمی ماند. پس آنچه انسان را ارضای حقیقی و خرسند باطنی می کند جاودانگی است. چون انسان جاودانه طلب است و مادون جاودانگی حاضر نمی شود.

وی با تاکید بر این که اگه همه کره زمین را در یک زمان به انسان بدهند ولی وقتی می فهمد که جاودانه نیست و زودگذر است خرسند نمی شود. نقل کرد: اما انسان باید بداند که آنچه جاودانه و ابدی است غیب است. ما از غیب می آئیم و به سمت غیب می رویم و چندین روز در این دنیای زودگذر می باشیم. آنچه پایدار است غیب است آنگاه انسان به آنجا راه مییابد که عقلش خرسند باشد. نه فقط احساسات ارضاء باشد با اظهارات خطابی بلکه باید با برهان تعقل کرد.

دینانی با اشاره به اینکه بعضی به غلط فکر می کنند که اندیشه و فکر تولید تاریخ است و این تاریخ است که زاینده فکر است. اما یک دید کاملا اشتباه ای است، بلکه فکر فقط در تاریخ به ظهور می رسد به این علت که اندیشه از عالم غیب می آید و در بستر تاریخ به ظهور می رسد و هر فکری در یک شروط تاریخی به ظهور می رسد. اگه نقل بکنیم تاریخ فکر می آفریند و فکر ثمره تاریخ است، اسیر تاریخ می شویم در حالیکه باید نه تنها اسیر تاریخ نباشیم بلکه آن را هدایت کنیم.

وی در باره معنای وجه الله نقل کرد: وجه حق همان نور حق است. ظهور نور حق وجه الله است و وجه الله یعنی جلوه حق تعالی.

دینانی با ذکر مثالی به توضیح آن پرداخت و نقل کرد: وقتی انسانی را میبینید آن را در صورت می بینید همه هویت آن به وجه و صورت آن واضح می شود و هیچ یک از اعضای اندام انسان همچون صورت نمایان هویت شخص قادر نیست باشد به این علت که وجه، نوع نگاه، صحبت کردن در صورت است. اکنون که حق تعالی باطن است قطعا وجه دارد و وجه آن کل عالم هستی است.

--- با نظرات خود به ما در پيشرفت خدمات به شما، يارى دهيد ---

نگارش از : سميرا د.

فرهنگی هنری در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

از رسوم شرع و حکمت با هزاران اختلاف ««« »»» نکته‌ای هرگز نشد فوت از دل دانای تومعضل امروز جامعه تحریک احساسات با اظهارات خطابی عوض اقناع عقلی با برهان می باشد/ مرز شرک و توحید نازک می باشد


TT / 232 --- TP / 18%گردآوری شده توسط : سميرا د.
تاریخ گردآوری : 2017-02-13
در دسته بندی : فرهنگی هنری
برچسب ها : بیانات , برهان , باریک , تحریک , احساسات , جامعه , توحید , عقلی , خطابی , اقناع
مطالب مرتبط

نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد فیلم و مطلب بالا بنویسید :