مقدار ازدیاد سایر سطوح مزدی کارگران مخابره شد، ده.4 در صد افزون بر آن روزمره 2820 تومان اخبار تسنیم Serze

میزان افزایش سایر سطوح مزدی کارگران اعلام شد، 10.4 درصد به علاوه روزانه 2820 تومان اخبار تسنیم Tasnim

در نشست امروز شورای عالی کار، مقدار ازدیاد سایر سطوح مزدی با حضور شرکای اجتماعی تعیین شد.

سرزه به نقل از تسنیم خبر می دهد، در نشست امروز شورای عالی کار که به منظور تعیین مقدار ازدیاد سایر سطوح مزدی و بسته شدن پرونده مزدی 97 با حضور شرکای اجتماعی به انجام رسانده شد، اجرت کارگران دارای پایه حقوق بیشتر از 929 هزار و 931 در سال 96، به صورت مخلوطی از «در صد» و «رقم ثابت ماهیانه» تعیین شد به این ترتیب که به اجرت پایه سال 96 این گروه از کارگران، ده.4 در صد به اضافه روزمره 28208 ریال (84 هزار و 624 تومان رقم ثابت در ماه) افزوده خواهد شد. رقم ثابت ماهیانه به پایه حقوق همه کارگران (به غیر از دست کمی بگیران) افزوده خواهد شد.

در نشست امروز همچنین اجرت دست کمی بگیران، یعنی کارگرانی که پایه حقوق آن ها در سال 96 به مقدار 929 هزار و 931 تومان بود 19.5 در صد ازدیاد پیدا کرد. به این ترتیب حقوق پایه این گروه از کارگران با ازدیاد 185 هزار و 986 تومانی به یک میلیون و 111 هزار و 269 تومان رسید.

بر پایه این گزارش، پایه سنوات برای کارگران معاهده دائم و موقت تحت کاور قانون کار با بیشتر از یک سال سابقه کار، همچون سال گذشته روزمره 17000 ریال تعیین شده می باشد.

پس گزارش، در سال 1397 حق مسکن کارگران 40 هزار تومان، حق بن کارگری 110 هزار تومان و حق اولاد به ازای هر بچه زیر 18 سال 111 هزار و 126 تومان خواهد بود که به اجرت کارگران افزوده خواهد شد.

بخشنامه اجرت امسال تا روز یکشنبه آتیه از طرف وزیر کار برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

— پيشنهادات شما براى ما بسيار مهم و سازنده خواهد بود —

نگارش توسط : پرويز ظ.

اقتصادی در بخش سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

خط ساقی گر از اين گونه زند نقش بر آب
««« »»»
ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد

مقدار ازدیاد سایر سطوح مزدی کارگران مخابره شد، ده.4 در صد افزون بر آن روزمره 2820 تومان اخبار تسنیم Serze

TT / 72 — TP / 26%

نظر دهید