میانگین کرایه بها در شهر تهران متری ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان/ رشد ۹.۹ درصدی در یک سال

متوسط اجاره بها در تهران متری ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان/ رشد ۹.۹ درصدی در یک سال

خبرگزاری فارس: متوسط اجاره‌بها در تهران متری ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان/ رشد ۹.۹ درصدی در یک‌سال

متوسط فروش یک متر مربع زمین 3.3 درصد، زمین آپارتمان مسکونی کلنگی 6 درصد و متوسط اجازه بها 9.9 درصد ازدیاد یافته است.

سرزه به نقل از فارس خبر می دهد، به نقل از مرکز آمار، بر پایه دستگاه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور بنگاه های معاملات ملکی موظف می باشند مشخصات کلیه معاملات خرید و به فروش رسانی که سند آن ها از طریق دفتر ثبت اسناد جابجایی مییابد را در این دستگاه ثبت کنند.

بنا بر اینکه افت یا ازدیاد حجم (شمار) معاملات در نواحی تهران سبب افت یا ازدیاد شدید متوسط (حسابی) نرخ در سطح کل شهر میشه، از متوسط تعدیل شده (وزنی) که در آن، وزن با بهره گیری از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه محاسبه میشه، بهره گرفته شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات حقیقی نرخ را معلوم کرد.

متوسط نرخ فروش هر مترمربع زمین یا زمین آپارتمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در تهران 4 میلیون و 541 هزار تومان با متوسط مساحت 277 مترمربع بوده است که نسبت به فصل پیش 0.2 درصد افت و نسبت به فصل شبیه سال پیش 3.3 درصد ازدیاد داشته است.

همچنین شمار معاملات فروش زمین یا زمین آپارتمان مسکونی کلنگی صورت گرفته از طریق بنگاه های معاملات ملکی در تهران نسبت به فصل پیش 21.1 درصد ازدیاد و نسبت به فصل شبیه سال پیش 5.3 درصد، افت داشته است.

متوسط نرخ فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در تهران 4 میلیون و 272 هزار تومان با متوسط مساحت 88 مترمربع و متوسط عمر عمارت 9 سال بوده است که نسبت به فصل پیش 0.8 درصد و نسبت به فصل شبیه سال پیش 6 درصد، ازدیاد داشته است.

همچنین شمار معاملات فروش زیربنای مسکونی صورت گرفته از طریق بنگاه های معاملات ملکی در تهران نسبت به فصل پیش 24.9 درصد و نسبت به فصل شبیه سال پیش 22 درصد، ازدیاد داشته است.

متوسط مبلغ کرایه ماهانه افزون بر آن سه درصد ودیعه پرداختی برای کرایه یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در تهران 22 هزار و 514 ریال با متوسط مساحت 77 مترمربع و متوسط عمر عمارت 13 سال بوده است که نسبت به فصل پیش 6.1 درصد و نسبت به فصل شبیه سال پیش 9/9 درصد، ازدیاد داشته است.

همچنین شمار معاملات کرایه زیربنای مسکونی صورت گرفته از طریق بنگاه های معاملات ملکی در تهران نسبت به فصل پیش 34.2 درصد و نسبت به فصل شبیه سال پیش 4.4 درصد، ازدیاد داشته است.

______________________

تهیه و تدوین : مهتاب ذ.

اقتصادی در بخش سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

خوش چمنيست عارضت خاصه که در بهار حسن
««« »»»
حافظ خوش کلام شد مرغ سخنسرای تو

میانگین کرایه بها در شهر تهران متری ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان/ رشد ۹.۹ درصدی در یک سال

TT / 100 — TP / 23%

نظر دهید