میدان نیار و چمن مصنوعی شورابیل نباید بلاتکلیف بماند

میدان نیار و چمن مصنوعی شورابیل نباید بلاتکلیف بماند

عضو شورای شهر اردبیل نقل کرد: نباید پروژه اجرایی در شورابیل در قالب نصب چمن مصنوعی و همچنین احداث میدان نیار به وضعیت نیمه‌تمام باقی مانده و عملیات اجرایی این پروژه‌ها متوقف شود.

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد از اردبیل، تندرست صفری امشب در نشست مجلسی شورای شهر اردبیل با بیان این که پروژه نصب چمن مصنوعی در شورابیل متوقف مانده و اهالی خواستار تکمیل این پروژه هستند، بیان کرد: مردمان باید آگاهی بدارند شورا در تعطیلی و توقف این پروژه تقصیرکار نیست و باید این طرح با رفع موانع از سوی شهرداری به سرعت اجرایی شود.

وی تصریح کرد: نباید پروژه اجرایی در شورابیل در قالب نصب چمن مصنوعی و همچنین احداث میدان نیار به وضعیت نیمه تمام باقی مانده و عملیات اجرایی این پروژه ها متوقف شود.

عضو شورای شهر اردبیل نقل کرد: این خواست و انتظار شهروندان است تا این پروژه هر چه با سرعت تر تعیین تکلیف شود و ما هیچ معضلی با پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی نداریم.

نقشهای جامع شورابیل، ترافیک و تسهیلی شهر بلاتکلیف مانده است

دبیر دوم شورای شهر اردبیل با یادآوری این که چهار سال است که طرح ترافیک و حمل و نقل شهرداری، طرح جامع شهری، طرح تفصیلی و طرح جامع شورابیل بلاتکلیف و ناقص به حال خود ول شده است، نقل کرد: شورای چهارم اطلاعی از سرانجام این طرح ها ندارد در حالی که چنانچه این طرح ها آماده بود ما به شکل موثر قادر میبودیم در رابطه با پروژه های توصیه ای بخش خصوصی در شورابیل بر آن شوی کنیم.

این مسؤول اضافه کرد: البته ما به دلیل بهبود سیما و خوشگلی شورابیل به شکل مقطعی و به حال مسکن با این نقشهای توصیه ای در شورابیل از سوی بخش خصوصی موافقت می کنیم ولی امیدواریم در قالب طرح جامع حرکتی عالی انجام شود تا منطبق بر طرح جامع پروژه هایی مطلوب و در مسیر توسعه شهر اجرایی و عملیاتی شود.

وی با یادآوری این که باید همه آگاهی بدارند که ادامه عملیات چمن مصنوعی شورابیل ربطی به برخی مسائل حاشیه ای ندارد و در این زمینه شورا تقصیرکار نیست، بیان کرد: خواسته شهروندان این است تا شهرداری هر چه با سرعت تر این پروژه ناقص مانده را تکمیل کند.

صفری به ناقص اجرا شدن طرح تعریض و احداث میدان نیار اشاره کرد و ادامه داد: خواست اهالی از شورای شهر این است تا این پروژه را با تأمین اعتباری که در بودجه شده با تملک کامل زمین به سرعت شهرداری اجرا کند اما به علل نامعلومی اجرای این پروژه با تأخیر و تعلل روبه روست.

-با تشکر از انتخاب شما-

نگارنده: فريبا آ.

استان ها در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

چون تو را در گذر ای يار نمی‌يارم ديد ««« »»» با که گويم که بگويد سخنی با يارممیدان نیار و چمن مصنوعی شورابیل نباید بلاتکلیف بماند


TT / 70 --- TP / 17%

گردآوری شده توسط : فريبا آ.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : مصنوعی
برچسب ها : میدان , بلاتکلیف , نیار , شورابیل

مطالب مرتبط