نابسامانی تلفن ثابت در شهرستان ورامین

این حادثه بدلیل احداث پل هوایی در منطقه تقی آباد ورامین پیش آمد ه است که منجر به آشفتگی در 5 هزار شماره تلفن مشترکین این محدوده گردید. بعد از اعلام خرابی ماموران مخابراتی بلافاصله به محل اعزام و در حال رفع خرابی می باشند.

*****************************

مسئول متن : آرميتا د.

مخابرات در بخش دانش و فناوری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگير ««« »»» که ندادند جز اين تحفه به ما روز الستنابسامانی تلفن ثابت در شهرستان ورامین


TT / 10 --- TP / 14%

گردآوری شده توسط : آرميتا د.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : ورامین
برچسب ها : اختلال , تلفن

مطالب مرتبط