نخستین سمپوزیوم سلول های بنیادی و مریضی های عفونی به انجام رسانده می شود

اولین سمپوزیوم سلول های بنیادی و بیماری های عفونی برگزار می شود

اولین سمپوزیوم سلول های بنیادی وبیماری های عفونی با همکاری ستاد توسعه علوم وفناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری ششم آبان ماه سال جاری در دانشگاه تربیت مدرس به انجام رسانده میشود.

به گزارش روزچهارشنبه گروه علمی ایرنا ازستاد توسعه علوم وفناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، در برگزاری این سمپوزیوم دانشگاه تربیت مدرس ومرکزتحقیقات ایدز کشورمان نیز شراکت کنند.
استفاده ازسلول های بنیادی دربیماری نقص مطمئنی اکتسابی وعفونت های مقاوم به درمان، میانکنش سلول های بنیادی با عوامل میکروبی، نقش سلول های بنیادی در تنظیم پاسخ های مطمئنی از جمله محورهای این سمپوزیوم است.
در این سمپوزیوم درگیریها و راهکارهای حوزه سلول های بنیادی و مریضیهای عفونی با حضور متخصصان داخلی چک میشود.
علمی ** 9340**1440
گیرنده : منیر ابراهیمی زاده** انتشاردهنده: معصومه گلشن


- با نظرات خود به ما در پيشرفت خدمات به شما، يارى نماييد -

گردآوری توسط : سارا ب.

تازه های علمی در بخش دانش و فناوری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

آه از آن جور و تطاول که در اين دامگه است ««« »»» آه از آن سوز و نيازی که در آن محفل بودنخستین سمپوزیوم سلول های بنیادی و مریضی های عفونی به انجام رسانده می شود


TT / 27 --- TP / 19%

گردآوری شده توسط : سارا ب.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : بنیادی
برچسب ها : سلول , عفونی , برگزار , سمپوزیوم

مطالب مرتبط