نداشتن تمرکز بزرگترین دلیل خیال توجه کنی و مشاعر پرتی است!

ضمن تشكر از حسن انتخاب شما ،لطفا نظرات خود را در انتهاى صفحه براى ما بنويسيد

تهیه از: فرنوش ط.

روانشناسی و خانواده در بخش خانه و خانواده سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

برنيامد از تمنای لبت کامم هنوز ««« »»» بر اميد جام لعلت دردی آشامم هنوزنداشتن تمرکز بزرگترین دلیل خیال توجه کنی و مشاعر پرتی است!


TT / 117 --- TP / 13%

گردآوری شده توسط : فرنوش ط.
تاریخ گردآوری : 2016-10-20
در دسته بندی : حواس
برچسب ها : پرتی

مطالب مرتبط