نسیمی از فضائل کریم اهل بیت علیهم السلام

نسیمی از فضائل کریم اهل بیت علیهم السلام

هنگامی که امام حسن مجتبی علیه السّلام برای نماز آماده می شد، خوب ترین لباسهای خود را بر تن میکنید. از آن حضرت سؤال کردند
هنگامی که امام حسن مجتبی علیه السّلام برای نماز آماده می شد، خوب ترین لباسهای خود را بر تن میکنید. از آن حضرت سؤال کردند: به چه دلیل خوب ترین لباسهای خود را بر تن میکنید؟ امام علیه السّلام در جواب فرمود: همانا خداوند زیباست و خوشگلی را میپسندد، پس من هم لباس زیبا برای راز و احتیاج با پروردگارم می بر تن کنم.راه های شناخت عظمت و برتری یک انسان این است که دوست داشتنی انسان های برتر و با فضیلت باشد. در عالم می باشی برتر از خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله نداریم و حسن بن علی علیهما السلام دشوار دوست داشتنی پیغمبر گرامی اسلام بود و این محبت و رفیقی را در گفتار و کردار خویش ظاهر، و به اصحاب خود می فهماند .

ما در این نوشتار به اظهار بعضی از فضائل این دوست داشتنی عزیز پیامبر صلی الله علیه و آله توجه میکنیم:

خوش برخوردی

امام حسن ع رفیقی شوخ طبع داشت. روزی به خدمت او رسید. امام ع فرمود: شب را به چه صورت بامداد کردی؟ او در جواب نقل کرد : یابن رسول اللّه ! شب را بر خلاف رضای خود و خدا و ابلیس به بامداد آوردم . امام ع خندید و فرمود به چه صورت ؟ عرض کرد: خدای عزوجل میپسندد که او را اطاعت کنم و مرتکب معصیت او نشوم و من چنین نیستم و ابلیس میپسندد معصیت خدا کنم و او را اطاعت نکنم و این چنین هم نیستم و خود من پسندم هیچ گاه فوت نشوم و اینشکلی نیستم . از این داستان بهره گرفته میشود که امام ع با همه ابهت و بزرگی که داشتند به گونه ای با دیگران برخورد می کردند که آنها براحتی در حضور او بلکه با خودش مزاح می کردند و حضرت گوش می دادند و خنده میکردند.

امام مجتبی ع فرمودند: به پژوهش خداوند روزی شما را قبول کرده است، و شما را برای بندگی فراغت بخشیده و به شکرگزاری تشویق نموده است و نماز را بر شما واجب فرموده و به پرهیزکاری پیشنهاد فرموده است. (تحف العقول، ص 234)

لباس زیبا برای نماز

نقل کنند هنگامی که امام حسن مجتبی علیه السّلام برای نماز آماده می شد، خوب ترین لباسهای خود را بر تن میکنید. از آن حضرت سؤال کردند: به چه دلیل خوب ترین لباسهای خود را بر تن میکنید؟ امام علیه السّلام در جواب فرمود: انّ اللّه جمیل و یحب الجمال ، فاتحمل لربّی و هو یقول : خذو زینتکم عند کل مسجد. همانا خداوند زیباست و خوشگلی را میپسندد، پس من هم لباس زیبا برای راز و احتیاج با پروردگارم می بر تن کنم و هم او فرمود: به هنگام رفتن در مسجد خود را به تزئین دربرگیرید. بر همین اصل ، طبق روایات مستحب است که انسان ، برای نماز نیکوترین جامه خود را بر تن بکند، خود رامعطّر کند و با رعایت تنظیف و در کمال طهارت به نماز و راز و احتیاج با خدای بزرگ توجه بکند.

ترحم بر جانداران

نجیح ذکر کند: حسن بن علی ع را نگاه کردم که سرگرم خوردن خوراکی بود و سگی مقابل او قرار گرفته بود، هر لقمه ای که می خورد یک لقمه هم به آن سگ می داد. عرض کردم: یابن رسول اللّه ! این سگ را از خود دور نمی کنی؟ حضرت فرمود: رهایش کن زیرا من از خداوند حیا می کنم که حیوانی به من بیند و من بخورم و به او نخورانم .

شیعه واقعی

آقاای به امام حسن ع نقل کرد: من از شیعیان شما می باشم. امام ع فرمود: ای بنده خدا چنانچه مطیع امر و نهی ما می باشی راست می گوئی و چنانچه اینشکلی نیستی با ادعای مقام بلند تشیع که از آن برخوردار نیستی برگناهان خود نیفزا و به نگو من از شیعیان شما می باشم . بلکه بگو من از دوستداران شما و دشمن دشمنان شما می باشم و تو در نیکی و بسوی نیکی می باشی .

امام ع فرمودند: «ای بندگان خدا» بدانید که خداوند شما را بیهوده نیافریده است، و بحال خود آزاد ننموده، مدت عمرتان را نگاشته، و روزی شما را بینتان بخش کرده تا هر خردمندی قدر و ارزش خود را بداند و بفهمد جز آنچه مقدر شده هیچ گاه به او نمی رسد. (تحف العقول، ص 234)

شفاعت دو خردسال

عصر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بود، حسن و حسین (علیهما السلام) خردسال بودند شخصی گناهی کرد و از شرم آن گناه ، مدتی پنهان شد و نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نمی آمد تا این که آن شخص ، حسن و حسین (علیهما السلام) را دید، آن دو را بر دوش خود سوار کرد و با همان حال به حضور رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آمد و عرض کرد: من گنهکارم ، در پناه خدا، و این دو آقازاده به حضور شما آمده ام تا مرا ببخشید رسول خدا (صلی الله علیه و اله) وقتی که آن منظره را دید، آنچنان خندید که دستش را بر دهانش گذاشت ، بعد از آن به آن مرد گنهکار فرمود: برو جانم تو آزاد می باشی آنگاه به حسن و حسین فرمود: آن شخص درباره عفو گناه خود، شما را شفیع گذاشت، در این هنگام آیه 64 سوره نساء نازل شد: ... ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جائوک فاستغفروالله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما: و چنانچه گنهکاران که بر اثر گناه به خود ستم کردند، به نزد تو (ای پیامبر) می آمدند و از خدا طلب آمرزش می کردند و پیامبر هم برای آن ها توبه می کرد، خدا را توبه پذیر و مهربان می پیدا کردند.

دو روایت زیبا از امام حسن مجتبی ع:

امام ع فرمودند: «ای بندگان خدا» بدانید که خداوند شما را بیهوده نیافریده است، و بحال خود آزاد ننموده، مدت عمرتان را نگاشته، و روزی شما را بینتان بخش کرده تا هر خردمندی قدر و ارزش خود را بداند و بفهمد جز آنچه مقدر شده هیچ گاه به او نمی رسد. (تحف العقول، ص 234)

و هم فرمودند: به پژوهش خداوند روزی شما را قبول کرده است، و شما را برای بندگی فراغت بخشیده و به شکرگزاری تشویق نموده است و نماز را بر شما واجب فرموده و به پرهیزکاری پیشنهاد فرموده است. (تحف العقول، ص 234)


منابع:

سایت اندیشه شهر قم
داستان های تربیتی چهارده معصوم (علیهم السلام) / محمد رضا اکبری
ماجرا های خواندنی از چهارده معصوم(علیهم السلام)/ محمد محمدی اشتهاردی

---- با تشکر از انتخاب شما----

تهیه کننده : اردشير ظ.

زندگینامه بزرگان در بخش مذهبی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

آن گل که هر دم در دست باديست ««« »»» گو شرم بادش از عندليباننسیمی از فضائل کریم اهل بیت علیهم السلام


TT / 195 --- TP / 18%

گردآوری شده توسط : اردشير ظ.
تاریخ گردآوری : 2017-05-19
در دسته بندی : نسیمی
برچسب ها : فضائل

مطالب مرتبط