نعیم قاسم: تا زمانی که نیاز به مقابله با تکفیری ها باشد، سوریه را ترک نخواهیم کرد

نعیم قاسم: تا زمانی که نیاز به مقابله با تکفیری ها باشد، سوریه را ترک نخواهیم کرد

معاون دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به استمرار حضور این کشور در کشور سوریه برای مقابله با تکفیریها بیان داشت که به کشورهای مستکبر اجازه نخواهند داد که به اهداف خود برسند.

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد، «نعیم قاسم» معاون دبیر کل حزب الله لبنان تأکید کرد که این جنبش به همراه همپیمانان خود کامیاب شد با پروژه دنیا مستکبر مقابله کند.

قاسم همجنین تصریح کرد، حزب الله مانع از سرنگونی کشور سوریه مقاوم در مقابل کشور سوریه اسرائیلی شد که دنیا مستکبر خواستار آن بود.

وی در جریان دیدار با خانواده شهید «حاتم عمادی» از فرماندهان حزب الله نقل کرد: آنان می نگاه کنند که دستاورهای حزب الله و همپیمانانش در کشور سوریه، دستاوردهای پیشرویی است و در مقابل این دستاوردها جیغ می کشند.

شبکه خبری «المنار» به نقل از معاون دبیر کل حزب الله لبنان گزارش داد: به هر گران [مبارزه در کشور سوریه را] ادامه خواهیم داد و تا وقتی که نیاز به مقابله با تکفیریها باشد، کشور سوریه را ترک نخواهیم کرد.

قاسم ادامه داد: به آنان اجازه نخواهیم داد که به اهداف خود برسند؛ زیرا ما جوانان و خانواده هایی داریم که به مستقیما مصمم به حمایت، پیروزی و دستاورد مقاومت و نقش های آن هستند.

وی همچنین بیان داشت: ما آگاهی می داریم که راهکار [بحران] کشور سوریه دیر است و امکان دارد بسیار دیر باشد و اگه برخی بر خستگی ما حساب کرده اند، ما قوم خستگی ناپذیری هستیم... و مقاومت سرسخت تر می شود.

قاسم در پایان تأکید کرد: امید زیادی به خدا داریم که این مسیر با این حجم ادامه کشف کند و انشاء الله در راستای اسلام کامیاب خواهیم بود.

**************************************

مطلب از : بيتا ر.

بین المللی در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد ««« »»» خاصه رقصی که در آن دست نگاری گيرندنعیم قاسم: تا زمانی که نیاز به مقابله با تکفیری ها باشد، سوریه را ترک نخواهیم کرد


TT / 53 --- TP / 20%

گردآوری شده توسط : بيتا ر.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : تکفیری
برچسب ها : نعیم

مطالب مرتبط