نمونه های زیبا از عکس ها و تصاویر آبستره

نمونه های زیبا از عکس ها و تصاویر آبستره

نمونه های دیدنی از عکس های آبستره

عکس شماره 1 ⇩
عکس نمونه های زیبا از تصویر و عکسهای آبستره

ماه من، ساحل رویان،اثر شاهین بختیاری

عکس شماره 2 ⇩
عکس نمونه های زیبا از تصویر و عکسهای آبستره

عکس از محمد جواد شفیعیان

عکس شماره 3 ⇩
عکس نمونه های زیبا از تصویر و عکسهای آبستره

اثر، هاتف مفیدی

عکس شماره 4 ⇩
عکس نمونه های زیبا از تصویر و عکسهای آبستره

رقص دود، عکس از شاهین بختیاری

عکس شماره 5 ⇩
عکس نمونه های زیبا از تصویر و عکسهای آبستره

Arch، اصفهان ، اثر سید علی میرعمادی

لطفا نظرات خود را در بخش نظر بنويسيد

گردآورنده: به‌آفرين ژ.

عکس های گوناگون در بخش گالری عکس سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

طيره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد
««« »»»
غيرت خلد برين ساحت بستان تو باد

نمونه های زیبا از عکس ها و تصاویر آبستره

TT / 40 — TP / 85%

نظر دهید