عکس هایی از زندگی کاری کارگر سنگ تراش لرستانی !! (24 عکس)

عکس شماره 1 ⇩


عکس شماره 2 ⇩
عکس عکس هایی از زندگی کاری کارگر سنگ تراش لرستانی !!

عکس شماره 3 ⇩
عکس عکس هایی از زندگی کاری کارگر سنگ تراش لرستانی !!

عکس شماره 4 ⇩
عکس عکس هایی از زندگی کاری کارگر سنگ تراش لرستانی !!

عکس شماره 5 ⇩
عکس عکس هایی از زندگی کاری کارگر سنگ تراش لرستانی !!

عکس شماره 6 ⇩
عکس عکس هایی از زندگی کاری کارگر سنگ تراش لرستانی !!

عکس شماره 7 ⇩
عکس عکس هایی از زندگی کاری کارگر سنگ تراش لرستانی !!

عکس شماره 8 ⇩
عکس عکس هایی از زندگی کاری کارگر سنگ تراش لرستانی !!

عکس شماره 9 ⇩
عکس عکس هایی از زندگی کاری کارگر سنگ تراش لرستانی !!

عکس شماره 10 ⇩
عکس عکس هایی از زندگی کاری کارگر سنگ تراش لرستانی !!

عکس شماره 11 ⇩
عکس عکس هایی از زندگی کاری کارگر سنگ تراش لرستانی !!

عکس شماره 12 ⇩
عکس عکس هایی از زندگی کاری کارگر سنگ تراش لرستانی !!

عکس شماره 13 ⇩
عکس عکس هایی از زندگی کاری کارگر سنگ تراش لرستانی !!

عکس شماره 14 ⇩
عکس عکس هایی از زندگی کاری کارگر سنگ تراش لرستانی !!

 

عکس شماره 15 ⇩
عکس عکس هایی از زندگی کاری کارگر سنگ تراش لرستانی !!

 

عکس شماره 16 ⇩
عکس عکس هایی از زندگی کاری کارگر سنگ تراش لرستانی !!

 

عکس شماره 17 ⇩
عکس عکس هایی از زندگی کاری کارگر سنگ تراش لرستانی !!

 

عکس شماره 18 ⇩
عکس عکس هایی از زندگی کاری کارگر سنگ تراش لرستانی !!

 

عکس شماره 19 ⇩
عکس عکس هایی از زندگی کاری کارگر سنگ تراش لرستانی !!

 

عکس شماره 20 ⇩
عکس عکس هایی از زندگی کاری کارگر سنگ تراش لرستانی !!

 

عکس شماره 21 ⇩
عکس عکس هایی از زندگی کاری کارگر سنگ تراش لرستانی !!

 

عکس شماره 22 ⇩
عکس عکس هایی از زندگی کاری کارگر سنگ تراش لرستانی !!

 

عکس شماره 23 ⇩
عکس عکس هایی از زندگی کاری کارگر سنگ تراش لرستانی !!

 

عکس شماره 24 ⇩
عکس عکس هایی از زندگی کاری کارگر سنگ تراش لرستانی !!

*ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، لطفا نظرات خود را در انتهاى صفحه براى ما بنويسيد*

نگارش: شرمين م.

تصاویر شگفت انگیز در بخش سرگرمی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم ««« »»» يا رب مباد کس را مخدوم بی عنايتگردآوری شده توسط : شرمين م.
تاریخ گردآوری : 2015-11-20
در دسته بندی : یویژه ها
برچسب ها : کارگر , تراش
مطالب مرتبط

نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد فیلم و مطلب بالا بنویسید :