به دنبال پخش فیلم چالش و سنگ‌پرانی چندین نفر به سمت مأموران و ماشین پلیس، دفتر سخنگوی ناجا اعلام کرد که این افراد دستگیر شده‌اند.
  دفتر سخنگوی ناجا با اشاره به پخش این فیلم پرتاب سنگ به‌سمت ماشین پلیس راهور در جنوب کشور نقل کرد: چندی قبل به دنبال اعمال قانون پلیس راهور برای ماشین‌های سنگین و نیمه‌سنگینی که در عرض سواره‌رو و همچنین خلاف جهت اقدام به بارگیری مصالح کرده ‌بودند، چندتن از افراد اقدام به سنگ‌پرانی و هتک حرمت به مامور و ماشین پلیس کردند.

 

تصویر و عکس شماره 2 ⇩
تصویر و عکس هجوم کنندگان به پلیس دستگیر شدند

 

بعد از این اتفاق عوامل انتظامی در موقعیت حاضر شده و افراد خاطی را دستگیر و به مقر انتظامی رساندند.

همچنین فرد ضارب که متواری شده بود نیز روز بعد دستگیر و تحویل سیستم قضایی داده شد و در مجموع هشت تن در این‌باره دستگیر شدند.