به هنگام سازی نقشه جغرافیایی سرشماری عمومی در گیلان

به هنگام سازی نقشه جغرافیایی سرشماری عمومی در گیلان

خبرگزاری فارس: به‌هنگام‌سازی نقشه جغرافیایی سرشماری عمومی در گیلان

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه گیلان از به‌هنگام‌سازی آخرین اطلاعات نقشه جغرافیایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در این استان گزارش کرد.

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد از رشت، وحید طیفوری امشب در نشست سرشماری نفوس و مسکن گیلان با اشاره به این که مراجعه ماموران سرشماری به خانوارها آغاز شده است بیان کرد: خانوارهایی که در سرشماری آنلاین نفوس و مسکن نام نویسی کردند کد آماری خود را به ماموران سرشماری ارائه کنند.

وی به برنامه ریزی و هدف قرار دهی مراجعه 40 درصد از خانوارها به سایت سرشماری نفوس و مسکن در کشور اشاره کرد و اضافه کرد: نرم افزار بهره گیری از نقشه در تبلت برای ماموران سرشماری عمومی نفوس و مسکن دیزاین شده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه با بیان این که نقشه های کاغذی در سرشماری میدانی عمومی نفوس و مسکن سال 95 کنار زده شده است، تصریح کرد: امر مذکور در کاهش معضلات اجرایی مؤثر است.

طیفوری به اصلاح فایل جغرافیایی همزمان با اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن اشاره کرد و نقل کرد: مخلوط آموزش حضوری و غیر حضوری رده های اجرایی از طریق سامانه تعلیمی غیر حضوری انجام شده است.

وی با اشاره به دیزاین نرم افزار جمع آوری اطلاعات و استخراج آن در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95، بیان کرد: نرم افزار مذکور در تسریع فعالیت های مربوط به استخراج اطلاعات مؤثر است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه گیلان از حذف مخارجهای ورود اطلاعات در سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال جاری گزارش کرد و بیان کرد: ایجاد امکان گزارش گیری الکترونیکی ضمن اجرا، مهار و مدیریت در سطح های گوناگون جغرافیایی وجود دارد.

طیفوری با بیان این که هماهنگی ضروری برای تامین تجهیزات توسط سیستم های گوناگون انجام شده است، خاطرنشان کرد: همکاری همه جانبه رسانه ها در روند سرشماری عمومی نفوس و مسکن نقش می دارد.

وی به وجود دو هزار نفر آمارگیر در سرشماری عمومی نفوس و مسکن گیلان در سال 90 اشاره کرد و اضافه کرد: امسال تعداد ماموران سرشماری عمومی نفوس و مسکن به 800 نفر کاهش یافته است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه گیلان با اشاره به برنامه ریزی برای 114 فعالیت در سرشماری عمومی نفوس و مسکن، بیان کرد: تعداد 80 فعالیت در استان حدس زده شده است.

طیفوری، خبر دهی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در گیلان را از ابتدای امسال خواند و تصریح کرد: حالت گیلان در زمینه خبر دهی مطلوب است.

وی از کاهش یک سوم آمارگیران سرشماری عمومی نفوس و مسکن گیلان نسبت به سال 90 گزارش کرد و نقل کرد: آخرین اطلاعات شهرداری ها و آبادی ها در حوزه تهیه فایل جغرافیایی به هنگام سازی شده است.

—لطفا نظر دهيد—

تهیه از : افشين ب.

استان ها در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

جان درازی تو بادا که يقين می‌دانم
««« »»»
در کمان ناوک مژگان تو بی چيزی نيست

به هنگام سازی نقشه جغرافیایی سرشماری عمومی در گیلان

TT / 71 — TP / 16%

نظر دهید