هیات انتخاب تئاتر خیابانی سومین سوگواره خمسه معرفی شدند

هیات انتخاب تئاتر خیابانی سومین سوگواره خمسه معرفی شدند

خبرگزاری فارس: هیات انتخاب تئاتر خیابانی سومین سوگواره خمسه شناسانده شدند

حسن وارسته، علی استادی و محمود فرضی نژاد به عنوان هیات بخش تئاتر خیابانی سومین سوگواره هنرهای اکرانی و آئین های مذهبی «خمسه» شناسانده شدند.

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد، حسن وارسته، علی استادی و محمود فرضی نژاد به عنوان هیات بخش تئاتر خیابانی سومین سوگواره هنرهای اکرانی و آئین های مذهبی «خمسه» شناسانده شدند.

به این ترتیب 40 اکرانی خیابانی طی روزهای 29 و 30 برج مهر در فرهنگسرای بهمن نکته ارزیابی جهت حضور در سومین سوگواره هنرهای اکرانی و آئین های مذهبی «خمسه» قرار می گیرند.

سومین سوگواره هنرهای اکرانی و آئین های مذهبی «خمسه» به دبیری علی اصغر خسروی از 25 آبان تا 14 آذرماه در تهران به انجام رسانده میشود.

****************************

تهیه شده توسط: زری ع.

فرهنگی هنری در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

چون صبا گفته حافظ بشنيد از بلبل
««« »»»
عنبرافشان به تماشای رياحين آمد

هیات انتخاب تئاتر خیابانی سومین سوگواره خمسه معرفی شدند

TT / 30 — TP / 26%

نظر دهید