وقتی مردی دوستتان دارد به چه فکر می کند؟

وقتی مردی دوستتان دارد به چه می اندیشد؟

حس محبت و دوست داشتن یک ودیعه الهی است که در وجود همه انسان ها گذاشته شده و هر کسی بنا بر شخصیتی که دارد


حس محبت و دوست داشتن یک ودیعه الهی است که در وجود همه انسان ها گذاشته شده و هر کسی بنا بر شخصیتی که دارد این حس را به گونه ای متفاوت بروز می دهد.

بلوغ به ما یاد میگیرد که همه ما گذشته ای داشته ایم که بخش هایی از آن امکان می دارد بهتر از گذشته دیگران بوده باشد. مورد اینجاست، با این که ما همیشه گذشته مان را به دنبال خود می کشیم، قرار نیست آن گذشته تعریف کننده ما باشد.

عبارت «عشق» شکل ها و مفهوم های گوناگونی به خود می گیرد. از نگاشتن عاشقتم های عادی در پیام هایی که به دوستانتان می دهد تا عشقی که به اعضای خانواده تان دارید، عشقی که خوب ترین دوستتان دارید و یک عشق بسیار بسیار عمیق تر و صمیمانه تر به امکان می دارد به یک نفر از جنس مخالفمان داشته باشیم. نوع عشقی که از هیچ راه به جز دیدن در چشمان طرف مقابل و نقل کردن «دوستت دارم» قادر نیستید ابرازش کنید.


زمانی فوت شدی به نقطه ای می رسد که احساسش را برای فرزند موردعلاقه اش ابراز می کند، معانی ضمنی فرق می داری با آن همراه خواهد بود. عبارات به تنهایی فقط عبارات هستند، چیزی که به آنها معنا و مفهوم می دهد، تعهدی است که آن مرد پس از نقل کردن آن عبارات می پذیرد.

شادی و خوشبختی تو خوشبختی من است

دوست داشتن کسی یعنی احساساتتان را به او وصل کنید. یعنی در نشاطش سهم باشید و برای این که بتواند با درد و غصه هایش کنار بیاید از قدرت خودتان به او بدهد. همانطور که رابرت ای. هایلاین نقل میکنید، «عشق حالتی است که در آن خوشبختی طر ف مقابل برایتان لازم و لازم می شود».

مییاندیشم کامل و ایده آلی؛ هرچند می دانم که نیستی

مطمئناً هیچ کس کامل نیست. زمانی فوت شدی خانمی را واقعاً دوست داشته باشد، همه چیز درمورد آن زن برای او زیبا می شود و نه فقط خوشگلی ظاهری، حتی طریقه قدم زدن و صحبت کردن او برایش گیرا می شود. این مرد آگاهی میدارد که این زن هم نقص هایی دارد ولی برایش اهمیتی نمی دارد چون عشق یعنی بدی های آن فرد را هم در کنار خوبی هایش بپذیرید.

حرف هایم را با عمل به تو ثابت می کنم

همانطور که «دوستت دارم» فقط لغت هستند، قول ها و وعده ها هم چنانچه عملی نشوند چیزی جز کلماتی نیستند به زبانتان آمده اند. مرد عاقل آگاهی میدارد کسی که به قول های خود عمل نمی کند شایسته احترام نیست، کسی شایسته احترام است که به قول های خود وفا کند.

من به تو ارج مینهم

هیچ وقت قادر نیستید عاشق کسی شوید که احترامی برای او قائل نیستید. زمانی کسی را واقعاً دوست دارید، احترام شما به او بیشتر و عمیق تر خواهد شد. شما به افکار، احساسات و نظرات او ارج مینهید. در بر آن شوی هایی که روی هر دو شما اثر دارد حتماً اینها را انتخاب میکنید. و اصلی تر این که، هیچ وقت طوری که اعتماد بینتان را خدشه دار کند رفتار نمی کنید.

من به تو اعتماد دارم

یک وجه بسیار مهم دیگر عشق اعتماد است. نقل وعده ای وجود دارد که نقل میکنید، «عشق یعنی به طرفتان قدرت برطرف کردن خودتان را بدهد ولی اعتماد داشته باشید که او این کار را نمی کند.» اعتمادی که همراه با عشق می آید فقط به این معنی نیست که مطمئن باشید او به شما خیانت نمی کند. اعتماد به این است که او هم همان تعهدات را نسبت به شما دارد. اعتمادی که باعث می شود بتوانید در روزهای سختی به او تکیه کنید و برعکس. اعتمادی که نقل میکنید او با شما صادق است و شما هم همینطور.

از هچ تلاشی به دلیل تو فروگذار نمی کنم

عشق فقط یک لغت نیست، فقط یک اسم نیست، یک فعل است. برای این که واقعاً موجود موجود باشد باید عملی شود. نیاز به تلاش و پشتکار دارد. در نسل ما عشق ما را یاد آتش بازی می اندازد. عکس و تصویری بسیار زیبا و گیرا ولی غیرقابل قبل نگاه کنی و بسیار کوتاه در ذهنمان بوجود مییاورد. چیزی که فقط خاطره اش در ذهن هایمان می ماند.

نسل کهنه تر آتش روشن می کردند. آتش آنها با یک شعله بسیار کوچولو شروع می شد و کم کم زبانه می کشید و بزرگ و بزرگ تر می شد. انسان عاقل تلاشی که برای بزرگ کردن و نگه داشتن آن شعله لازم است را درک می کند.

هر اتفاقی هم که بیفتد، من کنارت هستم

عاشق کسی بودن و به او تعهد داشتن به این معنی نیست که فقط در خوشی ها کنار او باشید. این یک کار پاره وقت نیست. یا هستید یا نیستید. این یعنی هم روزهای آفتابی کنارش باشید و هم در روزهای بارانی چتر روی سرش شوید. زمانی بیمار است از او مواظبت کنید، زمانی نیاز دارد مددش کنید و معضلات زندگی را با هم و در کنار هم قبل ببرید.

تعهد اصلاً ساده نیست. تعهد یعنی روی تمام نقل کرده هایتان بایستید، حتی چنانچه مدت زیادی از نقل کردن آنها گذشته باشد.

قادر هستم آینده ام را با تو تصور کنم

زمانی فوت شدی عاشق خانمی می شود، زندگی اش دیگر فقط برای خودش نیست. من و تو دیگر تبدیل به ما می شود و زمانی شروع به اندیشیدن درمورد آینده اش می کند، او را کنار خود می نگاه کند. عاشق یک زن شدن یعنی بتوانید زندگی تان را با تمان لذت هایش با او متصور شوید.

آگاهی نمیدارم واقعاً زندگی بدون تو به چه صورت خواهد بود

امکان می دارد زمانی یک پیام محبت آمیز از طرف او میگیرید این فکر به سراغتان بیاید یا زمانی دست در دست هم خیابان ها را میگذرانید. امکان می دارد یکدفعه به ذهنتان خطور کند که واقعاً زندگی تان قبل از این که این زن وارد آن شود به چه صورت بوده است. البت خیلی خوب است که هرازگاه نگاه به گذشته داشته باشیم و از تجربیاتمان درس بگیریم ولی با حضور این فرد در زندگی تان به یکباره تمام توجهتان تنها و تنها معطوف به آینده تان با او خواهد شد.

گذشته ات هیچ اهمیتی برای من ندارد، فقط می خواهم آینده ات من باشم

بلوغ به ما یاد میگیرد که همه ما گذشته ای داشته ایم که بخش هایی از آن امکان می دارد بهتر از گذشته دیگران بوده باشد. مورد اینجاست، با این که ما همیشه گذشته مان را به دنبال خود می کشیم، قرار نیست آن گذشته تعریف کننده ما باشد. و زمانی کسی را دوست داریم، مطمئناً گذشته او هم تعریف کننده او نخواهد بود. ما شروع به ساختن جهان خودمان با این فرد می کنیم. خاطرات خودمان، سنت های خودمان، زندگی خودمان با همدیگر.

متوجه می شویم، کسی که او بوده است، کسی نیست که الان هست. البته اشکالی ندارد که هر ازگاه نگاه به پشت سر بکنیم ولی چنانچه قرار باشد برای مدتی طولانی روی آن متمرکز شوید، مطمئناً به هم خواهد ریخت.

عشق به هیچ سختی و معضلی نمییاندیشد، تا بالاتر از توان و قدرت خود تلاش می کند و هچ بهانه ای برای غیرممکن ها نمی آورد چون همه چیز را برای خود قانونی و ممکن آگاهی میدارد (توماس کمپیس).

--نظرات شما مايه دلگرمى ماست--

نگارنده: بهمن ط.

دانستنی های زناشویی در بخش ازدواج و زناشویی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

به پير ميکده گفتم که چيست راه نجات ««« »»» بخواست جام می و گفت عيب پوشيدنوقتی مردی دوستتان دارد به چه فکر می کند؟


TT / 180 --- TP / 15%

گردآوری شده توسط : بهمن ط.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
Notice: Undefined offset: 1 in /www/serze/index.php on line 140

در دسته بندی :
برچسب ها :

مطالب مرتبط