ماه کامل پدیده‌ای کمیاب تا پایان سال 2016 سه مرتبه در نزدیک‌ترین فاصله خود با زمین دیده می‌شود.با همراه باشید.

«Supermoon» پدیده‌ای است که طی آن ماه در آسمان به صورت کامل دیده می‌شود ولی در این پدیده کره ماه به خاطر نزدیک بودن محورش به کره زمین در  نزدیک‌ترین فاصله نسبت به زمین دیده می‌شود.
تصویر و عکس شماره 2 ⇩
تصویر و عکس پدیده ای کمیاب در ماه که امسال رخ می دهد
تصویر و عکس شماره 3 ⇩
تصویر و عکس پدیده ای کمیاب در ماه که امسال رخ می دهد
تصویر و عکس شماره 4 ⇩
تصویر و عکس پدیده ای کمیاب در ماه که امسال رخ می دهد
اعلام شده است که این پدیده در سال 2016 سه مرتبه دیده می شود که اولین مرتبه شب یکشنبه نگاه شد و حالا مردمان منتظر نگاه کردن این پدیده هستند که در ماه‌های نوامبر و دسامبر هم پیش خواهد آمد.
تصویر و عکس شماره 5 ⇩
تصویر و عکس پدیده ای کمیاب در ماه که امسال رخ می دهد
تصویر و عکس شماره 6 ⇩
تصویر و عکس پدیده ای کمیاب در ماه که امسال رخ می دهد
تصویر و عکس شماره 7 ⇩
تصویر و عکس پدیده ای کمیاب در ماه که امسال رخ می دهد
ستاره‌شناسان درباره پدیده «Supermoon» امسال گفته‌اند که ماه در ماه نوامبر سال جاری در نزدیک‌ترین فاصله خود نسبت به زمین قرار می‌گیرد که در این وقت از سال به مدت 2 ساعت قابل نگاه کردن است.
تصویر و عکس شماره 8 ⇩
تصویر و عکس پدیده ای کمیاب در ماه که امسال رخ می دهد
تصویر و عکس شماره 9 ⇩
تصویر و عکس پدیده ای کمیاب در ماه که امسال رخ می دهد
گفتنی است، دفعه بعدی که این پدیده پیش خواهد آمد 25 نوامبر سال 2034 خواهد بود.