پیگیری تکمیل پروژه سه سطحه 15 خرداد

پیگیری تکمیل پروژه سه سطحه 15 خرداد

خبرگزاری فارس: پیگیری تکمیل پروژه سه سطحه 15 ماه خرداد

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهردار قم نقل کرد: تمام مدیران استان و شهرداری قم در تلاش هستند تا بستری را برای تسریع در تکمیل 15 ماه خرداد فراهم کنند.

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد از قم به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، علیرضا قاری قرآن مجید با اشاره به برگزاری نشست مشترک امیرآبادی نماینده مردمان قم در مجلس شورای اسلامی، رییس شورای شهر، شهردار و مدیران شهری با مدیرعامل بنیاد تعاون ارتش پیمانکار پروژه تقاطع سه سطحه 15 ماه خرداد و عماریاسر ، حالت این پروژه را مورد توجه قرار داد و نقل کرد: در این نشست بندهای صورت نشست قبلی که در مردادماه به انجام رسانده شده بود مطالعه شد تا قادر باش شرایط فعلی و آینده پروژه را تفسیر کرد.

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهردار قم با اشاره به مشکلاتی که تاخیر در تکمیل پروژه تقاطع سه سطحه 15 ماه خرداد و عماریاسر برای مردمان بوجود آورده است، نقل کرد: تمام مدیران استان و شهرداری در تلاش هستند تا بستری را برای تسریع در تکمیل این پروژه فراهم کنند.

قاری قرآن مجید با اظهار این که مدیران قرارگاه سازندگی ارتش در نشست مردادماه متعهد شده بودند که پروژه 15 ماه خرداد تا 10 آذرماه تکمیل و تحویل دهند، تصریح کرد: در این نشست نیز بر همین امر تاکید شد و برنامه ای معلوم شد که پیمانکار پروژه را تا 10 آذر قبل برده و عرشه پل را آماده بهره برداری کند.

وی افزود: در این نشست مقرر شد که تمام توان پیمانکار مورد استفاده قرار داده شود و در نهایت پروژه در هر مرحله ای بود تا 10 آذر اقدامات اجرایی را به انجام رسانده و سپس آن را برای تکمیل تحویل شهرداری دهد.

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری قم با تاکید بر این که براساس تعهد پیمانکار در نشست با حضور نماینده مردمان و مدیران استان پل تقاطع سه سطحه 15 ماه خرداد تا 10 آذر آماده بهره برداری می شود، نقل کرد: سایر بخش های پروژه نیز با هر میزان پیشرفت از 10 آذر به بعد تحویل شهرداری شده و کلکسیون مدیریت شهری آن را به سرعت تکمیل و در اختیار شهروندان خواهد گذاشت.

قاری قرآن مجید با اذعان به این که امروز راه اندازی پروژه تقاطع سه سطحه 15 ماه خرداد و عماریاسر مطالبه عمومی تمام شهروندان و بزرگان شهر است، نقل کرد: سعی بر این است که پروژه با بکارگیری تمام توان شهرداری به اتمام برسد.

**************************************

نگارنده : خسرو ا.

استان ها در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

سپهر برشده پرويزنيست خون افشان
««« »»»
که ريزه‌اش سر کسری و تاج پرويز است

پیگیری تکمیل پروژه سه سطحه 15 خرداد

TT / 87 — TP / 23%

نظر دهید