چطور در تصمیمات سال تازه شکست نخوریم؟

چگونه در تصمیمات سال جدید شکست نخوریم؟
چنانچه حقیقتا درپی تغییر می باشید تصمیمات جدید بگیرید

چنانچه بر آن شده اید در سال جدید تغییرات کوچولوای در کارها و برنامه های هرروز تان بوجود آورید و در آنها با شکست مواجه نشوید مواردی که در این مطلب اشاره شده است را مصرف بکنید.

چنانچه حقیقتا درپی تغییر می باشید تصمیمات جدید بگیرید

به این اندیشید که به چه دلیل میخواهید برنامه های تازه ای را آزمایش کنید. آیا واقعا تنها میخواهید کاری به انجام رسانده باشید؟ آیا واقعا میخواهید از دیگران عقب نمانده باشید؟ یا اینکه از اوضاع فعلی خسته شده اید و دلتان تغییر حقیقی می خواهد؟ واپسین مورد دلیل قانع کننده ای برای برنامه ریزی های جدید و ایجاد تغییرات در سبک حیات است. تنها زمانی میبایست برنامه های تازه ای را به حیات خود بیاوریم که تغییر مسئله با اهمیتی برایمان باشد. تغییرات بلند مدت زمانی اتفاق می افتند که خود انگیزشی باشند و ریشه در افکار مثبت داشته باشند.

میبایست یک هدف ویژه بر گزینید. به عنوان مثال نقل نکنید “می خام بیشتر ورزش کنم” نقل بکنید “می خام ۳ بار در هفته نیم ساعت دوچرخه سواری کنم” چنانچه فعالیت های قابل سنجش را وارد برنامه های هرروز خود کنید احتمال پیروزی تان بیشتر است.

یکی از دلایلی که سبب میشه در تصمیمات سال جدید با شکست مواجه شوید این است که دائم رجزخوانی میکنید که قادر نیستید روبروی وسوسه های تان را بگیرید. تا وقتی که نخواهید قادر نیستید عوض شوید.

بی هیچ معذرت و بهانه ای به قول خود در طول یک ماه عمل کنید

همه کارهایی که از روی عادت به انجام میرسانیم (مانند راندن، شستن دست ها، تایپ کردن، انتخاب جاده مدرسه) وظایفی می باشند که در طول زمان به طبیعت ثانی مبدل شده اند یا ملکه ذهنمان شده اند و لازم به ذهن هوشیارمان ندارند. ذهن و اندام از این عادت های هرروز مییاموزند که کارها را پیشگویی کنند. به این سبب است که میبایست در رژیم تازه ای که می گیریم ثابت قدم باشیم.

یک ماه برای اخت گرفتن با یک برنامه جدید کفایت می کند. چنانچه پس از یک ماه به این حاصل رسیدید که این برنامه را نپسندید آن را برای ماه پس از یاد برید و در ماه جدید اقبال نبرد تازه ای را به خودتون بدید.

خوب را جانشین بد کنید

میدانید که برای متوقف کردن گریه فرزندها میبایست حواسشان را با چیزی پرت کرد. ذهن و جسم هم وقتی می خواهند یک عادت جدید و یا یک برنامه جدید را آزمایش کنند همینطور می باشند. به عنوان مثال عوض اینکه سراغ تمیزت دخانیات بروید آب نبات چوبی بخورید. آب نبات چوبی احساس مثبت و مشغول کننده ای به شما میدهد و حواستان را پرت می کند.

چنانچه برای سال جدید خواهان تغییرات می باشید آن را تنها برای خودتون به انجام رسانید در غیر اینصورت ارزش زحمت دادن به خودتون را ندارد.

****************************

مطلب از : شيرين و.

روانشناسی و خانواده در بخش خانه و خانواده سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

تا چند همچو شمع زبان آوری کنی ««« »»» پروانه مراد رسيد ای محب خموشچطور در تصمیمات سال تازه شکست نخوریم؟


TT / 158 --- TP / 33%گردآوری شده توسط : شيرين و.
تاریخ گردآوری : 2018-04-11
در دسته بندی :
برچسب ها :
مطالب مرتبط

نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد فیلم و مطلب بالا بنویسید :