کارخانه ایران خودرو شروط فروختن اعتباری منعطف و فروختن پلکانی محصولات خود مخصوص ماه آبان را انتشار داد (4 عکس)

ایران خودرو شرایط فروش اعتباری منعطف و فروش پلکانی محصولات خود ویژه آبان ماه را منتشر کرد

نقش قبل به فروش رسان پلکانی چھار مرحله‌ای آبان 95 محصولات گروه صنعتی ایران خودرو به ھمراه ھدایای به فروش رسان تعھدی، از روز شنبه 95/08/01 لغایت 95/08/30 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.

· ھدف از این نقش پوشش بخشی از بازار خودرو می باشد که در آن مشتریان با پس انداز کم نیز بتوانند تهیه کردی مطلوب داشته باشند.

· قالب کلی این نقش به این صورت است که مشتری در فواصل وقتی دو ماھه یا سه ماھه مبادرت به توجه کرد مرحله ای (که به صورت پلکانی نزولی تعریف شده است) می نماید.

· قبل توجه کرد اولیه در این نقش بسیار پایین و نگاه کن 6 تا 10 میلیون تومان می باشد که طیف وسیعی از مشتریان را در بر خواھد گرفت.

· توجه کرد ھای بعدی شامل سه مرحله خواھد بود که به صورت نزولی دریافت می گردد .

· نرخ سود مشارکت در این نقش کاملا رقابتی و نگاه کن 24 تا 27 درصد می‌باشد .

· این نقش حداقل نرخ انصراف 22 درصد را تضمین می نماید .

· فاصله قبل توجه کرد ھا به صورت دو ماھه یا سه ماھه و با توجه به متوسط درآمد خانواده ایرانی چیده شده که خود عاملی برای جذب بیشتر مشتریان می باشد. این نقش تقریبا تمامی محصولات گروه صنعتی ایران خودرو اعم از خانواده محصول 206 ،206 صندوقدار،پژو 405 ، پارس، دنا و رانا را شامل می‌شود.

نکات مھم در خصوص ھدیه به فروش رسان تعھدی:

ھدیه به فروش رسان تعھدی صرفا به تعھداتی اختصاص کشف میکند که مشتریان در زمان تکمیل وجه، به صورت انتقادی اقدام به واریز وجه نموده باشند و ھمچنین قرارداد منجر به انصراف نگردد. ھدیه به فروش رسان تعھدی فقط وقتی قابل ارائه می باشد که مبغ مابه التفاوت اعلام شده در دعوتنامه، در مھلت تعیین شده توجه کرد گردد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه، ھدیه به فروش رسان تعھدی به مشتریان ارائه نخواھد شد

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 95/08/01 می باشد.

تصویر و عکس شماره 1 ⇩
تصویر و عکس   گروه صنعتی ایران خودرو شرایط به فروش رسان اعتباری منعطف و به فروش رسان پلکانی محصولات خود مخصوص آبان ماه را انتشار داد

تصویر و عکس شماره 2 ⇩
تصویر و عکس   گروه صنعتی ایران خودرو شرایط به فروش رسان اعتباری منعطف و به فروش رسان پلکانی محصولات خود مخصوص آبان ماه را انتشار داد

تصویر و عکس شماره 3 ⇩
تصویر و عکس   گروه صنعتی ایران خودرو شرایط به فروش رسان اعتباری منعطف و به فروش رسان پلکانی محصولات خود مخصوص آبان ماه را انتشار داد

همچنین گروه صنعتی ایران خودرو شرایط به فروش رسان اعتباری منعطف محصولات خود مخصوص آبان ماه را نیز انتشار داد که به شرح زیر میباشد:

تصویر و عکس شماره 4 ⇩
تصویر و عکس   گروه صنعتی ایران خودرو شرایط به فروش رسان اعتباری منعطف و به فروش رسان پلکانی محصولات خود مخصوص آبان ماه را انتشار داد

لطفا نظر دهيد

گردآورنده: كيميا ع.

خودرو در بخش دانش و فناوری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

منم که گوشه ميخانه خانقاه من است
««« »»»
دعای پير مغان ورد صبحگاه من است

کارخانه ایران خودرو شروط فروختن اعتباری منعطف و فروختن پلکانی محصولات خود مخصوص ماه آبان را انتشار داد (4 عکس)

TT / 195 — TP / 55%

نظر دهید